Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 303

Реферативна стаття. Розглянуто ряд статей кримінального законодавства, судовий розгляд по яких вимагає психологічного аналізу особливостей особистості і поведінки потерпілих, обвинувачуваних, свідків, з’являється необхідність проведення психологічних експертиз. Урахування психічних станів законодавчим шляхом було закріплено в ознаках ряду злочинів або в обставинах , що зм'якшують відповідальність.

Бібліографічний опис: Бандурка, О. М. Психологічний коментар до окремих статей нового Кримінального кодексу України / О. М. Бандурка, С. П. Бочарова, О. В. Землянська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 421-428. - Режим доступу: https://cutt.ly/qnbMUbK Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/DnbMPCD 

Нагадуєм, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia 

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, судовим експертом, кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем.