Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1741

Дата останної редакції 05.05.2020

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

«Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» - це науково-реферативний online журнал з навчально-методичним форумом і online консультацією користувачів журналу. Засновником і головним редактором журналу є кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович.

Online журнал, розташований в мережі Інтернет за адресою: www.expertize-journal.org.ua.

Поштова адреса редакції журналу: 01001, м. Київ-1, вул. Хрещатик, 22, абонентська скринька В-62.

Телефони для зв'язку: (044) 228-76-15, +38 (093) 476-72-60, +38 (050) 493-72-81, +38 (068) 760-60-26.

Користувач - фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв'язку у розділі online консультація або при реєстрації на навчально-методичному форумі з подальшою метою передачі даних членам редакційної колегії журналу, адміністрації форуму.

Форма зворотнього зв'язку - спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних членам редакційної колегії журналу або адміністрації форуму.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Справжня Політика конфіденційності є офіційним типовим документом редакційної колегії журналу і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв'язку на Інтернет-сайті журналу.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

2.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена Редакційною колегією online журналу і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

2.5. Редакційна колегія online журналу має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Редакційна колегія online журналу повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Інтернет-Інтернет-сайті журналу журналу: www.expertize-journal.org.ua.

2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Інтернет-сайті журналу, попередня редакція зберігаються в архіві документації Редакційної колегії журналу.

2.8. Використовуючи Форму зворотнього зв'язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Редакційна колегія online журналу не перевіряє достовірність одержуваної інформації про Користувача.

3. УМОВИ І ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, і ін., передаються Користувачем Редакційної колегії журналу за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Редакційної колегії журналу, через Форму зворотнього зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Редакційна колегія online журналу здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, і ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посаду та ін. з метою виконання зобов'язань перед користувачем online журналу.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

3.5. Редакційна колегія online журналу здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг, пропонованих на Інтернет-сайті журналу.

4. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України та цією Політикою конфіденційності.

5.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи головного редактора журналу без пояснення причин шляхом видалення головним редактором журналу інформації, розміщеної Користувачем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від редакційної колегії журналу інформацію, що стосується обробки їх персональних даних.

8. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Головний редактор журналу приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

9. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Редакційної колегії журналу свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.

9.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:

для фізичної особи:

- номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;

- відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;

- дату реєстрації через Форму зворотнього зв'язку;

- текст запиту у вільній формі;

- підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

- запит у вільній формі на фірмовому бланку;

- дата реєстрації через Форму зворотнього зв'язку;

- запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Редакційна колегія online журналу зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

9.4. Вся кореспонденція, отримана Редакційною колегією журналу від Користувача (звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який спрямував запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.