Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Реферативні статті. Психологічна експертиза" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу з судово-психологічної екпертизи або експертно-психологічних досліджень в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців психологів, а також працівників органів науково-технічної інформації. Щорічно в реферативний розділ включається понад 500 публікацій про найбільш значущих статтях з наукових психологічних спеціальних (юридичних) журналів і збірників, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Реферативна стаття. Довідник нормативно-правових документів психологічної служби та психологомедико-педагогічних консультацій системи освіти України підготовлено з урахуванням оновлення нормативно-правової бази, якою регулюється діяльності спеціалістів психологічної служби системи освіти. Психологічна служба є невід’ємною складовою системи освіти України. Попри тернистий шлях її становлення, функція і місія психолога, соціального педагога на сьогодні розуміється і приймається переважною більшістю керівників навчальних закладів як головна в організації навчально-виховного процесу, створенні комфортних умов для учнів і педагогів, поєднанні зусиль педагогів і батьків у процесах виховання і розвитку дитини. У даному посібнику вміщені основні документи на рівні держави, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи щодо регулювання діяльності працівників психологічної служби і ПМПК.

Довідник рекомендовано керівникам навчальних закладів всіх типів, завідувачам (директорам) центрів (кабінетів) практичної психології і соціальної роботи, методистам, практичним психологам і соціальним педагогам, студентам відповідних спеціальностей.

Бібліографічний опис: Довідник нормативно-правових документів психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України [Електронний ресурс] / Упоряд.: Ю. А. Луценко, А. Г. Обухівська, І. В. Луценко, Н. В. Сосновенко. – К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – 475 с. - URL: http://psyua.com.ua/images/products/prod_img/425.pdf Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/BKoM9n 

Реферативна стаття. У статті досліджується правова природа правочинів із вадами волі як недійсних правочинів. Констатується оспорюваність цих правочинів у судовому порядку. Даний правочин може бути визнаний недійсним у разі звернення особи, яка вчинила правочин, до суду. Питання недійсності вирішує суд. Розкриваються види правочинів з вадами волі, які закріплені цивільним законодавством, а також їх суттєві ознаки та відмінності.

Бібліографічний опис: Заборовський В. В. Правочини із вадами волі: основні теоретичні та практичні аспекти / В.В. Заборовський, Р.В. Попович // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Право». – 2015. – Вип. 31. – Т. 2. – С. 18-22. - URL: https://goo.gl/vpYv15 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://goo.gl/Rfd2Yq 

 1 апреля 2020

Новини