Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Вікторія Євгенівна Слюсаренко - кандидат економічних наук, доцент, судовий експерт в економічній галузі знань, автор багатьох монографій та посібників з аудиту та бухгалтерського обліку, стаж судово-експертної, економічної діяльності більше 20 років. Народилась 27 квітня 1970 року в місті Львові. В Ужгороді мешкає з 1975 року. З 1987 року починається робочий стаж. З 1988 було розпочато стаж бухгалтера. В 1993 році обіймала посаду головного бухгалтера УЗ. З 1997 року керівниця та власниця ТОВ “Маестро Консалтинг”, яке займається бухгалтерським обліком та аудитом. З 2014 року - членкиня Громадської ради при Ужгородській міській раді. З 2015 року неоднаразово балотувалася на посаду міського голови Ужгорода. З 2000 року працює в Ужгородському національному Університеті. У 2003 році отримала сертифікат аудитора № 6625. З 2012 року працює судовим експертом за експертними спеціальностями 11.1 (Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності), 11.2 (Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій), 11.3 (Дослідження документів фінансово-кредитних операцій). В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток і підтримка неприбуткових громадських організацій». В 2021 році закінчила роботу над докторською дисертацією на тему «Формування інституту тристороннього партнерства – держава, бізнес, «третій сектор»». Слюсаренко В.Є. є автором більше як 90 наукових праць. Має 3 одноосібних монографії – «Формування інституту громадянського суспільства: регіональні аспекти», «Аудит: сучасний стан та перспективи розвитку», «Формування трипартизму; історія та розвиток» та є співавтором колективної монографії «Гірські території Закарпаття: соціально-економічні трансформації» та двух – посібників: «Аудит», «Практикум з бухгалтерського обліку».

Інтер'ю-бесіда опубліковано в Інформаційно-аналітичному сайті Zaholovok.com.ua (Закарпаття. Про головне) 27.11.2014 року в рубриці «Ранкова кава з Вікторією Слюсаренко». Журналіст: Ірина Бреза, спеціально для Zaholovok.com.ua Фото: Олександр Бреза. Ми любимо вранці пити каву. Часто п’ємо її у компанії з цікавими людьми. Чуємо при цьому цікаві думки, які інколи розважають, часом – змушують замислитись, а віднедавна все більше викликають бажання записати їх і поділитися з читачами. Тому була започаткувана рубрика «Ранкова кава» в Інформаційно-аналітичному сайті Zaholovok.com.ua (Закарпаття. Про головне). Громадські об’єднання за останній рік значно виросли «у ціні». До них дослухаються, їх коментують, їх не хочуть бачити, бояться і не проти б співпрацювати. Вікторія Слюсаренко представляє одну з таких груп - Громадську раду при Ужгородській міській раді, вона – секретар ГР. З нею відбувалася бесіда про те, чи можна вплинути на свідомість ужгородців, для чого це їй взагалі і .. про каву, звісно.

Реферативна стаття. У монографії викладені еволюція виникнення аудиту, планування, стадій і процедур аудиту, формування аудиторських доказів, робочих документів аудитора і аудиторського висновку, аудиторського ризику, створення господарюючого суб’єкта що може здійснювати аудиторську діяльність та методики проведення аудиторських перевірок з надання впевненності та надання супутніх аудиторських послуг, а також шляхи розвитку аудиту на сучасному етапі.

Бібліографічний опис: Слюсаренко В.Є. Аудит: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні [текст]: монографія. /В.Є. Слюсаренко.-К.:"Центр учбової літератури", 2014. - 148 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/Sn10USg Картка монографії в Електронному репозитарію ДВНЗ "УжНУ" - https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/9339 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/wn10F43 

Реферативна стаття. У навчальному посібнику викладені основи аудиту, показані логіка формування системи знань із сутності та історії виникнення аудиту, планування стадій і процедур аудиту, формування аудиторських доказів, робочих документів аудитора і аудиторського висновку, аудиторського ризику, створення господарюючого суб’єкта, що може здійснювати аудиторську діяльність, та методики проведення аудиторських перевірок з надання впевненості та надання супутніх аудиторських послуг. До кожної теми наведені контрольні запитання та тести. Для студентів економічних спеціальностей вузів та всіх, хто починає вивчати аудит.

Бібліографічний опис: Слюсаренко В.Є. Практикум з бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В.Є. Слюсаренко. - Ужгород: видавництво УжНУ "Говерла", 2016. - 256 с. - Режим доступу: https://cutt.ly/rn11puM Картка посібника в Електронному репозитарію ДВНЗ "УжНУ" - https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/14193 Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/9n11fLd 

УДК 343.98                

Вікторія Євгенівна Слюсаренко, кандидатка економічних наук,
доцентка, судовий експерт, Україна, м. Ужгород

 

У статті наведені основні поняття судової економічної експертизи з визначення збитків відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції №53/5-98р. Описаний процес проведення експертних досліджень документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.

Бібліографічний опис: Слюсаренко В.Є. Експертні дослідження документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди / В.Є. Слюсаренко. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2021. № 2 (21). Дата публікації: 23.07.2021. URL: https://cutt.ly/UWR9SgV (дата звернення: 23.07.2021).