Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Наукові статті. Психологічна експертиза" є місцем науково-прикладних публікацій з питань судово-психологічної експертизи та експертно-психологічних досліджень і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. В наукових статтях відображається інформація про найбільш актуальні, значущі проблеми в галузі судової психології, які опубліковані в online виданні. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

УДК 159.9             

ЯЦИНА О. Ф.,
доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри наук про здоров’я,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
м. Ужгород, Україна
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0053-4814
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

YATSYNA OLENA
Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor,
Full Professor of the Department of Health Sciences, Uzhhorod National University, Uzhgorod, Ukraine.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0053-4814
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Анотація. Текстовий матеріал стосується дослідження актуальної проблеми сучасності – феномену мобінгу. Виокремлено дві сторони проблеми: ризики психічного здоров’я та аргументування факту моральної шкоди в процесі психологічної експертизи піддослідного, який зазнав утисків в трудовому колективі. Аналіз результатів наукових досліджень вказує на причинно-наслідковий зв’язок між стратегією керівництва мобера та психічними розладами жертви мобінгу. Обґрунтовано вплив мобінгу на характер психосоматосоціальних порушень, де диференційовано складові: психічну, соматичну та соціальну. Практичну сторону правового розв’язання означеної проблеми проілюстровано прикладами судової практики США та Італії. Порушено питання правової природи поняття «мобінг»: проєкти законів, які визначають сутність мобінгу, чинне національне законодавство на предмет відповідальності за мобінг у процесі професійної діяльності. На підставі результатів теоретичного аналізу зроблено висновок, що у випадках мобінгу проведення психологічної експертизи уможливлює обґрунтування факту нанесення моральної шкоди підекспертному, зокрема у питанні встановлення для особистості підекспертного психотравмувальних факторів, що вплинули на зміни його емоційного стану, мотиваційного, самооцінки, тощо. Констатується, що у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди мобінг є причиною переживання моральних і фізичних страждань, які позначаються негативними змінами на психічному й соціальному житті під експертної особи.

Ключові слова: мобінг, психотравмувальні фактори, моральні і фізичні страждання, психічне здоров’я.

Бібліографічний опис: Яцина О.Ф. Про мобінг у практиці психологічної експертизи: ризики психічного здоров'я - моральна шкода / О.Ф. Яцина. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2022. № 1 (22). Дата публікації: 03.05.2022. URL: http://surl.li/cbtxf (дата звернення: 03.05.2022).

УДК 159.9             

Борщевська Марина Іллінічна, судовий експерт, психолог,
психотерапевт УСП за напрямком психоаналіз, доктор фармацевтичних наук (1996); професор (2009); керівник департаменту з біотехнологій ПАТ «Фармак», м. Київ

 

У статті наведені основні поняття розуміння психологічної травми для досліджень судово-психологічної експертизи. На думку автора статті психологічні травми порушують здорову психіку та можуть призводити до психічних розладів. Психотравмуючі події можуть трапитись в житті кожного. Психологічна або емоційна травма - це пошкодження або травма психіки після пережитої надзвичайно лякаючої або тривожної події, яка може призвести до проблем нормального функціонування психіки або подолання наслідків цієї події.

Ключові слова: висновки експерта, психотравма, судово-психологічна експертиза, класифікація психологічних травм.

Бібліографічний опис: Борщевська М.І. Проблеми розуміння психологічної травми для досліджень судово-психологічної експертизи / М.І. Борщевська. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2021. № 4 (21). Дата публікації: 13.12.2021. URL: https://cutt.ly/PUiGMBU (дата звернення: 13.12.2021).

Напоминаем пользователям журнала, научный журнал вводит предоставление услуги «Консультация»: запрос на проведение судебно-психологической экспертизы по различным основаниям, в том числе с применением полиграфа по заказу заинтересованных лиц, суда, правоохранительных органов согласно процессуальных кодексов. В 2021 году по запросам читателей, было проведено более 270 консультаций разного направления. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для срочного звонка судебному эксперту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp). 

6 липня 2020 року на 75 році пішла із життя доктор психологічний наук, професор кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ Землянська Олена Володимирівна. Більше 30 років життя Олени Володимирівни було нерозривно зв’язано з ХНУВС. Працюючи в Харківському національному університеті внутрішніх справ з 1994 року, вона віддала багато сил, знань та енергії ділу професійної підготовки спеціалістів в галузі юридичної, педагогічної та вікової психології. З 2017 року Олена Володимирівна була членом редакційної ради online журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці". З 1977 року проводила судово-психологічні експертизи на замовлення органів досудового слідства, потерпілих, суду, зацікавлених осіб.

До нотаріально посвідчених заповітів прирівнюються заповіти осіб, які перебувають на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров'я відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 № 419 "Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених", при цьому посадові особи повинні з'ясувати обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які звернулися за посвідченням заповітів. Про недолікі в цій діяльності йдеться у виступах заступника директора з наукової роботи і судової психіатрії та експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України під час науково-практичної конференції "Обсіг контрольованих препаратів у парктиці сімейного лікаря" 17-18 вересня 2015 року (м. Ірпінь).

Суицидальное поведение представляет собой серьёзную проблему для современного общества. Статистические данные только подтверждают пагубный характер данного явления. Важно осознать и понять, что в подавляющем большинстве случаев люди, а особенно, когда речь идёт о детях и подростках, заранее заявляют о своих суицидальных намерениях. Необходимо понимать, что в подростковом возрасте граница между истинным и демонстративно-шантажным суицидальным поведением достаточно условна. Поэтому целесообразно все суицидальные мысли, тенденции, попытки ребёнка рассматривать как реальную угрозу его жизни и здоровью. Наша задача, задача родительского и педагогического сообщества, вовремя заметить и распознать эти сигналы. Для ознакомления предлагается видеозапись вебинара на тему "Девиации в подростковом возрасте: суицидальное поведение". Лектор - Титова Юлия Михайловна, преподователь проекта "Видеоуроки в интернет". Исходя из приведенной статистики в ходе вебинара, Украина отнесена к странам со средним уровнем самоубийств, а именно статистичский показатель составляет от 10 до 20 человек на 100 тысяч населения и равняется 16,8 по данным Всемирной организации здравоохранения в 2015 году.

В видеоматериале опубликованном 25 декабря 2013 года на Интернет-сайте Youtube пользователем с ником vitalino1980 под названием "Принудительная психиатрическая экспертиза" приведен пример проведения психиатром исследовательской беседы, диагностического тестирования в отношении активиста "Дорожного контроля", журналиста Виталия Косенко в 2013 году в рамках назначенной судебно-психиатрической экспертизы по уголовному производству, возбужденному по части 1 статьи 343 УК Украины, которое было закрыто в марте 2014 года после Революции Достоинства в Украине.

В науковій замітці наведені тези доповіді керівника апарату Лохвицького районного суду В. Петренко про показання для направлення на судово-психіатричну експертизу неповнолітніх. Питання про адекватність і кваліфікованість напрямку неповнолітніх на судово-психіатричний огляд дуже важливий. Від чіткості його рішення залежать, зокрема, чи всі підлітки-правопорушники із психічними розладами попадають у поле зору психіатрів-експертів, чи адекватний вибір виду експертизи, режиму втримування та ін.

Общедоступная профессиональная Интернет-группа Facebook "Теорія та практика судово-психологічної експертизи (в тому числі із застосуванням поліграфа)" была создана 03 января 2014 года в социальной Интернет-сети Facebook. В 2018 году ей исполнилось 4 года! Страной создания группы является Украина (г. Киев). В настоящее время группа насчитывает более 1580 участников (юристов, психологов, адвокатов, полиграфологов, представителей других важных для общества профессий), которых объединяют поиски специальных знаний для возможности их применения в юридической практике, повседневной жизни. В группе представлены участники 10 стран (Украина, США, Белорусь, Польша, Россия, Израиль, Мексика, Казахстан, Италия, Болгария). Однако гендерное распределение участников в группе по состоянию на 24 января 2018 года находится приблизительно в одинаковой представленности (51,9% участники-мужчины и 48,1% участники-женщины), хотя участниц-женщин (девушек) в возрасте 18-34 года немного больше участников-мужчин этого же возраста. Пятерку лидеров городов участников группы составляют: Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одесса. Представленная информация публикуется по запросу участников группы, которые изучают социально-психологические процессы в профессиональных группах.  URL-адрес группы: https://www.facebook.com/groups/psyexpert 

УДК 371.13                         

Собчик Людмила Николаевна,
доктор психологических наук, профессор

В тезисах автором отмечается, что криминальные тенденции не являются природно заложенными. Но вот неустойчивость слабо интегрированной личности в определенных условиях приводит к антисоциальному поведению. При этом мы видим признаки повышенной спонтанности поведения в сочетании с агрессивностью при незрелой структуре личности, когда не сформирован самоконтроль и эгоцентрично-примитивна иерархия ценностей - без опоры на мораль вокруг нас и нравственность – внутри нас.

Бібліографічний опис: Собчик Л.Н. Предупреждение преступности. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018).

УДК 371.13:37.043.1   

Безушко Світлана Володимирівна,
к.пед.н., доцент кафедри психології
ПВНЗ "Міжнародний класичний
університет ім. П.Орлика"

В тезах автором наголошується, що правова необізнаність потерпілого, також його психологічна неготовність до участі у кримінальному процесі, який відповідно до статті 120 КПК України може тривати від двох до вісімнадцяти місяців, часто призводить до некваліфікованого захисту ним своїх прав та інтересів. У переважної більшості потерпілих, нажаль зберігається хибна уява про те, що його інтереси на стадії досудового, або судового слідства буде захищати слідчий, державне обвинувачення, або навіть суддя. Адже, досудове слідство - це кримінально-процесуальна діяльність слідчого органів прокуратури, служби безпеки, органів внутрішніх справ та податкової міліції за порушеною кримінальною справою, яка полягає у проведенні слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, дослідження, перевірку, оцінку та використання доказів, необхідних для встановлення істини у справі та створення умов для здійснення справедливого правосуддя. 

Бібліографічний опис: Безушко С.В. Психолого-правова характеристика потерпілого від злочину на стадії досудового слідства. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018). 

Согласно информации изложенной в Википедии (свободной Интернет-энциклопедии), тра́вля или бу́ллинг (англ. bullying) — агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. Как проявления травли специалисты расценивают оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную негативную оценку жертвы и её деятельности, отказ в доверии и делегировании полномочий и т.д. Буллинг может быть и в физической, и в психологической форме. Проявляется во всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности. Буллинг приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может приводить к разной тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям, и может явиться причиной самоубийства. В этом случае важно объяснить человеку, что его травят, и показать, как действовать в сложившейся ситуации.

В тезисах выступления курсанта 3-го курса 303 учебной группы учебно-научного института № 1 факультета № 2 Национальной академии внутренних дел Лозового Р.Н. были проанализированы англоязычные научные источники 1993 - 2009 годов в следствии чего автор пришел к выводу, что при изучении психологических теорий преступности, нужно иметь представление о трех основных теориях. Первая - это психодинамическая теория, которая сосредоточена на том, что ранний опыт детства индивида влияет на его или на возможность совершения им будущих преступлений. Вторая - это теория поведения, которая фокусируется на восприятие человеком мира и влиянии этого восприятия на его поведение. Третья - когнитивная теория, просто объясняет явление воздействия, отмечая, что то, что человек воспринимает может проявляться в его поведении и воздействовать на его потенциал к совершению преступления.

Библиографическое описание: Лозовой Р. М. Передумови та причини інтеграції психологічних теорій у кримінологічну науку / Р. М. Лозовой // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 24 берез. 2017 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – Ч. 2. – 144 с. – С. 82-84. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/713/zbirn_krum_teorPrakt-2.pdf (первичный источник: http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2017/zbirn_krum_teorPrakt-2.pdf).

В тезисах выступления автором отмечается, что при построении психологической модели личности предполагаемого преступника особенное место занимают причинно-следственные связи в преступном поведении объекта экспертного исследования. Распространённое в действующей следственной практике применение дедуктивно-криминологического подхода к моделированию личности преступника, несмотря на то, что базируется на описаниях фенотипических, социально-демографических, психологических, криминологических и иных криминально-релевантных черт, по данным исследований автора представляется неэффективным. Экспертно-криминалистическая практика показывает, что наиболее эффективным в условиях полной вероятностной неочевидности является индуктивно-криминологический подход, строящийся на основе анализа релевантных данных о взаимосвязи между параметрами правонарушения и обобщенными характеристиками лиц, совершивших подобные правонарушения.

Библиографическое описание: Ирхин Ю.Б. Дедуктивно-криминологический подход в психологическом моделировании личности предполагаемого преступника / Ю. Б. Ирхин // Судово-експертна діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів круглого столу. / редкол.: Кобилянський О.Л., Антонюк П.Є., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІПФЕКП НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для експертно-криміналістичних підрозділів Національної академії внутрішніх справ, 2015. – С. 146-147. - Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/712/zbir-sydova-eksp.pdf (первичный источник: http://www.naiau.kiev.ua/files/naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2015/zbir-sydova-eksp.pdf).

Е. Шифрин в юмористической манере рассказывает о психографологическом исследовании, которое применяют некоторые работодатели при проведении отбора кандидатов при приеме на работу и ошибках, которые могут допускать специалисты занимающейся психографологией. Выступление Е. Шефрина. Монолог "Почерк" (автор С. Альтов) на Бенефис-2004 "Перепись населения". 26 марта 2004 года. ГЦКЗ "Россия". Режиссер С. Цветков.

В научной заметке приведены тезисы выступления на Первой установочной конференции Всеукраинской психодиагностической ассоциации в г. Киеве 16 сентября 2016 года Компанец Натальи, старшего научного сотрудника лаборатории интенсивной педагогической коррекции Института специальной педагогики АПН Украины на тему "Проблемы диагностики в юридической психологии и экспертизе на примере определения эмоционально-психологического состояния ребенка и привязанности к родителям". Юридическая психология изучает психические особенности людей и групп людей, которые являются субъектами правовой активности в рамках существующих процессов правового регулирования. Участие экспертов-психологов возможно по всем делам, содержанием которых являются межличностные отношения с целью: 1) выявление у дееспособного субъекта непатологических психических аномалий, препятствующих адекватному отражению действительности; 2) установление психологической совместимости супругов, возможности снятия эпизодических конфликтов; 3) установление психологической совместимости детей с каждым из двух родителей, усыновителей, опекунов; 4) определение возможностей конкретных лиц по обеспечению воспитания детей; 5) установление способностей свидетелей правильно воспринимать события, имеющие значение для дела, и давать о них правильные (адекватные) показания.

В научной заметке приведены тезисы выступления на Первой установочной конференции Всеукраинской психодиагностической ассоциации в г. Киеве 17 сентября 2016 года Дубовик Марии Александровны, преподавателя кафедры психологии и педагогики Киевского национального лингвистического университета на тему "Факторы, лежащие в основе умышленной фальсификации данных и установочного поведения испытуемых в психологическом тестировании". Известно, что психологические тесты чувствительны к фальсификациям и обману. Что касается факторов, угрожающих достоверности полученных данных, то их можно условно классифицировать в две группы: первая – умышленная (осознанная) фальсификация результатов, вторая – установочное поведение испытуемого (неосознаваемая тенденция отвечать на вопросы тестов определенным образом). Для контроля влияния данных явлений в психодиагностике были разработаны разные методы, прежде всего, шкалы достоверности.

Периодически в профессиональной среде специалистов (экспертов) психологов, полиграфологов возникают вопросы связанные с законностью проводимой ими как гласной, так и негласной видео или аудиофиксации самого хода экспертного исследования (экспертизы), результатов психодиагностической (предтестовой, послетестовой) беседы с подэкспертным. В статье изложены основания законности данных действий специалистов психологов (полиграфологов) с привязкой к действующему законодательству Украины.

Библиографическое описание: Назаров О.А. Правовые основания видео (аудио) фиксации порядка и результатов проведения экспертного исследования (экспертизы), в т.ч. с использованием полиграфа / О. А. Назаров.

Междисциплинарный научный психологический журнал "Психологические исследования" публикует оригинальные статьи по различным отраслям психологии, судебно-психологической экспертизы и смежных наук. Адресован профессионалам. Первый номер опубликован в октябре 2008 года. Цели журнала: распространение научных психологических знаний, поддержка высоких стандартов научной публикации, содействие интеграции психологической науки в мировое информационное научное пространство. Специализация журнала по действующей номенклатуре специальностей научных работников соответствует специальности 19.00.00 – "Психологические науки". Доступ к номерам журнала является свободным посредством телекоммуникационной сети Интернет. Сайт журнала доступен по трем адресам: psystudy.ru , psystudy.com , психолисслед.рф. Бесплатный доступ к полным текстам статей – принципиальная позиция редакции. Официальные языки журнала: русский и английский. 

Полный текст статей находится в электронном варианте научного журнала "Психологические исследования" - http://www.psystudy.com

Портал психологических изданий "PsyJournals.ru" – база научных и научно-практических периодических изданий по широкому спектру актуальных проблем психологической науки, судебно-психологической экспертизы, практики и образования. Данная база в себя включает: более 60-ти периодических изданий 26 научных и научно-практических журналов, более 30 сборников статей и тезисов научных конференций, более 6500 статей, более чем 5000 авторов. Ядром портала являются электронные версии научных и научно-практических журналов Издательства ГБОУ ВПО МГППУ с полной архивной коллекцией статей за более чем 20 лет существования изданий. Основное содержание издания представляет собой оригинальные научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы по специальности 19.00.00 – "Психологические науки".

Полный текст статей находится в электронном варианте научного портала психологических изданий "PsyJournals.ru" - http://psyjournals.ru/topic/index.shtml