Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 49

УДК 340.1+342.51+342.7+615.11
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 6 от 24 лютого 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О. А. Інновації юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 178 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbufg

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А. 2022.
© RS Global Sp.z, 2022.
© Видавець Назаров О. А., 2022.

Анотація. У другому виданні монографії звернуто увагу на інноваційну сутність, функції і систему антиделіктних органів у забезпеченні законності у сфері транспорту і транспортних технологій. Викладено базисні властивості девіантної поведінки осіб і повноважень антиделіктологів з її подолання. Запропоновано інноваційний видовий поділ юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності в контексті забезпечення законності у сфері транспорту і транспортних технологій. Розкрито інноваційне розуміння достовірності відомостей та їх джерел як основи забезпечення юридичної та іншої компетентності у даній сфері. Розглянуто базисні значення права і завдання юриспруденції та інше доктринальне підґрунтя інноваційної природи транспортної галузі права і кодексу. З’ясована сутність співвідношення правових актів у сфері транспорту і транспортних технологій за юридичною силою. Розкрита сутність природи та основ транспортної галузі права за інноваційною класифікацією юридичних наук на підставі їх базисних основних гіперзавдань. Викладено інноваційний одиннацятирівневий порядок отримання транспортниками базисної і супутньої юридичної та іншої освіти. У додатку викладено російською приклади з практики та 13 статей Конституційного кодексу України, рівно будь-якої іншої держави світу, що створюють належну доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладну основу для становлення правової держави.

Може бути корисною для всіх, хто цікавиться інноваціями юриспруденції та законності у сфері транспорту і транспортних технологій..

Текст посібника: