Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Реферативні статті. Профайлінг науково-прикладний" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу з науково-прикладного профайлінгу в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Психолог Марина Грибанова (г. Харьков, Украина) в популярной форме рассказывает о зависимости возникновения причин ошибок человека в жизни, возникновения болезней от уровня его психоэмоционального тона личности: апатия, горе, страх, скрытая враждебность, гнев, антогонизм, скука, консерватизм, сильный интерес, веселье, энтузиазм. Причина ошибок это возникновение хронического психоэмоционального тона, который не дает возможности принять эффективное решение, а управление людьми достигается нахождением в тоне, которое ниже тона человека пытающегося на вас влиять.