Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 103

УДК 340.1+342.51+342.7+615.11
ББК 67.Х+67.620

    Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 4 від 22 грудня 2021 р.)

 

 

 

Сучасна освіта в ОТГ : виклики і перспективи : збірка кращих тез доповідей на Виїзній міжрегіональній науково-практичній конференції, 9 грудня 2021 року / за наук. ред. А.А. Кириченка. Миколаїв : МКУ імені Пилипа Орлика; Київ : Видавець Назаров О. А., 2021. 109 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbudt

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© МКУ імені Пилипа Орлика, 2021
© Видавець Назаров О. А., 2021

Анотація. Вкладено у авторській редакції тези кращих доповідей на Виїзній міжрегіональній науково-практичній конференції на тему «Сучасна освіта в об’єднаннях територіальних громад : виклики і перспективи», що була проведена 9 грудня 2021 року науково-педагогічним складом Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика в смт Григорівка Херсонської області із широким залученням представників органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень, діяльність яких пов’язана із організацією та здійсненням освітянської діяльності в об’єднаннях територіальних громад.

Може бути корисною для всіх, хто цікавиться інноваціями юриспруденції та освітою.

Текст посібника: