Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 348

Реферативна стаття. Вперше комплексно досліджено вікові, правові та психологічні аспекти делінквентної поведінки неповнолітніх. Проаналізовано суб'єктивні й об'єктивні чинники, що детермінують формування агресивної поведінки підлітків. Розкрито сутність і специфіку проведення судово-психологічної експертизи неповнолітніх обвинувачених у скоєнні агресивних злочинів. Здійснено професіографічний аналіз і побудовано модель (психограму) діяльності судового експерта-психолога. Розроблено комплекс психодіагностичних методів дослідження неповнолітніх обвинувачених. Показано роль експерта-психолога у процесі судового слідства у справах неповнолітніх обвинувачених і визначенні міри їх покарання. Удосконалено психологічні уявлення про судово-психологічну експертизу підлітків, що скоїли агресивні злочини, розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективності її проведення.

Бібліографічний опис: Ярош О.В. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх обвинувачуваних за агресивні злочини [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Ярош Олег Володимирович ; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х., 2008. - 20 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/Dnlg9Yo Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/Anlg89h

Нагадуєм, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia 

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, судовим експертом, кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем.