Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Наукові статті. Інші види спеціальних знань" є місцем науково-прикладних публікацій з питань інших видів спеціальних знань, які застосовуються в юридичній практиці і можуть служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. В наукових статтях відображається інформація про найбільш актуальні, значущі проблеми в галузі спеціальних знань, які застосовуються в юридичній діяльності та були опубліковані в online виданні. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

УДК 332.64                  

Журналіст, член Незалежної медіа профспілки України, (прес-карта 19-02-1376), к. військ. н, доцент, судовий експерт, оцінювач Сергій Іванович Большаков

У статті розглядаються питання неправомірний дій Фонда державного майна України при позбавленні оцінювача кваліфікації. Описаний факт надання Фондом оцінки висновку судового експерта та не бажання враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань згідно Закону України "Про судову експертизи" (справа Верховного суду / Касаційний адміністративний суд № 815/2467/17).

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Фонд державного майна України почав надавати оцінку висновкам судових експертів та не бажає враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань (справа № 815/2467/17) / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2019. № 4 (19). Дата публікації: 30.11.2019. URL: http://lnnk.in/YEe (дата звернення: 30.11.2019).

УДК 347.463                 

Ярослав Юрій Юрійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри транспортного права і логістики Національного транспортного університету

У статті розкривається оцінка висновку експерта за допомогою спеціальних знань. Надається визначення терміну «оцінка висновку експерта», описуються науково-технічні та методичні компоненти оцінки достовірності висновку експерта, аналізується сучасне українське законодавство.

Бібліографічний опис: Ярослав Ю.Ю. Оцінка висновку експерта за допомогою спеціальних знань / Ю.Ю. Ярослав. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2019. № 3 (19). Дата публікації: 10.09.2019. URL: https://goo.su/0iVw (дата звернення: 10.09.2019).

УДК 159.9(075.8)                  

Собчик Людмила Николаевна, доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник, Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, г. Москва, Российская Федерация

В статье расматриваются психологические методы диагностики личностных свойств, которые раскрывают картину скрытых, далеко не всегда очевидных аспектов внутриличностной дезадаптации подростка, проявляющиеся во вне не всегда адекватным поведением, преступными или суицидальными поступками. По мнению автора, если школьный психолог периодически будет проводить скрининговые исследования школьного контингента, то работу по коррекции неадекватного поведения, агрессивных (или суицидальных) тенденций, пристрастие к наркотикам можно выявить заранее.

Бібліографічний опис: Собчик Л.Н. Психологические проблемы экстремального поведения школьников / Л.Н. Собчик.. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 2 (18). Дата публікації: 29.07.2018. URL: https://goo.gl/LULbSA (дата звернення: 29.07.2018).

УДК 159.9                      

Зубовський Дмитро Сергійович, молодший науковий  співробітник науково-методичного відділу (психологічного  вивчення особового складу) Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони  України, м. Київ

У тезах відмічається, що останнім часом актуальність феномену психічної травми та явищ, які з нею пов’язані набуває все більшого значення. Чим далі автор заглиблюється в цю тематику, тим більше дивується своїм попереднім стереотипам та упередженням. Вивчення творів давньогрецької міфології та героїчних епосів на думку автора надає можливість дослідити появу перших знань про психічну травму та її прояв в звичайному житті.

Бібліографічний опис: Зубовський Д.C. Феномен психічної травми та явищ, які з нею пов’язані. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 2 (18). Дата публікації: 29.07.2018. URL: https://goo.gl/ZPA5TC (дата звернення: 29.07.2018).

Про автора: Зубовський Дмитро Сергійович, народився 13 січня 1993 року, український психолог, поліграфолог, в 2015 році закінчив Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка з освітнім рівнем магістра по спеціальності “Психологія”, працює на посаді молодшого наукового співробітника науково-методичного відділу (психологічного вивчення особового складу) НМЦ КП Міністерства оборони України. Контактная інформація: електронная пошта - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., моб. тел. 0967150766 / Zubovskiy Dmitro Sergiyovich, Junior Researcher of the Scientific-methodical centre of personnel policy of Ministry of Defence of Ukraine. 

УДК 343.9+95                      

Юлія Олександрівна Ланцедова
кандидат юридичних наук
доцент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового юридичного інституту
Національного авіаційного університету
м. Київ

У статті представлено низку новітніх доктрин та концепцій юриспруденції, на основі яких чинне, за суттю, кримінальне провадження може бути перетворено в антикримінальне судочинство. У такому аспекті викладені основні положення новітньої доктрини професійності антикримінального судочинства. Розкрита сутність нової доктрини встановлення об’єктивної істини в антикримінальному судочинстві. Показані шляхи удосконалення новітньої доктрини нейтрального вироку та причетної особи в антикримінальному судочинстві.

Бібліографічний опис: Ланцедова Ю.О. Деякі новітні доктрини антикримінального судочинства. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/853-2018-1-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК 343.98+95                      

Олександра Сергіївна Тунтула
кандидат юридичних наук доцент
доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

Нарек Юрікян
магістр юридичного факультету
Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м. Миколаїв

У статті запропоновано базисні юридичні властивості особистісних джерел антикримінальних відомостей. Викладено віковий поділ особистісних джерел антикримінальних відомостей в залежності від особливостей сприйняття, зберігання та передачі такого роду відомостей. Розглянуто ступеневий сутнісний видовий поділ суб’єктивних джерел антикримінальних відомостей з деталізацій особистісних джерел такого роду відомостей та суб’єктивних документів.

Бібліографічний опис: Тунтула О.С., Юрікян Н. Новітня доктрина видового поділу суб’єктивних джерел доказів та інших різновидів антикримінальних відомостей. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/853-2018-1-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК 346.544.4(477)                      

Коренюк Петро Іванович, д.е.н. професор,
завідуючий кафедрою менедженту організацій
і адміністрування Дніпровського державного
технічного університету, м. Дніпро,
Голубицький Максим Юрійович¸ магістр
Міжнародного класичного університету
імені Пилипа Орлика, м. Миколаїв

Ефективне правове регулювання відносин у сфері технічного регулювання щодо забезпечення високої якості продукції, робіт, послуг в Україні сприяють розширенню експорту та розвиткові економіки держави. Задекларовані Україною євоінтеграційні цілі вимагають привести систему технічного регулювання у відповідність до міжнародних і європейських вимог. Потрібно створити за європейським зразком чотири незалежних агентства, кожне з яких відповідатиме за окрему сферу: метрологія; стандартизація; ринковий нагляд та захист прав споживачів; оцінка відповідності. А зволікання зі створенням дієвої законодавчо-правової основи виступає затримкою технічного регулювання.

Бібліографічний опис: Коренюк П.І., Голубицький М.Ю. Правові засади технічного регулювання в Україні. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 1 (18). Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/853-2018-1-18 (дата звернення: 30.06.2018).

УДК 94 (477)                     

Кокошко Ф.І., кандидат історичних наук,
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика,
м. Миколаїв, Україна

У  статті проаналізовано деякі моменти звичаєвого права в українських землях і втілення відповідних норм у козацькому товаристві. Звичаєве право було регулятором поведінки людей протягом тривалого часу, поки не стало законодавством, санкціонованим державою.

Бібліографічний опис: Кокошко Ф.І. Історико-правовий аспект розвитку звичаєвого права. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

УДК 159.9:351.743                      

Наталя Олексіївна Євдокимова,
ПВНЗ «Міжнародний класичний університет
імені Пилипа Орлика», м. Миколаїв, Україна,
доктор психологічних наук, професор 

Тимців М.М., м. Миколаїв

У статті охарактеризовано рівень мотивації слухачів первинної професійної підготовки поліцейських. Описано особливості та вимоги щодо професійної мотивації майбутніх поліцейських. Розкрито напрямки психокорекційної роботи зі слухачами, які продемонстрували мотивацію до навчання на рівні нижчому від середнього. Установлено мотиваційний рівень до навчання майбутніх поліцейських. Запропоновано програму психокорекції мотивації слухачів первинної професійної підготовки поліцейських.

Бібліографічний опис: Євдокимова Н.О., Тимців М.М. Мотивація майбутніх поліцейських як невід’ємна складова їх первинної професійної підготовки. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

УДК 343.9+95                      

Юлія Олександрівна Ланцедова
кандидат юридичних наук
доцент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-наукового юридичного інституту
Національного авіаційного університету
м. Київ

У статті досліджено нову редакцію норми КПК України щодо розуміння сутності доказів та їх базисних юридичних властивостей, джерел, суб’єктів, порядку і вичерпного переліку дій з їх отримання та форм оперування такого роду відомостями в антикримінальному судочинстві. Розкрито сутність доказів та кожного з їх основних і додаткових базисних юридичних властивостей. Запропоновано варіант вирішення проблеми суб’єктів отримання доказів та участі інших осіб у цій процедурі. Викладено вичерпний перелік отримуючих слідчих та судових дій, а також форм представлення, оцінки та використання доказів в антикримінальному судочинстві.

Бібліографічний опис: Ланцедова Ю.О. Інноваційна редакція статті про докази та інші тісно пов’язані з ними положення в антикримінальному судочинстві. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

УДК 343.98+95                      

Олександра Сергіївна Тунтула
кандидат юридичних наук доцент
доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу
юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили
м. Миколаїв

У статті окрему увагу приділено видовому поділу трасосубстанцій та об’єктивних і змішаних документів. Запропоновано новітню доктрину міждисциплінарного видового поділу об’єктивних джерел антикримінальних відомостей на макрооб’єкти, мікрооб’єкти (максимікрооб’єкти, ультрамікрооб’єкти, ультраоб’єкти), параоб’єкти та латентнооб’єкти і запропоновано варіант їх процедурного найменування після виконання всіх необхідних вимог перспективного Кодексу антикримінального судочинства по роботі з такого роду джерелами та залучення їх до матеріалів антикримінальної справи. Запропоновано варіант нової доктрини сутнісного видового поділу антиделіктних слідів за характером зв’язку із діянням (подією, явищем) правопорушення на сліди певного слідоутворюючого об’єкта та на сліди, парасліди і квазісліди діяння (події, явища) правопорушення.

Бібліографічний опис: Тунтула О.С. Новітня доктрина видового поділу об’єктивних джерел (трасосубстанцій, об’єктивних документів) антикримінальних відомостей. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

УДК 340.11+343.95                          

Олександр Анатолійович Кириченко
доктор юридичних наук професор
професор кафедри правознавства факультету економіки і права Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика
м. Миколаїв

У статті визначено інноваційну наукову сутність традиційної судової чи юридичної психології як теорології юриспруденції, що є теорологічною юридичною наукою на підставі новітньої доктрини класифікації юридичних наук на основі їх гіпергрупових завдань на теорологічні, регулятивні та антиделіктні (базисноантиделіктні, процедурні, методичні) юридичні науки. Додатково розглянуто науковий статус психології юриспруденції на підставі новітньої доктрини класифікації юридичних наук у контексті завдань правотворчої, правозастосовчої та антиделіктної діяльності, що лише підтвердило необхідність розвитку наукового статусу і завдань новітньої психології юриспруденції у частині розробки та реалізації психологічних засобів найбільш ефективного, раціонального та якісного здійснення рівною мірою кожного з напрямків юридичної діяльності.

Бібліографічний опис: Кириченко О.А. Інноваційний науковий статус судової психології за новою доктриною класифікації юридичних наук. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

УДК 94 (477)                        

Кокошко Ф.І., кандидат історичних наук,
Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика,
м. Миколаїв, Україна

У статті висвітлюються основні віхи життя та діяльності гетьмана України Пилипа Орлика, а також його намагання створити таку модель державної влади, яка б базувалася на принципі поділу влад. Проголошена ним Конституція 1710 року значно випереджає свій час і є визначним документом козацько-гетьманської доби. Хоча положення Основного закону не вдалося втілити в життя, це зовсім не означає, що ми щось незворотньо втратили. 

Бібліографічний опис: Кокошко Ф.І. Політико-правові аспекти діяльності Пилипа Орлика. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3 (17). Дата публікації: 30.10.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 30.10.2017).

УДК 159.9:351.743           

Наталя Олексіївна Євдокимова,
ПВНЗ «Міжнародний класичний університет
імені Пилипа Орлика», м. Миколаїв, Україна,
доктор психологічних наук, професор

В статті автором представлено досвід проектування суб’єктогенези студентів-юристів засобами організаційно-діяльнісних ігор. Результатом організаційно-діяльнісних ігор є зміни мотиваційної сфери студентів у бік саморозвитку як суб’єктів учбово-професійної діяльності, миследіяльності, формування нових якостей і властивостей, набуття успішності та бажання самореалізації у професії.

Бібліографічний опис: Євдокимова Н.О. Розробка студентами-юристами проектів власної суб’єктогенези. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018).

УДК 159.9:351.743         

Ігор Володимирович Клименко,
Департамент кадрового забезпечення
Національної поліції України, м.Київ, 
Україна, кандидат психологічних наук

В статті автором досліджено симптомокомплекс відповідальності курсантів – майбутніх правоохоронців, які навчаються у контексті програми психологічного супроводу. Зазначено, що відповідальність є професійно-важливою характеристикою особистості курсантів – майбутніх правоохоронців, що постає однією із форм їх саморегуляції. Виявлено статистичні закономірності, що вказують на прояв окремих компонентів відповідальності у курсантів, які навчаються в рамках програми психологічного супроводу, на відміну від курсантів, які навчаються за звичайною програмою. Показано, що навчання курсантів у рамках програми психологічного супроводу сприяє ефективному формуванню професійної відповідальності, зокрема таких її елементів, як рефлексія на морально-етичні ситуації, принциповість та нормативність.

Бібліографічний опис: Клименко І.В. Симптомокомплекс відповідальності курсантів – майбутніх правоохоронців у контексті програми психологічного супроводу. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018). 

УДК 336.71

 Богомаз В.Ю., студент факультета
экономики права ЧВУЗ «Международний
классический университет им.Ф.Орлика»
г. Николаев, Украина. Научный
руководитель: Безушко С.В., к.пед наук,
ЧВУЗ «Международний университет
университет им Ф.Орлика, г. Николаев, Украина

Автором тезисов отмечается, что что информационная безопасность под влиянием современных интегративно-процессов (глубокое проникновение Интернета, киберпреступность и т. п) приобретает относительно самостоятельного наднационального характера, воплощение ее концептуальных основ не возможно без имплементации норм действующих международных стандартов. Примером этому может служить Европейская конвенция о киберпреступности 2005 года, которая определяет необходимость общей уголовной политики, направленной на защиту общества от киберпреступности путем создания соответствующего национального законодательства и налаживания международного сотрудничества.

Бібліографічний опис: Богомаз В.Ю. Конституционный строй Украины как объект информационной безопасности. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 3(17). Дата публікації: 30.10.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/766-2017-3-17 (дата звернення: 22.01.2018).

 6 апреля 2020

Новини