Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 60

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 6 от 24 лютого 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О.А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В. Інновації юриспруденції в забезпеченні журналістської галузі права та медіабезпеки : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 1008 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbtdp

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Ткач Ю.Д., Бондаренко І.В., 2022.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2022.
© Издатель Назаров О. А., 2022.

Анотація. У другому виданні монографії звернуто увагу на базисні значення права і завдання юриспруденції та інше доктринальне підґрунтя інноваційної природи журналістської галузі права, в т.ч. за інноваційною класифікацією юридичних наук на основі їх базисних основних гіперзавдань. З’ясовано одинацятирівневий порядок отримання медійниками базисної і супутньої юридичної та іншої освіти. Розглянуто інноваційне розуміння сутності достовірності відомостей та їхніх джерел як основи забезпечення юридичної та іншої компетентності медійників. Розкрита сутність базисних властивостей девіантної поведінки осіб і повноважень антиделіктологів з її подолання в медіапросторі. Викладена сутність інноваційного видового поділу юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності в контексті забезпечення законності медійників і медіабезпеки. З’ясована інноваційна сутність, функції і система антиделіктних органів як засіб забезпечення законності медійників і медіабезпеки.

У додатках представлено переклад російською викладених та деяких інших інноваційних положень юриспруденції, що тісно пов’язані зі здійсненням журналістської діяльності та забезпеченням медіабезпеки.

Може бути корисною для всіх, хто цікавиться інноваціями юриспруденції та законності у сфері журналістської галузі права і медіабезпеки.

Текст посібника: