Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 5611

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР - ВИДАВЕЦЬ (засновник видання):

Назаров Олег Анатолійович – кандидат психологічних наук, доцент, атестований судовий експерт за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження", стаж експертної діяльності з 2000 року, поліграфолог, правознавець, полковник поліції у запасі, пенсіонер Національної поліції України.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Євдокимова Наталя Олексіївна - доктор психологічних наук, професор, декан медико-природничого факультету ПВНЗ "Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика", завідувач кафедри психології ДВНЗ "Ужгородський національний університет" - напрям наукових робіт: психологічні науки.

Кириченко Олександр Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правознавства факультету економіки і права ПВНЗ "Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика", наукова спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза - напрям наукових робіт: юридичні науки.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Калинка Галина Ігорівна - фахівець деканату факультету економіки і права ПВНЗ "Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика", ад'юнкт зі спеціальності 19.00.06 - юридична психологія, здобувач наукового ступеня доктора філософії у галузі юридичної психології.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Цільмак Олена Миколаївна - доктор юридичних наук, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Одеського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції у відставці;

Мотлях Олександр Іванович - доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, експерт-поліграфолог, заслужений юрист України;

Барко Вадим Іванович - доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного науково-дослідного інституту МВС України, експерт-поліграфолог, полковник міліції у відставці;

Лефтеров Василь Олександрович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології і психології Національного університету "Одеська юридична академія", полковник міліції у запасі;

Коренюк Петро Іванович - доктор економічних наук, професор, академік (дійсний член) Академії економічних наук України, завідуючий кафедрою менедженту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного університету;

Алікіна Наталія Вікторівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, експерт вищого кваліфікаційного класу, працювала тривалий час на посадах голови секції судової психологічної експертизи Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним експертом лабораторії криміналістичних експертиз Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, атестований судовий експерт за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження" до 2016 року, стаж експертної роботи з 1978 року;

Попова Галина Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами факультету соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", голова методичної комісії за напрямком "Психологія", підполковник міліції у відставці;

Вітомський Юрій Леонідович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», офіцер запасу СБ України;

Чернякова Олеся Володимирівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

Большаков Сергій Іванович - кандидат військових наук, доцент, керівник ТОВ "Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки", атестований судовий експерт за спеціальностями 11.1 "Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності" та 12.2 "Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу", суб'єкт оцінки майна та майнових прав, підполковник військової розвідки у запасі;

Тунтула Олександр Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу юридичного факультету Чорноморського національного університету ім. Петра Могили, наукова спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

Ткач Юрій Дмитрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Одеського державного університету внутрішніх справ, наукова спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

Єгорова Тетяна Михайлівна - старший науковий співробітник Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса, голова секції судової психологічної експертизи Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України з 2015 року, атестований судовий експерт за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження", стаж експертної діяльності з 2000 року;

Лисенко Андрій Борисович - керівник департаменту поліграфологічної служби банку Головного офісу ПАТ КБ "Приватбанк"", директор Комітету з освіти правління громадської професійної організації "Міжнародна асоціація професіоналів в поліграфології" (AIPP, Мексика), експерт аналітик 1 категорії, експерт-поліграфолог, підполковник СБУ в запасі;

Шаповалов Віталій Олександрович - заступник директора ПП «Українське бюро психофізіологічних досліджень і безпеки», голова громадської організації "Колегія поліграфологів України", атестований судовий експерт за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження" (2016 рік), випусковий редактор журналу «Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа», старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України, експерт-поліграфолог;

Савкіна Тетяна Василівна - старший науковий співробітник лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних, психологічних, мистецтвознавчих досліджень Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса, атестований судовий експерт за спеціальністю 14.1 "Психологічні дослідження", стаж експертної діяльності з 1998 року;

Савостін Олександр Петрович - старший судовий експерт відділу почеркознавчих досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень Одеського науково-дослідного інституту судової експертизи,  психолог - судовий експерт другого кваліфікаційного класу комунальної установи «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я», атестований судовий експерт за спеціальністю 14.1 «Психологічні дослідження», стаж експертної діяльності з 1982 року.

Безушко Світлана Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та здоров'я людини ПВНЗ "Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика";

Вербина Юлія В'ячеславівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та здоров'я людини ПВНЗ "Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика".

Хлонь Олександр Михайлович -  кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії та психології Київського університету інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»;

 20 июня 2024

Новини