Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 68

УДК 340.1+342.51+342.7+615.11
ББК 67.Х+67.620
К 43

     Рекомендовано вченою радою Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика (протокол № 6 от 24 лютого 2022 р.).

 

Рецензенти :

Котюк І. І., професор кафедри теорії права і держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Пиріг І. В., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Хачатуров Е. Б., директор «Технопарку науково-виробничих інновацій у море-господарському комплексі України» НУК ім. адмірала Макарова, д-р юрид. наук, ст. науковий співробітник.

 

К 43                                                        Кириченко О. А. Інновації юриспруденції і законодавства в фармацевтичній діяльності : монографія. Варшава : RS Global Sp.z О.О.; Київ : Видавець Назаров О. А., 2022. 2-ге вид. 182 с. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр., рос. - URL : http://surl.li/cbugb 

ББК 67.Х+67.620
ISSN: 2521-1463
© Кириченко О. А. 2022.
© RS Global Sp.z, 2022.
© Видавець Назаров О. А., 2022.

Анотація. У другому виданні монографії представлено інноваційні основи юриспруденції у контексті найбільш ефективного, раціонального та якісного здійснення фармацевтичної діяльності. У цьому аспекті звернуто увагу на три базисні властивості (значення) права, базисні завдання та об’єкти юриспруденції, базисні напрямки юридичної діяльності і градацію правових актів і фармацевтичного законодавства за юридичною силою. Розглянуто причини і властивості девіантної поведінки учнів, в т. ч. на тлі виживання сильнодіючих лікарських речовин, та повноважень прямого і делегованого державного примусу з її подолання. Викладено сутність завідомо і незавідомо достовірних і недостовірних відомостей, ступеневий сутнісний видовий поділ юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності. Розкрито природу фармацевтичної галузі права за інноваційною класифікацією юридичних наук. Представлено одинадцятирівневий порядок отримання фармацевтичної освіти. Викладено інноваційний порядок найбільш ефективного, раціонального та якісного пізнання, визнання, забезпечення та дотримання правового статусу фармацевтів та інших соціосуб’єктів, оперативного попередження його порушення та максимально повного відновлення. У додатку викладено російською приклади з практики та 13 статей Конституційного кодексу України, рівно будь-якої іншої держави світу, що створюють належну доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладну основу для становлення правової держави.

Може бути корисною для всіх, хто цікавиться інноваціями юриспруденції та законодавства, що пов’язані із фармацевтичною діяльністю.

Текст посібника: