Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

УДК 364.63-027.553(072)
    
         

Назаров Олег Анатолійович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологінчої експертизи і дрсліджень на поліграфі, Київ, тел.: +380934767260, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація. В презентації висветлені психологічні закономірності медіапсихології при показах ситуацій насилля щодо дитини в ЗМІ. Розглянуті фундаментальні дослідження, які вплинули на цензуру медіа щодо дітей у світі. Описаний зміст закономірностей, які впливають на поведінку людини в ході діяльності ЗМІ.

Ключові слова: насильство, діти, міжнародні нормативні документи, гуманізація поводження щодо неповнолітніх.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Психологічні закономірності медіапсихології при показах ситуацій насилля щодо дитини в ЗМІ: міжнародний досвід. Презентація, 9 слайдів / Робоча зустріч на тему: «Регулювання і саморегулювання медіа: психологічні аспекти висвітлення тем насильства над дітьми». 24 травня 2023 року. - Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Дата публікації: 25.05.2023. URL: https://is.gd/RKbM7O (дата звернення: 25.05.2023).

УДК 343.951                

Вітомський Юрій Леонідович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кримінального прав, процесу та криміналісти Київського університету інтелектуального власності та права, Київ, тел.: +380688848844, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., https://orcid.org/0000-0003-3094-5104

Чернякова Олеся Володимирівна
к.психол.н., доц., доцент кафедри
кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
https://orcid.org/0000-0003-3094-5104

Горський Сергій Віленович
к.соц..н. доц., доцент кафедри філософії,
іноземних мові та соціально-гуманітарних дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Анотація. У сучасних умовах глобалізації ринку та посилення конкуренції вагому роль у розвитку підприємств та організацій відіграють управлінці, здатні швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, пропонувати нові, нестандартні рішення, генерувати оригінальні ідеї та пропозиції, розробляти унікальні стратегії тощо. В тезах розкрито тему креативного мислення як основи для інноваційного розвитку суспільства та побудови вектора соціального розвитку.

Ключові слова: мислення, іноваційний розвиток, соціальний розвиток, суспільство, психологія.

Бібліографічний опис: Вітомський Ю.Л., Чернякова О.А., Горський С.В. Креативне мислення як основа для інноваційного розвитку суспільства та побудови вектора соціального розвитку / Ю.Л. Вітомський, О.А. Чернякова,  С.В. Горський. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2023. № 5 (22). Дата публікації: 30.01.2023. URL: https://bit.ly/43nkXtx (дата звернення: 30.01.2023).

УДК 364.63-027.553(072)
    
         

Назаров Олег Анатолійович, кандидат психологічних наук, доцент, директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологінчої експертизи і дрсліджень на поліграфі, Київ, тел.: +380934767260, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Анотація. В презентації висвітлені міжнародно-правові та науково-експертні підходи до формування правил поведінки щодо висвітлення насильства проти дітей. Розглянуті Міжнародні нормативні документи, як джерело формування правил поведінки психологів щодо висвітлення насильства проти дітей під час війни. Перераховані науково-експертні підходи до визначення негативних ефектів, які спричинюють поширення інформації про насильство та жорстокість в медіа. Звернуто увагу, що гуманізація поводження щодо неповнолітніх, яка закріплена в міжародних нормативних документах різного рівня є визначальною тенденцією реформування європейського судочинства в бік формування правосуддя дружнього до дитини з метою зменьшення травматизації дитини від злочину.

Ключові слова: насильство, діти, міжнародні нормативні документи, гуманізація поводження щодо неповнолітніх.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Міжнародно-правові та науково-експертні підходи до формування правил поведінки щодо висвітлення насильства проти дітей. Презентація, 6 слайдів / Круглий стіл online на тему: «Психологічні, юридичні та етичні аспекти висвітлення насильства проти дітей під час війни». 7 квітня 2023 року. - Етична комісія Національної психологічної асоціації. Дата публікації: 08.04.2023. URL: https://bit.ly/3A0LIH3 (дата звернення: 08.04.2023).

УДК 343.951                

Вітомський Юрій Леонідович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кримінального прав, процесу та криміналісти Київського університету інтелектуального власності та права, Київ, тел.: +380688848844, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., https://orcid.org/0000-0003-3094-5104

 

Анотація. Студент-психолог, який володіє всебічними знаннями про психологічну реальність, має широкі можливості ефективно впливати на неї. Здобути такі знання з допомогою методології і методів лише гуманітарних наук просто неможливо. Щоб отримати об’єктивну її картину, потрібне вміння послуговуватися і математичними методами, інформаційними технологіями. Однак донині у вищій школі гострий дефіцит навчальних видань, які б комплексно розкривали теоретичні і прикладні аспекти цієї проблематики. Проте, варто сказати, що багато ЗВО активно впроваджує сучасні методики навчання за спеціальністю 053 «Психологія». Проте дійсно, подолати цей всеукраїнський дефіцит покликані, на жаль, лише невелика кількість підручників, та і ті не висвітлюють повний обсяг інформатизації. У них висвітлено сутність, призначення, способи застосування математичних методів у психології, зміст і способи формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, специфіку дисперсійного, кореляційного, кластерного і факторного аналізу.

Ключові слова: здобувач вищої освіти, компетентність, математичні методи, практика, математична статистика, психологія.

Бібліографічний опис: Вітомський Ю.Л. Дослідження проблем математичної компетентності студентів-психологів / Ю.Л. Вітомський. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2022. № 5 (23). Дата публікації: 30.01.2023. URL: https://cutt.ly/M46R1pc (дата звернення: 30.01.2023).

УДК 343.951                

Вітомський Юрій Леонідович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кримінального прав, процесу та криміналісти Київського університету інтелектуального власності та права, Київ, тел.: +380688848844, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., https://orcid.org/0000-0003-3094-5104

Бондаренко Степан Юрійович, студент 2 Інституту захисту інформації НА Служби безпеки України, Київ, тел.: +380955512612, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., https://orcid.org/0000-0001-8328-5117

 

Анотація. Дане дослідження у вигляді наукової статті присвячене вирішенню проблеми валідності психологічних досліджень. Показано слабкі сторони інтерпретації результатів стандартизованих опитувальників та проективних методик, пояснена причина цього явища. Валідне психологічне дослідження покликане цілісно виявляти структурні елементу знаку. Проте зробити це за допомогою традиційних методів практично неможливо, оскільки діагностується лише усвідомлювана частина знаку. Альтернативним можна вважати психосемантичний метод асоціативного експерименту, результати якого піддаються факторизації. На типовому прикладі показана структурна специфіка знаку, який складається з антагоністичних елементів.

Ключові слова: абсурд, дезабсурдизація, валідність, особистісний опитувальник, факторний аналіз.

Бібліографічний опис: Вітомський Ю.Л., Бондаренко С.Ю. Валідність психологічного дослідження: математика абсурду / Ю.Л. Вітомський, С.Ю. Бондаренко. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2022. № 4 (22). Дата публікації: 30.11.2022. URL: https://cutt.ly/q46EeL7 (дата звернення: 30.11.2022).

УДК 373.5.091              

Горський Сергій Віленович
к.соц..н. доц., доцент кафедри філософії,
іноземних мові та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Анотація. Молодь – головна рушійна сила сучасного світу. Вона перебуває в центрі міжнародних, соціальних, економічних і політичних подій. В тезах розглянуті питання професійного самовизначення особистості.

Ключові слова: молодь, особистість, професійне самовизначення, сучасний світ.

Бібліографічний опис: Горський С.В. Питання професійного самовизначення особистості / С.В. Горський. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2022. № 3 (22). Дата публікації: 30.09.2022. URL: https://tinyurl.com/43x94nzu (дата звернення: 30.09.2022).

УДК 159.9                

Горський Сергій Віленович
к.соц..н. доц., доцент кафедри філософії,
іноземних мові та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Анотація. Збереження здоров'я особистості в умовах військового стану може бути викликано різними факторами, такими як стрес, фізичне перевантаження, відсутність звичної підтримки та інші. В тезах розкриваються психологічні підходи до збереження здоров'я особистості в умовах військового стану.

Ключові слова: стрес, здоров'я особистості, військовий стан, фізичне перевантаження.

Бібліографічний опис: Горський С.В. Психологічні підходи до збереження здоров'я особистості в умовах військового стану / С.В. Горський. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2022. № 2 (22). Дата публікації: 30.07.2022. URL: https://cutt.ly/L7E5W0g (дата звернення: 30.07.2022).

УДК 155.9               

Горський Сергій Віленович
к.соц..н. доц., доцент кафедри філософії,
іноземних мові та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

 

Анотація. Конфлікти були, є і будуть, вони супроводжують наше життя як хвороби. В тезах описані проблемні аспекти конфліктогенів, як основи конфлікту.

Ключові слова: конфлікт, психологія хвороби, життя людини, конфліктогени.

Бібліографічний опис: Горський С.В. Проблемні аспекти конфліктогенів, як основи конфлікту / С.В. Горський. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2022. № 1 (22). Дата публікації: 30.05.2022. URL: https://cutt.ly/U7E55I1 (дата звернення: 30.05.2022).

УДК 343.272(477)
ББК 88.8
А 43

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЛЕГІЇ

Василь ФЕЛИК – директор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік НАН ВО України, Заслужений юрист України 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Петро ВОРОБЕЙ - завідувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», доктор юридичних наук, професор, віце-президент, академік Національної академії наук Вищої освіти України; Юрій ВІТОМСЬКИЙ – доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА», кандидат пcихологічних наук, керівник предметно-методичної секції /психології/ кафедри; Володимир АБРАМЯН - кандидат педагогічних наук, профессор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»; Максим ПАЛІЙ  - кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»; Алла КОРЕНЬ - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА»; Олег НАЗАРОВ - кандидат психологічних наук, судовий експерт, доцент кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ «ОЮА». 

 

А 43       «Актуальні проблеми діяльності психолога в сучасних умовах: професійні вимоги і завдання»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ 13 травня 2021р.), Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». Київ: Видавник Назаров О.А., 2021. 80 с. (Додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр. - URL : http://surl.li/gaamx

ББК 88.8
ISSN: 2521-1463

© Київський інститут інтелектуальної власності
та права Національного університету «Одеська
юридична академія», 2021
© Видавник Назаров О. А., 2021

УДК 343.98                

Вікторія Євгенівна Слюсаренко, докторка економічних наук,
доцентка, судовий експерт, Україна, м. Ужгород

 

У статті наведені основні поняття судової економічної експертизи з визначення збитків відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції №53/5-98р. Описаний процес проведення експертних досліджень документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди.

Бібліографічний опис: Слюсаренко В.Є. Експертні дослідження документальної обґрунтованості розрахунків втраченої вигоди / В.Є. Слюсаренко. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2021. № 2 (21). Дата публікації: 23.07.2021. URL: https://cutt.ly/UWR9SgV (дата звернення: 23.07.2021).

УДК 343.98                 

Г. К. Авдєєва , к.ю.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник
НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Якість досудового розслідування та судового розгляду багато в чому залежить від ефективності використання спеціальних знань у судово-слідчій практиці. Актуальність досліджуваної в статті проблематики обумовлена необхідністю об'єктивної оцінки достовірності висновків експертів, яку без залучення фахівців відповідної експертної спеціальності часто здійснити неможливо, про що свідчать результати опитування 240 потенційних учасників кримінального провадження (150 слідчих, 15 оперативних співробітників, 16 прокурорів, 28 адвокатів та 11 суддів). Для досягнення цілей дослідження здійснено аналіз підходів до оцінки достовірності висновків експерта у 15 рішеннях Європейського суду з прав людини та 17 рішеннях Верховного Суду США, у 14 вироках судів кримінальної юрисдикції та 12 рішеннях і постановах судів цивільної та господарської юрисдикції України, проведено порівняльно-правовий аналіз підходів щодо оцінки висновку експерта як джерела доказів, які містяться в низці міжнародних, українських та зарубіжних нормативно-правових актах і публікаціях науковців України, США, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади, Великобританії, Австралії, Китаю, РФ та ін. Доведено, що здійснити оцінку наукової обґрунтованості висновку експерта, ефективності застосованих експертом методів дослідження і методик, об'єктивності висновків допоможе рецензія відповідного фахівця, яка не може слугувати джерелом доказів, а має лише допоміжний (консультативний, технічний) характер і може бути підґрунтям для призначення повторної (додаткової) експертизи або проведення перехресного судового допиту експерта та рецензента.

Бібліографічний опис: Авдєєва Г. К. Оцінка достовірності висновку експерта як джерела доказів в Україні та в інших країнах: порівняльно-правовий аналіз / Г. К. Авдєєва. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2021. № 2 (21). Дата публікації: 13.07.2021. URL: https://cutt.ly/EWR0KM2 (дата звернення: 13.07.2021). Друкована версія статті: https://cutt.ly/IWR2tr1 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 270 консультацій різного спрямування. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

УДК 343.98
ББК 67.52
М 65

Рекомендовано до друку науково-методичною радою ГО «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка» від 4 листопада 2020 року, протокол № 2

Редакційна колегія:

Голова редколегії: Ярослав Юрій Юрійович - заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, доцент,

Заступник голови редколегії - Іванков Володимир Миколайович, перший заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», кандидат економічних наук, судовий експерт

Члени редколегії: Архіпов Віктор Віталійович, заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», кандидат технічних наук, доцент, судовий експерт; Морозова Олена Сергіївна, заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», кандидат економічних наук, судовий експерт; Назаров Олег Анатолійович, член Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, кандидат психологічних наук, доцент, судовий експерт; Онищенко Людмила Андріївна, член Громадської організації «Всеукраїнська незалежна науково-дослідна експертна спілка», кандидат наук державного управління, судовий експерт; Прохоров-Лукін Григорій Вікторович, кандидат юридичних наук, судовий експерт. 

М 65            Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-дискусії (м. Київ, 19 жовтня 2020 року). Київ: Видавник Назаров О.А., 2020. 104 с. (Додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), укр. - URL : https://cutt.ly/8g6dWQX 

ББК 67.52
ISSN: 2521-1463
© ГО «ВННДЕС», 2020
© Видавник Назаров О. А., 2020

Розділ "Наукові статті. Інші види спеціальних знань" є місцем науково-прикладних публікацій з питань інших видів спеціальних знань, які застосовуються в юридичній практиці і можуть служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. В наукових статтях відображається інформація про найбільш актуальні, значущі проблеми в галузі спеціальних знань, які застосовуються в юридичній діяльності та були опубліковані в online виданні. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

УДК 343.98                

Назаров О.А., директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, атестований судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент, м. Київ, Україна. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3427-1162

В статті аналізуються критеріїв оцінки достовірності висновків (показань) експертів, які є найбільш поширеними у світі: «Правило Фрая», «Стандарти Дауберта» та українська правова та методологічна не визначеність поняття структури «методики проведення судової експертизи», інші проблеми судової експертизи пов’язані з рецензуванням висновків експертів.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Огляд англо-американських та континентальних підходів до оцінки висновків експертів у порівнянні з особливостями української перевірки (рецензування) висновків експертів / О.А. Назаров. // Місце недержавної судової експертизи у забезпеченні судочинства України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції - дискусії (м. Київ, 19 жовтня 2020 року). Київ : Видавець ЕРНЖ «СПЕЗП і СЗЮП», 2020. - С. 41 - 47. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»). - URL: https://goo.su/2x2O 

УДК 343.98                

Феськов М.М., старший викладач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук

В тезах аналізується проблема захисту прав інтелектуальної власності, яка потребує подальшої оптимізації діяльності правоохоронних органів, належного техніко-криміналістичного забезпечення, розробки атестованих методик проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності та використання спеціальних знань під час дізнання.

Бібліографічний опис: Феськов М.М. Використання спеціальних знань під час дізнання та досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності / М.М. Феськов. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний науково-реферативний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 3 (20). Дата публікації: 15.10.2020. URL: https://goo.su/2WZk (дата звернення: 15.10.2020).

УДК 369.54 : 658.149.3                

Деменко К.С., експерт ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки» м. Одеса, Большаков С.І., науковий журналіст, к. військ. н., судовий експерт, оцінювач ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки» м. Одеса

У статті аналізується оцінювання вартості такого виду нематеріальних активів підприємств як майнові права на земельні ділянки, розкриваються проблеми приватного сервітуту як одного з найрозповсюдженіших інструментів користування земельними ділянками.

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Особливості судово-експертної діяльності в Україні / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 1 (20). Дата публікації: 01.06.2020. URL: https://cutt.ly/qirpqO9 (дата звернення: 01.06.2020).

УДК 369.54 : 658.149.3                

Большаков С.І. к. військ. наук, доцент, судовий експерт, оцінювач,
директор ТОВ "Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки" (м.Одеса), Деменко К.С. експерт ТОВ "Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки" (м.Одеса)

У статті робиться спроба обґрунтувати критерії проведення судової експертизи в Україні експертами державних спеціалізованих експертних установ, а саме: науково-дослідних установ судових експертиз міністерства юстиції України (НДІСЕ МЮУ) та експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (НДЕКЦ МВС України), аналізується чинне українське законодавство.

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Особливості судово-експертної діяльності в Україні / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 1 (20). Дата публікації: 29.05.2020. URL: https://cutt.ly/Uirpvqz (дата звернення: 29.05.2020).

УДК 369.54 : 658.149.3                

Большаков Сергій Іванович, науковий журналіст, к. військ. наук, судовий експерт, оцінювач,
директор Науково-дослідного інституту судової експертизи та оцінки (м. Одеса)

У статті розкриваються критерії проведення судової експертизи щодо цивільних та кримінальних справ в Україні. Робиться співставління між собою різних норм щодо здійснення судово-експертної діяльності, описуються правові підстави проведення експертного дослідження, аналізуються вимоги до висновку експерта.

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Критерії проведення судової експертизи щодо цивільних та кримінальних справ в Україні (Частина 1) / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2020. № 1 (20). Дата публікації: 29.05.2020. URL: https://cutt.ly/BieHUOV (дата звернення: 29.05.2020).

УДК 332.64                  

Журналіст, член Незалежної медіа профспілки України, (прес-карта 19-02-1376), к. військ. н, доцент, судовий експерт, оцінювач Сергій Іванович Большаков

У статті розглядаються питання неправомірний дій Фонда державного майна України при позбавленні оцінювача кваліфікації. Описаний факт надання Фондом оцінки висновку судового експерта та не бажання враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань згідно Закону України "Про судову експертизи" (справа Верховного суду / Касаційний адміністративний суд № 815/2467/17).

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Фонд державного майна України почав надавати оцінку висновкам судових експертів та не бажає враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань (справа № 815/2467/17) / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2019. № 4 (19). Дата публікації: 30.11.2019. URL: http://lnnk.in/YEe (дата звернення: 30.11.2019).