Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 416

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

Рекомендовано ученым советом Международного классического университета имени Филиппа Орлика (протокол № 8 от 18 марта 2020 г.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент;

Хачатуров Е. Б., проректор з науково-педагогічної, адміністративної роботи та розвитку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник.

 

К 43                                                         Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ткач Ю. Д. Методичні вказівки та курс лекцій зі спецкурсу «Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційних технологій» : навч.-метод. посіб. Київ : Видавець Назаров О. А., 2020. 324 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : https://cutt.ly/UdQr80N 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., 2020.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2020.
© Издатель Назаров О. А., 2020.

Анотація. Викладено інноваційне розуміння сутності і видового поділу відомостей за порядком отримання і використання. ступенем доступності і співвідношення в контексті адекватності відображення навколишньої дійсності. У цьому аспекті окрему увагу приділено обґрунтуванню неконституційності відкриття ринку української землі та кваліфікації даного діяння як державної зради.

Розкрито інноваційне розуміння класифікації юридичних наук і сутнісного видового поділу юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності та інших пов’язаних з цим положень в контексті подолання правопорушень в інформаційній сфері.

Пропонується спецкурс лекцій, методичні вказівки та інше забезпечення з вивчення вибіркової навчальної дисципліни з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія».

Текст посібника: