Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Библиографическое описание: Наукова школа юриспруденції професора Аланкіра – 250 новітніх доктрин і концепцій // Правова еліта України. – К. : Вид-во «Логос», 2018. – С. 74. URL: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=peu2018&load=ns25.html 

1. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. Киев : Издатель Назаров О.А., 2019. 444 с.

2. Кириченко А. А. Новая доктрина одиннадцатиуровневого образования и его учебного обеспечения : монография / А. А. Кириченко, А. К. Виноградов, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула; под ред. А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2019. 182 с.

3. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Періодизація розвитку, поняття, система і дисциплінарні зв’язки. Лекція № 1. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с.

4. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Основи методології. Лекція № 2. Курс лекцій з криміналістики : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 32 с.

5. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 92 с.

6. Кириченко О. А., Виноградов А. К., Виноградова А. А. Тунтула О. С. Обставини, що виключають суспільну небезпеку діяння. Лекція № 4. Курс лекцій із Загальної частини Антикримінальної галузі права України : навч. посіб. 3-тє вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с.

7. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Основи мікрооб’єктології. Лекція № 4. Курс лекцій з криміналістики : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 36 с.

8. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Основи фотокінозйомки та. Лекція № 5. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 42 с.

9. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Тунтула О. С. Основи слідознавства. Лекція № 6. Курс лекцій з криміналістики : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 48 с.

10. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Основи одорології. Лекція № 8. Курс лекцій з криміналістики : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 56 с.

11. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Основи зброєделіктики. Лекція № 9. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 72 с.

12. Кириченко О. А., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Інноваційні засоби подолання господарських кримінальних та інших правопорушень» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 232 с.

13. Кириченко О. А., Ланцедова Ю. О., Ткач Ю. Д., Тунтула О. С. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Правовий статус та можливості суб’єктів подолання господарських кримінальних та інших правопорушень» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 580 с.

14. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння класифікації юридичних наук, сутності та перспектив розвитку їх окремих гіпергруп та груп. Лекція № 4. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 76 с. 

15. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння сутності і видового поділу юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності. Лекція № 3. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 108 с. 

16. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння механізму передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень та властивостей цих повноважень. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 96 с. 

17. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом правового статусу різних видів соціосуб’єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 304 с. укр. та рос. 

18. Кириченко О.А. Основні здобутки наукової школи юриспруденції професора Аланкіра: мультимедійна презентація. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 8 слайдів

19. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев : Издатель Назаров О. А., 2019. 888 с.

20. Ланцедова Ю. А. Сущность, базисные свойства и разграничение девиантного поведения, принуждена и насилия : мультимедийная презентация. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 60 слайдов / под ред. А. А. Кириченко. русс.-укр.

21. Ланцедова Ю. О. Сутність, базисні властивості та розмежування девіантної поведінки, примусу та насилля: мультимедійна презентація. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 35 слайдів / за ред. О. А. Кириченка.

22. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційних технологій» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 324 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос.

23. Тунтула А.С. Гендерная парадигма : системное правовое исследование : монография / под ред А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 160 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., рус.

24. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма : системное правовое исследование : монография / под ред А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., рус.

25. Кириченко О.А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 1008 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). укр.-рос.

26. Кириченко О.А., Бондаренко І.В. Інноваційні основи легітимного масмедійного та іншого оприлюднення достовірних і недостовірних відомостей в умовах воєнного стану : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 20 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»).

27. Кириченко О.А., Бондаренко І.В. Інноваційні основи легітимного масмедійного та іншого оприлюднення достовірних і недостовірних відомостей в умовах воєнного стану : навч. посібник. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 56 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»).

28. Кириченко О. А. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 182 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). укр.-рос.

29. Кириченко О. А. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 178 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). укр.-рос.

30. Сучасна освіта в ОТГ : виклики і перспективи : збірка кращих тез доповідей на Виїзній міжрегіональній науково-практичній конференції, 9 грудня 2021 року / за наук. ред. А.А. Кириченка. Миколаїв : МКУ імені Пилипа Орлика; Київ : Видавець Назаров О. А., 2021. 109 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»).

31. Кириченко А.А., Бондаренко И.В. Инновационные основы легитимного массмедийного и иного обнародования достоверных и недостоверных сведений в условиях военного положения : учеб. пособие. 3-тье изд. Киев : Издатель Назаров О. А., 2022. 174 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»).

УДК 340.1+342.51+342.7+615.11
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 13 от 01 липня 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко А.А., Бондаренко И.В. Инновационные основы легитимного массмедийного и иного обнародования достоверных и недостоверных сведений в условиях военного положения : учеб. пособие. 4-тое изд. Киев : Издатель Назаров О. А., 2022. 336 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : https://cutt.us/jbKbW

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О.А., Бондаренко И.В., 2022.
© Видавець Назаров О. А., 2022.

УДК 340.1+342.51+342.7+615.11
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 6 от 24 лютого 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О. А. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 182 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbugb 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А. 2022.
© RS Global Sp.z, 2022.
© Видавець Назаров О. А., 2022.

УДК 340.1+342.51+342.7+615.11
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 12 от 22 червня 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко А.А., Бондаренко И.В. Инновационные основы легитимного массмедийного и иного обнародования достоверных и недостоверных сведений в условиях военного положения : учеб. пособие. 3-тье изд. Киев : Издатель Назаров О. А., 2022. 174 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbugb 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О.А., Бондаренко И.В., 2022.
© Видавець Назаров О. А., 2022.

УДК 340.1+342.51+342.7+615.11
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 6 от 24 лютого 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О. А. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 178 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbufg

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А. 2022.
© RS Global Sp.z, 2022.
© Видавець Назаров О. А., 2022.

УДК 340.1+342.51+342.7+615.11
ББК 67.Х+67.620

    Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 4 від 22 грудня 2021 р.)

 

 

 

Сучасна освіта в ОТГ : виклики і перспективи : збірка кращих тез доповідей на Виїзній міжрегіональній науково-практичній конференції, 9 грудня 2021 року / за наук. ред. А.А. Кириченка. Миколаїв : МКУ імені Пилипа Орлика; Київ : Видавець Назаров О. А., 2021. 109 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbudt

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© МКУ імені Пилипа Орлика, 2021
© Видавець Назаров О. А., 2021

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 10 от 20 травня 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О.А., Бондаренко І.В. Інноваційні основи легітимного масмедійного та іншого оприлюднення достовірних і недостовірних відомостей в умовах воєнного стану : навч. посібник. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 56 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbtdn

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Бондаренко І.В., 2022.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2022.
© Издатель Назаров О. А., 2022.

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 6 от 24 лютого 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О.А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 1008 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbtdp

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В., 2022.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2022.
© Издатель Назаров О. А., 2022.

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 9 от 19  травня 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О.А., Бондаренко І.В. Інноваційні основи легітимного масмедійного та іншого оприлюднення достовірних і недостовірних відомостей в умовах воєнного стану : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 20 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbtdq

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Бондаренко І.В., 2022.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2022.
© Издатель Назаров О. А., 2022.

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано ученым советом Международного классического университета имени Филиппа Орлика (протокол № 8 от 18 марта 2020 г.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

 

К 43                                                         Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційних технологій» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 324 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : https://cutt.ly/UdQr80N 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., 2020.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2020.
© Издатель Назаров О. А., 2020.

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано ученым советом Международного классического университета имени Филиппа Орлика (протокол № 8 от 18 марта 2020 г.).

Рецензенты :

Котюк И. И., профессор кафедры теории права и государства юридического факультета Киевск. нац. ун-та имени Тараса Шевченко, д.ю.н., профессор;

Пирог И. В., профессор кафедры криминалистики, судебной медицины и психиатрии Днепропетровск. гос. ун-та внутр. дел, д.ю.н, доцент;

Хачатуров Э. Б., проректор по научно-педагогической, административной работе и развитию Нац. ун-та кораблестроения им.адмирала Макарова, д.ю.н., ст. науч. сотр.

 

Т 82                                                          Тунтула А.С. Гендерная парадигма : системное правовое исследование : монография / под ред А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 160 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. - URL : https://cutt.ly/Jdm5VBm 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., 2020.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2020.
© Издатель Назаров О. А., 2020.

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано ученым советом Международного классического университета имени Филиппа Орлика (протокол № 8 от 18 марта 2020 г.).

Рецензенты :

Котюк И. И., профессор кафедры теории права и государства юридического факультета Киевск. нац. ун-та имени Тараса Шевченко, д.ю.н., профессор;

Пирог И. В., профессор кафедры криминалистики, судебной медицины и психиатрии Днепропетровск. гос. ун-та внутр. дел, д.ю.н, доцент;

Хачатуров Э. Б., проректор по научно-педагогической, административной работе и развитию Нац. ун-та кораблестроения им.адмирала Макарова, д.ю.н., ст. науч. сотр.

 

К 43                                                           Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А. Антикоррупционная парадигма : системное правовое исследование : монография / под ред А. А. Кириченко. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 668 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»), укр., рус. - URL : https://cutt.ly/vdmZIky 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., 2020.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2020.
© Издатель Назаров О. А., 2020.

ББК 67.0я73
К 43
УДК 340.12 (075.8)

Рекомендовано ученым советом Международного классического университета имени Филиппа Орлика (протокол № 4 от 26 декабря 2019 г.). 

Рецензенты:

Котюк И. И., профессор кафедры теории права и государства юридического факультета Киевск. нац. ун-та имени Тараса Шевченко, д.ю.н., профессор;

Пирог И. В., профессор кафедры криминалистики, судебной медицины и психиатрии Днепропетровск. гос. ун-та внутр. дел, д.ю.н, доцент;

Хачатуров Э. Б., проректор по научно-педагогической, административной работе и развитию Нац. ун-та кораблестроения им. адмирала Макарова, д.ю.н., ст. науч. сотр.

К.43              Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев : Издатель Назаров О. А., 2019. 888 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»). - URL: https://goo.su/0IAz 

ББК 67.0я73
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Виноградов А.К.,
Ткач Ю.Д., Тунтула А. С., 2019
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2019
© Издатель Назаров О.А., 2019

УДК 340.12 (075.8)
ББК 67.0я73
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 5 від 08 січня 2020 р.).

 

К 43 Кириченко О.А. Основні здобутки наукової школи юриспруденції професора Аланкіра: мультимедійна презентація. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 8 слайдів (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). URL : https://cutt.ly/IrBt6C0  

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., 2020.
© Видавець Назаров О. А., 2020.

УДК 340.12 (075.8)
ББК 67.0я73
Л 88

Рекомендовано ученым советом Международного классического университета имени Филиппа Орлика (протокол № 5 от 8 января 2020 г.).

 

Л 88        Ланцедова Ю. А. Сущность, базисные свойства и разграничение девиантного поведения, принуждена и насилия : мультимедийная презентация. Киев : Издатель Назаров О. А., 2020. 60 слайдов / под ред. А. А. Кириченко. русс.-укр. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»). URL : https://goo.su/0Ib 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Ланцедова Ю.А., Кириченко А.А. 2020.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2020.
© Видавець Назаров О. А., 2020.

УДК 340.12 (075.8)
ББК 67.0я73
Л 88

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 5 від 08 січня 2020 р.).

 

Л 88 Ланцедова Ю. О. Сутність, базисні властивості та розмежування девіантної поведінки, примусу та насилля: мультимедійна презентація. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 35 слайдів / за ред. О. А. Кириченка (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). URL : https://goo.su/0IB 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Ланцедова Ю.О., Кириченко О. А., 2020.
© Наук. ред. Кириченка О. А., 2020.
© Видавець Назаров О.А., 2020.

УДК 343.3.7+343.1+342.7+341.231.14
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 1 від 31 серпня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння класифікації юридичних наук, сутності та перспектив розвитку їх окремих гіпергруп та груп. Лекція № 4. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 76 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://cutt.ly/BeWKOSh 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

УДК 343.3.7+343.1+342.7+341.231.14
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 1 від 31 серпня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння сутності і видового поділу юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності. Лекція № 3. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 108 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://cutt.ly/2eWKCVx  

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.

УДК 343.3.7+343.1+342.7+341.231.14
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 1 від 31 серпня 2019 р.).

Рецензенти:

Котюк І.І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

К 43              Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння механізму передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень та властивостей цих повноважень. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство» : навч. посібник. Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. 96 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://cutt.ly/ZeWKGUa 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., Тунтула О. С.
© Наук. ред. Кириченко О. А., 2019.
© Видавець Назаров О. А., 2019.