Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 270 консультацій різного спрямування. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Розділ "Судова практика по дитячо-батьківським відносинам" є місцем поточної інформації про вітчизняні судові рішення у справах про вирішення питання дитячо-батьківських відносин після розлучення подружжя, де за допомогою застосування спеціальних психологічних знань можно значно підвищити якість доказової бази щодо доведення певного режиму зустрічей одного з батьків зі своїми дітьми, які мешкають з іншим із батьків. Щорічно в розділ включаються достатньо корисні та цікаві судові рішення з вказаних питань і застосуванні спеціальних знань, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює загальний предметний покажчик на сторінках online видання.

Пользователем журнала предлагается заказать проведение данной судебной экспертизы или экспертного исследования. Редакция способствует в поиске профессиональных экспертов для качественного проведения данной экспертизы на досудебной или судебной стадии судопроизводства.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Судова практика призначення психологічної експертизи у справах вирішення спорів дитячо-батьківських відносин. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/sudebnaya-praktika-po-detsko-roditelskim-otnosheniyam (дата звернення: 30.06.2018).

З М І С Т

Решение № 25993211 от 25.11.2011г. по гражданскому делу № 1237/2011, которое было рассмотрено Ленинским районным судом г.Николаева об устранении препятствий в общении с ребенком и установлении способа участия отца в воспитании и общении с сыном

Решение № 24684392 от 16.05.2012г. по гражданскому делу № 2-434/2012, которое было рассмотрено Вышгородским районным судом Киевской области об определении места проживания малолетних детей

Решение № 25616823 от 08.08.2012г. по гражданскому делу № 2-1071/12, которое было рассмотрено Печерским районным судом г.Киева о лишении родительских прав

Решение № 31634256 от 31.05.2013г. по гражданскому делу № 1072624/13ц , которое было рассмотрено Керченским городским судом АР Крым о лишении родительских прав

Решение № 21171247 от 23.01.2012г. по гражданскому делу № 2-2486/2011, которое было рассмотрено Новоодесским районным судом Николаевской области об отобрании детей без лишения родительских прав

Решение № 30984487 от 26.02.2013г. по гражданскому делу № 22-ц/785/868/13, которое было рассмотрено Апеляционным судом Одесской области об определении порядка участия одного из родителей в воспитании и общении с ребенком

Решение № 17095922 от 14.06.2011г. по гражданскому делу № 2 - 503/11, которое было рассмотрено Ленинским районным судом АР Крым о лишении родительских прав

Решение № 24359945 от 15.05.2012г. по гражданскому делу № 2-931/12, которое рассмотрено Голосеевским районным судом г.Киева о определении места проживания детей

Решение № 25616823 от 08.08.2012г. по гражданскому делу № 2-1071/12, которое рассмотрено Печерского районного суда г.Киева о лишении родительских прав и взыскании алиментов

Решение №30984487 от 26.02.2013г. по гражданскому делу № 22-ц/785/868/13, которое рассмотрено коллегией судей Судебной палаты в гражданских делах Апелляционного суда Одесской области о признании порядка участия в воспитании и общении с ребенком

Решение №21734663 от 01.03.2012г. по гражданскому делу №2-2181/11, которое рассмотрено Измаильским горрайонным судом Одесской области об устранении препятствий в общении с ребенком и установление порядка общения с ребенком

Решение №17095922 от 14.06.2011г. по гражданскому делу № 2-503/11, которое рассмотрено Ленинским районным судом Автономной Республики Крым о лишении родительских прав и взыскании алиментов

Решение № 24359945 от 15.05.2012г. по гражданскому делу № 2-931/12, которое было рассмотрено Голосеевским районным судом города Киева об определении места жительства детей

Огляд рішень Європейського суду з прав людини, що стосуються дітей та забезпечення їхніх найкращих інтересів. За період з 01.01.2019 по 01.10.2019

Огляд містить опис практики ЄСПЛ у справах про права дітей та забезпечення їхніх найкращих інтересів. У цих справах наведено позиції ЄСПЛ щодо таких аспектів, як: порядок та підстави позбавлення батьківських прав, визнання батьківства [в тому числі строк позовної давності та початок його обрахунку щодо таких заяв (CASE OF M. T. v. UKRAINE)]; процедура визначення місця проживання дитини; порядок надання доступу до спілкування або ж усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, коло близьких осіб, які мають право вимагати такого доступу та якість законодавства, яке регулює ці питання (CASE OF V. D. AND OTHERS v. RUSSIA); підстави та порядок застосування Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, система, повноваження та ефективність роботи уповноважених органів державної влади, на які покладено обов’язок реалізовувати в країнах-учасницях норми цієї
міжнародної угоди (CASE OF VLADIMIR USHAKOV v. RUSSIA).

Бібліографічний опис: Огляд рішень європейського суду з прав людини, що стосуються дітей та забезпечення їхніх найкращих інтересів. За період з 01.01.2019 по 01.10.2019. - К.: Верховний Суд, 2019. - 25 с. - URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_Ditu.pdf 

Правовая позиция суда: с объяснений и содержания возражений ответчицы следует, что ее сын лично отказывается от встречи с отцом из-за психологической несовместимости. Поэтому по по ходатайству одной из сторон судом была назначена судебно-психологическая экспертиза на разрешение которой были поставлены вопросы о психологическом отношении ребенка к отцу, а также какие психологические последствия могут быть для ребенка вследствие их общения и свиданий. Согласно заключению эксперта от 09.11.2011г. № 5999 общения истца с сыном положительно отразится на развитии ребенка и формировании его как личности, в т.ч. по мужскому типу характера, и не несет для малолетнего никакого негативного психологического последствия. С исследовательской части экспертизы следует, что малолетний ОСОБА_9 с любовью и уважением относится к своему отцу и желает встречи с ним, что опровергает доводы ответчика о том, что ребенок лично отказывается от общения с отцом. С письменных доказательств, имеющихся в материалах дела, в том числе заключения эксперта, усматривается, что истец характеризуется положительно, к уголовной ответственности не привлекался, алкогольными напитками или наркотическими средствами не злоупотребляет, занимается предпринимательской деятельностью и имеет постоянный доход. В ходе судебного рассмотрения дела вел себя уравновешенно и взвешенно, по мнению суда угрозы для ребенка не несет. При установленных выше обстоятельствах суд приходит к выводу о удовлетворении иска путем наложения обязательства на ответчика устранить препятствия в общении истца с сыном и определить способ участия отца в воспитании и общении с ребенком.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25993211.

Правовая позиция суда: при решении данного спора суд принимает во внимание как надлежащее доказательство заключение судебно-психологической экспертизы № 2-972/10 от 27.08.2010г., согласно которому: 1) основными характеристиками воспитательного поведения ОСОБА_1 в отношении детей является достаточная мягкость, нетребовательность, склонность к попусканию, а также высокая тревожность относительно потенциальной опасности, умеренный контроль и уровень сотрудничества. Для нее характерна достаточная эмоциональная близость в отношениях с ОСОБА_5 и эмоциональная дистанция в отношениях с ОСОБА_3;

Правовая позиция суда: cогласно акта амбулаторной судебно-психологической экспертизы № 123 в отношении ОСОБА_1, неблагополучная семейная ситуация, в которой воспитывается ребенок, связана с злоупотреблением спиртными напитками ОСОБА_2 и является психотравмирующей для него, ОСОБА_1, а так же вызывает у него долговременные эмоциональные переживания отрицательного спектра (а.с.65-67 т .2). Отец ребенка, ОСОБА_3 с семьей не проживает более 4 лет, против лишения его родительских прав не возражает, о чем подал соответствующее заявление, заверенное нотариусом. Таким образом, в судебном заседании установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка, ответчик ЛИЦО_2 жестоко обращалась с ребенком, который является инвалидом 2 группы, с определенными психологическими и психиатрическими проблемами. ввиду чего суд считает необходимым лишить родительских прав обоих родителей.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25616823.

Правовая позиция суда: суд принимает во внимание заключение судебно-психологической экспертизы от 21.05.2013г. в которой указывается, что дочь ответчика - ОСОБА_17, имеет формальное усвоение систем моральных принципов, которые не обеспечены родителями, у нее наблюдаются признаки педагогической запущенности, не сформированность навыков автоматизированных умственных действий, низкая осведомленность о предметах и явлениях окружающего мира, эти недостатки вызваны вследствие отсутствия надлежащей опеки, контроля и внимания со стороны родителей. (л.д.67-68). На основании указанного суд приходит к выводу, что действительно ответчик ненадлежащим образом относится к выполнению родительских обязанностей, не предоставляет своим малолетним детям должного внимания и заботы, проявляет равнодушие к их здоровью и развитию, что и стало причиной задержки их психологического и психического развития и привело к заболеваниям, которые имеют преимущественно социальный характер и вызваны отсутствием ухода.

Вместе с тем, суд обращает внимание на следующие обстоятельства. Судом установлено, что до обнаружения факта оставления ответчиком детей без присмотра 12.03.2013р. никакой информации относительно ненадлежащего исполнения ею родительских обязанностей истец не имел, семья на учете не находилась, социальное сопровождение не осуществлялось, любых сигналов от медицинских работников, в обязанности которых входит посещение семей с новорожденными детьми, не поступало. Фактически поводом для обращения в суд с иском стало обращение в милицию 12.03.2013р., по результатам которого как раз и было проведено обследование места жительства детей, собранные характеристики на мать и т.д.. Ввиду чего суд считает необходимым предупредить ОСОБА_4 о необходимости изменить свое отношение к воспитанию, развитию и содержанию малолетних детей: ОСОБА_17, ЛИЦО_18, ОСОБА_19, обеспечить надлежащие условия их обитания и обязать Службу по делам детей департамента по социальным вопросам Керченского городского совета обеспечить систематический контроль за выполнением ОСОБА_4 родительских обязанностей.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31634256.

Правовая позиция суда: по заключению судебно психологической экспертизы уровень социально-психологического, умственного, эмоционально-волевого развития малолетнего ОСОБА_4, не соответствует его возрастной норме. Ребенок чувствует неудовлетворение имеющимися внутрисемейными отношениями, что негативно сказывается на его поведении и социально-психологической адаптации в обществе. Нарушения психического и социально-психологического развития ОСОБА_4 развились вследствие педагогической и социально-бытовой запущенности с стороны родителей подсудимых и являются отрицательными (тяжелыми) последствиями его воспитания. Приговором Новоодесского районного суда Николаевской области от 4 августа 2011г. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК Украины в отношении сына ОСОБА_4, в следствии чего им было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком два года. К этому времени ответчики не выполнили рекомендации врачей и педагогов, а именно, не оформили сына (ОСОБА_4) к обучению во вспомогательный интернат. 11 ноября 2011г. в ответчиков родилась дочь ОСОБА_7, с врожденными пороками сердца, которая по заключению врачей нуждается в постоянном уходе в медицинском учреждении.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ответчики не заботятся о физическом и духовном развитии детей, а именно, не обеспечивают необходимого питания, медицинского ухода, что отрицательно влияет на физическое развитие детей как составляющую воспитания, не общаются с детьми в объеме, необходимом для нормального самоосознания, ввиду чего иск подлежит удовлетворению.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/21171247.

Правовая позиция суда: заключением судебно - психологической экспертизы от 30.11.2012 года установлено, что при существующем отношении ребенка к отцу встречи с последним при отсутствии матери будут крайне вредны для его психического состояния и могут привести к психическим расстройствам, деформировать личность, нарушить процесс психического развития. Согласно ч.2 ст.159 СК Украины суд определяет способы участия одного из родителей в воспитании ребенка, место и время их общения, с учетом возраста, состояния здоровья, поведения родителей, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение. В отдельных случаях, если это вызвано интересами ребенка, суд может обусловить свидание с ребенком присутствием другого лица. Исходя из заключения органа опеки и попечительства, заключения судебной психологической экспертизы о состоянии ребенка и рекомендаций по обеспечению ее надлежащего эмоционального состояния, учитывая противоправное поведение отца в виде невозврата малолетнего ребенка, и негативного влияния таких событий на состояние ребенка, целесообразно установить порядок встреч ребенка в присутствии матери, что позволит в удобной для ребенка обстановке наладить эмоциональный контакт с отцом.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30984487.

Правовая позиция суда: Согласно копии карточки состояния здоровья и развитию ребенка в ОСОБА_1 отмечается нарушение речи, ребенок хромает на правую ногу (л.д. 22 - 25) и согласно выводам судебно-психологической экспертизы от 11.04.2011г. у ОСОБА_1 имеется выраженная недостаточность двигательных, речевых, сенсомоторных и интеллектуальных навыков, уровень развития ребенка соответствует более раннему возрастному периоду 3-4 года, есть признаки педагогической и социальной запущенности в результате недостаточного контакта и контроля со стороны близких (27 - 28). Согласно ч. 1 пп. 2 ст. 164 СК Украины родители могут быть лишена родительских прав, если они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка. Согласно ст. 150 СК Украины родители обязаны заботиться о здоровье ребенка, его физическом, духовном и моральном развитии, обеспечиваь получение ребенком полного общего среднего образования, уважать ребенка, запрещаются физические наказания ребенка родителями, а также применение ими других видов наказаний, которые унижают человеческое достоинство ребенка.

Таким образом, судом установлено, что ответчик в нарушение вышеназванных законов самоустранился от воспитания ребенка вследствие аморального поведения, не обеспечил надлежащего воспитания ребенка, сознательно пренебрегает своими обязанностями, что может расцениваться как уклонение от воспитания ребенка и является основанием для лишения его родительских прав.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17095922.

Правовая позиция суда: суд принимает во внимание заключения судебно-психологических экспертиз №№ 7383\10-11, 2567\11-11, 2568\11-11, проведенных в отношении малолетних ОСОБА_3 и ОСОБА_4. Экспертами установлено, что ОСОБА_3 к инциденту, который произошел 18.05.2010 г., когда отец забрал ОСОБА_4 из больницы к себе домой, относился к отцу с любовью и теплотой, с удовольствием с ним встречался. Основным объектом привязанности его была и остается мать. После того, как отец забрал ОСОБА_4 и не давал матери ОСОБА_3 встречаться с ним - в эмоциональном состоянии ребенка преобладают тревожные опасения и страхи, которые связаны с темой развода, он потерял чувство эмоционального благополучия. Также, для ОСОБА_3 стали характерны чрезмерная привязанность к матери, зависимость, несамостоятельность, ориентация на ее мнение и оценки. Указанные особенности, по мнению экспертов, сформировались вследствие преждевременной разлуки с младшим братом и постоянной угрозой со стороны отца быть разведенным с матерью. Возвращение брата положительно отразилось на самооценке ОСОБА_3 его чувстве уверенности в себе, смелости, предоставило ощущение собственной достаточной защищенности.

Правовая позиция суда: согласно акта амбулаторной судебно-психологической экспертизы № 123 в отношении ОСОБА_1, установлено, что неблагополучная семейная ситуация, в которой находилась ОСОБА_1 связана со злоупотреблениями спиртными напитками ОСОБА_2 и является психотравмирующей для ребенка ОСОБА_1, вызывая у него долговременные эмоциональные переживания отрицательного спектра. Таким образом, в судебном заседании установлено, что ответчики уклоняются от выполнения своих обязательств по воспитанию ребенка, ответчик ОСОБА_2 жестоко обращалась с ребенком, который является инвалидом 2 группы, с определенными психологическими и психиатрическими проблемами. Согласно ч.2 ст.166 СК Украины лицо, лишенное родительских прав, не освобождается от обязанностей по содержанию ребенка. Одновременно с лишением родительских прав суд может по требованию истца или по собственной инициативе решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка. Ввиду чего судом принято решение о лишении ответчиков родительских прав и взыскании в пользу государственного учреждения на содержании которого будет находиться ребенок алиментов на содержание в размере 30 процентов от заработка (дохода) ежемесячно и до достижения ребенком совершеннолетия.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/25616823.

Правовая позиция суда: заключением судебно - психологической экспертизы от 30.11.2012 года установлено, что  при существующем отношении ребенка к отцу встречи с последним при отсутствии матери будут крайне вредны для него психического состояния и могут привести к психическим расстройствам, деформировать личность, нарушить процесс психического развития. Согласно ч.2 ст.159 СК Украины суд определяет порядок участия одного из родителей в воспитании ребенка, место и время их общения, с учетом возраста, состояния здоровья ребенка, поведения родителей, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение. В отдельных случаях, если это вызвано интересами ребенка, суд может обусловить свидание с ребенком присутствием другого лица. В связи с чем судом установлен порядок встреч в присутствии матери.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/30984487.

Правовая позиция суда: по делу не была заявлено ходатайство о проведении судебно-психологической экспертизы при проведении которой эксперт в установленном законом порядке предупреждается об уголовной ответственности за заведомо не правдивое заключение. Суд не принимает во внимание справки центра «Гармония» и заключение частного психолога ЛИЦО_6, относительно негативного влияния отца на психологическое состояние дочери, поскольку его выводы носят рекомендательный характер и должны восприниматься как субъективное мнение специалиста из конкретной области знаний, поскольку не является заключением судебной экспертизы, назначенной судом. Кроме того, согласно объяснений другого психолога центра «Гармония» - ЛИЦО_7 судом установлено, что психологическое состояние ребенка может быть вызвано не именно поведением отца, а неприязненными отношениями родителей друг к другу. На основании изложенного, а так же с учетом того, какое влияние имеет развод  родителей на состояние ребенка, равных прав родителей, исходя из приоритета прав ребенка, учитывая его возраст, состояние здоровья, график его обучения, а также тот факт, что малолетние дети, как правило больше нуждаются в женском уходе и материнской заботе и ребенок живет с матерью и не может быть заложником личных отношений родителей, суд считает возможным удовлетворить иск отца ребенка частично.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/21734663.

Правовая позиция суда: согласно выводам амбулаторной судебно-психологической экспертизы от 11.04.2011 г. в отношении ЛИЦО_1 установлено, что имеется выраженная недостаточность двигательных, языковых, сенсомоторных и интеллектуальных навыков, уровень развития ребенка отвечает более раннему возрастному периоду: 3-4 года, имеются признаки педагогической и социальной запущенности в результате недостаточного контакта и контроля со стороны близких. Согласно ч. 1 пп. 2 ст. 164 СК Украины  родители могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка. Ответчик в нарушение законов самоустранился от воспитания ребенка вследствие аморального поведения, не обеспечил надлежащего воспитания ребенка, сознательно пренебрегает своими обязанностями, которые можно расценивать как уклонения от воспитания ребенка и являются основаниями для лишения его родительских прав.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/17095922.

Правовая позиция суда: решая данный спор, суд принимает во внимание заключения назначенных судебно-психологических экспертиз, которые были назначены судом и проведены в отношении родителей и их малолетних детей: ОСОБА_4, ОСОБА_3, для "выяснения психологических опыта и ведущих мотивационных факторов поведения сторон, а также для установления привязанности детей к родителям, их отношение к ним и влияния ситуации, которая возникла в семье, на психоэмоциональное состояние детей. Выводы данных экспертиз не противоречат собранным доказательствам по делу, а только подтверждают обстоятельства, что разлучение детей между собой и разлучение ОСОБА_4 с матерью негативно повлияло на психоэмоциональное состояние ОСОБА_4 и ОСОБА_3, привело к появлению ощущения нестабильности, тревоги, детьми был потерян внутренний покой, что повлияло на их психоэмоциональное состояние и привело к стрессовому состоянию. Учитывая исследованные судом доказательства, суд приходит к выводу, что разлучение детей и проживание их отдельно от матери, учитывая привязанность детей друг к другу, и их отношение к матери, может привести к углублению негативных явлений в психоэмоциональном состоянии детей, наступившие вследствие перенесенной психологической травмы после смены места жительства отцом без согласия матери малолетнего ОСОБА_4. Суд считает целесообразным определить место проживания детей с матерью.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/24359945.