Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 79

УДК 343.3.7+340.15
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 10 от 20 травня 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О.А., Бондаренко І.В. Інноваційні основи легітимного масмедійного та іншого оприлюднення достовірних і недостовірних відомостей в умовах воєнного стану : навч. посібник. 2-ге вид. Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 56 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbtdn

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко А. А., Бондаренко І.В., 2022.
© Науч. ред. Кириченко А. А., 2022.
© Издатель Назаров О. А., 2022.

Анотація. У другому виданні посібника на основі майстер-класу, проведеного он-лайн 18 травня 2022 р. за даною тематикою з 11:30 до 12:50 на платформі Zoom із абітурієнтами і здобувачами вищої освіти МКУ імені Пилипа Орлика, викладені інноваційні основи розуміння сутності і співвідношення завідомо і незавідомо достовірних і недостовірних відомостей та їх легітимного масмедійного та іншого оприлюднення. На прикладі дискусії між Державним секретарем США, Президентом України та однієї із журналісток з приводу існуючої якості української антикорупційної політики звернуто увагу на значимість належної професійності у частині реальної обізнаності з питань легітимності процедури створення антикорупційного та інших вищих судів як причини геть небажаної появи у такому поважному дискурсі незавідомо недостовірних відомостей. Розкрито доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладу значимість інноваційних основ теорології доказів та інших антиделіктних відомостей в антиделіктному судочинстві для розробки вказаних базисних положень забезпечення законності у процесі здійснення журналістської діяльності і рослідування та медіабезпеки.

Може бути корисною для всіх, хто цікавиться інноваціями юриспруденції та законності у сфері журналістської галузі права.

Текст посібника: