Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 450

УДК 340.12 (075.8)
ББК 67.0я73
К 43

Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 5 від 08 січня 2020 р.).

 

К 43 Кириченко О.А. Основні здобутки наукової школи юриспруденції професора Аланкіра: мультимедійна презентація. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 8 слайдів (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). URL : https://cutt.ly/IrBt6C0  

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А., 2020.
© Видавець Назаров О. А., 2020.

Анотація. Викладено основні відомості про наукову школу юриспруденції професора Аланкіра та здобутки представників цієї шкли у розробці належної доктринальної, законодавчої та іншої прикладної основи для реального реформування української та будь-якої іншої держави світу у правову державу. Особливу увагу звернуто на обґрунтуванні інноваційного правового статусу інституту Президента держави та органів прокуратури як особливої наглядової гіпергілки державної влади із забезпечення точного, одноманітного та неухильного дотримання правових актів, найбільш ефективного пізнання, визнання, забезпечення та дотримання правового статусу соціосуб’єктів держави, оперативного попередження порушення даного правового статусу, а у разі порушення - максимально повного його відновлення.

Мультимедійна презентація: