Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 270 консультацій різного спрямування. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Розділ "Судова практика відшкодування моральної шкоди" є місцем поточної інформації про вітчизняні судові рішення у справах відшкодування моральної шкоди, де за допомогою застосування спеціальних психологічних знань можно значно підвищити якість доказової бази щодо розміру вішкодування завданих моральних страждань за наслідком неправомірних дій відповідача. Щорічно в розділ включаються достатньо корисні та цікаві судові рішення з вказаних питань і застосуванні спеціальних знань, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює загальний  предметний покажчик на сторінках online видання.

Пользователем журнала предлагается заказать проведение данной судебной экспертизы или экспертного исследования. Редакция способствует в поиске профессиональных экспертов для качественного проведения данной экспертизы на досудебной или судебной стадии судопроизводства.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Судова практика призначення психологічної експертизи у справах по відшкодування моральної шкоди. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/sudebnaya-praktika-vozmeshcheniya-moralnogo-vreda (дата звернення: 30.06.2018).

З М І С Т

Чотири ключові постанови Верховного Суду щодо встановлення розміру відшкодування моральної шкоди атестованими судовими експертами психологами у 2020 році

Анализ судебной практики по делам о возмещении морального вреда, причиненного в связи с повреждением здоровья при выполнении трудовых обязанностей

Решение № 16380979 от 11.04.2011г. по гражданскому делу № 2-777/11, которое рассмотрено Ровенским городским судом Ровенской области о опровержении недостоверной информации, защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда

Решение № 14822652 от 25.01.2011г. по гражданскому делу № 2-12/11, которое рассмотрено Недрыгайлевским районным судом Сумской области о возмещении морального вреда в связи с нарушением личных неимущественных прав

Решение № 25059943 от 18.06.2012г. по гражданскому делу № 1013/3901/2012, которое рассмотрено Ирпеньским городским судом Киевской области о возмещении морального вреда в следствии словесного унижения со стороны бывшего мужа, препятствии в общении с сыном

Решение № 28938961 от 24.01.2013г. по гражданскому делу № 2/1210/10808/2012, которое рассмотрено Краснодонским горрайонным судом Луганской области о возмещении морального вреда вследствии смерти на производстве

Решение № 29809511 от 24.01.2013г. по гражданскому делу № 1211/1577/2012, которое рассмотрено Краснолуцким городским судом Луганской области о возмещении морального вреда вследствии несчастного случая на производстве

Решение № 29635233 от 22.02.2013г. по гражданскому делу № 2120/6540/12, которое рассмотрено Суворовским районным судом г. Херсона о возмещении морального вреда вследствии ДТП

Решение №29860494 от 12.03.2013г. по гражданскому делу № 1231/5904/2012, которое рассмотрено Стахановским городским судом Донецкой области о взыскании морального вреда в результате попадания в ДТП по вине ответчика

Решение № 23755858 от 27.03.2012г. по гражданскому делу №811/50/2012, котрое рассмотрено Каменско-Днепровским районным суд Запорожской области о возмещении материального и морального вреда, которые причинены преступлением

Решение № 32456839 от 05.07.2013г. по гражданскому делу № 2-3832/11, которое рассмотрено Ровенским городским судом Ровенской области о возмещении морального вреда причиненного незаконными действими органов досудебного следствия, прокуратуры и суда

Решение № 24522238 от 06.06.2012г. по гражданскому делу № 1620/1117/2012, которое рассмотрено Миргородским городским судом Полтавской области о взыскании морального вреда

Решение № 29858236 от 04.03.2013 года по гражданскому делу № 1003/16004/12, которое рассмотрено Белоцерковским горрайонным судом Киевской области о возмещении морального вреда причиненного преступлением связанным с повреждением здоровья

Решение № 32406086 от 12.07.2013г. по гражданскому делу № 427/1866/13-ц, которое рассмотрено Свердловским городским судом Луганской области по прекращению алиментных обязательств и взыскании морального вреда

Решение № 21060372 от 19.01.2012г. по гражданскому делу №2-1714/11, которое рассмотрено Днепровским районным судом г. Херсона по возмещению морального вреда

Решение № 24806276 от 21.06.2012г. по гражданскому делу № 2-1065/12, которое рассмотрено Оболонським районным судом города Киева по возмещению морального вреда причиненного вследствие ДТП

Решение № 25538801 от 03.07.2012г. по гражданскому делу № 2-72/12, которое рассмотрено Кагарлыкским районным судом Киевской области о взыскании материального и морального вреда

Решение № 21310943 от 09.02.2012г. по гражданскому делу № 2-2313/11, которое рассматривалась Октябрьским районным судом г. Харькова о взыскании морального вреда

За інформацією наукового журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» від 22 вересня 2020 року публікується чотири ключові постанови Верховного Суду щодо встановлення розміру відшкодування моральної шкоди атестованими судовими експертами психологами в Україні.

⚡Нагадуємо: відповідно до пунктів 5, 6 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» - висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

??ЗВЕРТАЮЧИСЬ ДО СУДУ З ПОЗОВОМ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ПОЗИВАЧУ НЕОБХІДНО ТАКОЖ НАДАВАТИ РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ ТАКОЇ ШКОДИ:

?1. Постанова Великої палати Верховного Суду від 28 лютого 2018 року по справі № 2-1/07:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72757030  
⚡Ключові тези:
✔️Присуджуючи позивачеві відшкодування моральної шкоди у розмірі 2 тис. грн, суд констатував, що позивач не надав доказів небезпечних умов його примусового утримання, введення невідомих ліків, поганого харчування, антисанітарних умов, а також НЕ НАДАВ РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ.
✔️✔️Проте, на думку Суду, факт утримання позивача проти його волі у психіатричній лікарні має негативні наслідки для психологічного стану людини та є підставою для відшкодування моральної шкоди.
Алгоритм дій: судово-психологічна експертиза встановлення факту моральних страждань та орієнтовного розміру вішкодування моральної шкоди замовляється у атестованого судового експерта психолога згідно статті 106 ЦПК України учасником справи самостійно на етапі як подання позову до суду, так і під час судового засідання. Не надання розрахунку призводить до оцінки судом на власне переконання розміру відшкодування моральної шкоди за потерпілого (позивача) без врахування експертної думки.

Правовая позиция суда: как отмечают судьи судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Д.Д.Луспенык и В.С.Высоцкая - в некоторых случаях для установления размера причиненного морального вреда суды назначали судебно-психологическую экспертизу. Согласно материалам анализа судебной практики, проведенного Апелляционным судом Николаевской области, по иску Д.В.Д. к Фонду соцстраха о возмещении морального вреда назначалась судебно - психологическая экспертиза, согласно заключению которой денежный эквивалент возмещения морального вреда потерпевшему был установлен в пределах от 432 до 1843 минимальных заработных плат. Установлено, что Д.В.Д. вследствие травмы получил третью группу инвалидности с потерей работоспособности 45%. Оценку заключения судебно-психологической экспертизы проведено на основании требований ст. 212 ГПК Украины и положений ст. 23 ГК Украины.

Библиографическое описание: Аналіз судової практики у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої у зв’язку з ушкодженням здоров’я під час виконання трудових обов’язків // Часопис цивільного і кримінального судочинства. - К., 2012, № 3(6). - с. 85-94. /обсужден и утвержден судьями судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел письмом ВССУ от 01.09.2011г. - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0010740-11/.

Полный текст Анализа судебной практики находится в электронном варианте научно-практического журнала "Журнал гражданского и уголовного судопроизводства" (язык оригинала – украинский) - http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/soc_gum./Chcks/2012_3/10an.pdf

Правовая позиция суда: заключением судебно-психологической экспертизы, которая в соответствии со статьей 66 ГПК Украины является доказательством по делу, установлен факт причинения морального вреда истцам. Распространенная информация имеет особенности, которые способны негативно повлиять на восприятие ОСОБА_4 и ОСОБА_3. А так же существует факт способности потенциировать формирование и распространение негативного отношения к социально-психологическим характеристикам и личностным качествам истцов ОСОБА_4 и ОСОБА_3 и причинить вред их деловой репутации. Все выше сказанное в отношении ОСОБА_4 и ОСОБА_3 определяется как стрессовая событие, которое психологически травмирует и вызывает моральные страдания, нанося психологический ущерб, конкретные проявления которого зависят от индивидуально-психологических свойств каждого из лиц (в данном случае - ОСОБА_4 и ОСОБА_3) отдельно. Оценивая установленные судом обстоятельства и соответствующие им правоотношения, суд пришел к убеждению, что ответчик распространил про истцов недостоверную информацию, которая является отрицательной. С учетом рассмотренных доказательств суд принял решение обязать ОСОБА_2 в месячный срок после вступления решения суда в законную силу, опровергнуть недостоверную информацию о ОСОБА_3 и ОСОБА_4 таким же способом, каким она была распространена. Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_3, ОСОБА_4 моральный ущерб в размере 50 000 гривен каждому.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/16380979.

Правовая позиция суда: судом установлен сам факт причинения морального вреда, лицом, его причинившим, установлена причинно-следственная связь между причинением вреда и негативными последствиями наступившим, однако, истцом не доказано в соответствии с принципом состязательности сторон размер (объем) причиненного ущерба. Сумма заявленная в исковом заявлении в размере 40 000 гривен, никакими доказательствами не подтверждена. Суд в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 10 ГПК Украины представителю истца разъяснил о последствиях совершения или не совершение определенных процессуальных действий. В частности о необходимости назначения судебно-психологической экспертизы для определения размера морального вреда, однако представитель истца воспользовался своими процессуальными правами относительно предмета спора по собственному усмотрению, и не инициировал назначения судебно-психологической экспертизы. На основании изложенного суд исковые требования ОСОБА_2 считает необходимым удовлетворить частично, в пользу ОСОБА_2 взыскать 500 гривен в счет возмещения морального вреда.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/14822652.

Правовая позиция суда: рассматривая дело в пределах заявленных исковых требований и оценивая предоставленные в их совокупности доказательства, суд считает, что сторонами не представлено доказательств, что противоправными действиями как истца, так и ответчика как по отношению друг к другу, так и по отношению к несовершеннолетней дочери, был нанесен морального вреда и расчет причиненного вреда. От назначения и проведения судебно-психологической экспертизы для определения причиненного им морального вреда стороны в судебном заседании отказались. Других надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение или опровержение исковых требований суду предоставлено не было. В связи с чем суд считает оставить иски без удовлетворения.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/25059943.

Правовая позиция суда: в результате аварии I категории, произошедшей в 1 час. 15 мин. в структурном подразделении «Шахтоуправление «Суходольское-Восточное» ПАО «Краснодонуголь» погиб сын истицы ОСОБА_1, о чем был составлен акт № 24 формы Н-1. До аварии с групповым смертельным исходом привели нарушения требований ст. ст. 13,14 Закона Украины «Об охране труда» и «Правил безопасности в угольных шахтах». Однако проведение судебно-психологической экспертизы установления факта причинения истцу нравственных страданий и ориентировочного размера их возмещения сторонами ни заявлялось. Суд приходит к выводу о необходимости частичного удовлетворения иска ОСОБА_1 и взыскании с ответчика морального вреда в сумме 20 000 (двадцать тысяч) гривен, которую считает соответствующим нормам действующего законодательства Украины.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/28938961.

Правовая позиция суда: согласно заключению судебно-психологической экспертизы № 1832/28  от 06.07.2012 г., установлено, что авария на ВП «Шахта «Краснокутская» ГП «ДА» вызвала у истца физические и моральные страдания, которые образовались вследствие полученных соматических повреждений и психической травмы по причине нарушений техники безопасности работ на горном производстве администрацией и соответствующими должностными лицами шахты «Краснокутская». Указанное событие наполнило жизнь ЛИЦО_1 стрессогенными факторами в таких сферах жизнедеятельности как: работа, социальные и родственные отношения, физическое и психическое состояние здоровья. Результаты проведения психологического экспертного исследования дают возможность констатировать, что все обозначенные моральные страдания находятся в прямой причинно-следственной связи с деятельностью ответчиков - ВП  «Шахта «Краснокутская» ГП «ДА».

Правовая позиция суда: по вине ОСОБА_5, который руководил транспортным средством, будучи работником ответчика ФОП ОСОБА_4 произошло ДТП. Истцы вследствие ДТП получили телесные повреждения, вынуждены были продолжительное время лечиться, пережили стрессовую ситуацию, в связи с чем получили моральный вред. Согласно Актам амбулаторной судебно-психологической экспертизы №145-2012, 144-2012 с 11.12.2012 года и № 148-2012, 147-2012 с 18.12.2012 года истцам вследствие ДТП, которое произошло 13.05.2011 года причинен моральный вред, который в денежном эквиваленте равен: ОСОБА_1- 16770,00грн.;  ОСОБА_6 - 8385,00грн.; ОСОБА_2 - 11180,00грн.; ОСОБА_3 - 22360,00грн.; что отвечает простой неосторожности действий лица, которое виновно в совершении ДТП. Исковые требования в пределах полученных результатов по  судебно-психологической экспертизе суд считает необходимым удовлетворить полностью.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/29635233.

Правовая позиция суда: проведение судебно-психологической экспертизы для установления наличия и размера морального вреда и судебно-медицинской экспертизы для установления причинной связи между заболеванием и действиями ответчика ходатайств по этому поводу истица заявлять не желает. В обоснования взыскания морального вреда истица ссылается на лист нетрудоспособности в результате телесных повреждений, приобретение лекарства согласно кассовых чеков и повреждение имущества в виде автомашины. В требованиях ст 59 ч.2 ГПК Украины определено: обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться другими средствами доказывания. Таким образом на основании указанных норм Закона, наличие причинения истицы морального вреда и наличия причинно-следственной связи, что является основанием взыскания морального вреда, может быть подтверждено только заключением судебно-психологической экспертизы, другими средствами подтверждено не может быть. Кроме того, посылание истицы на полученную травму в результате дорожно-транспортного происшествия может быть подтверждено непосредственно заключением судебно-медицинского эксперта. Проведение указанных экспертиз истицей на вопрос суда не заявляются. Таким образом, истицей в нарушение требований ст.10,60 ГПК Украины не доказано суду факта причинения морального вреда ввиду чего в исковых требованиях отказано.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/29860494.

Правовая позиция суда: во время судебных заседаний сторона истца ходатайств как о проведении судебно-экономической экспертизы с целью расчетов расходов, связанных с недополучением дохода, так и судебно-психологической экспертизы для установления достоверного (рекомендованного) размера морального вреда не заявляла, учитывая это, суд не имеет объективной возможности установить действительный размер упущенной выгоды и морального вреда, причиненного ответчиками.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/23755858.

Правовая позиция суда: ОСОБА_1 обратился в суд  с иском против Государственного казначейства Украины, третье ОСОБА Прокуратура Ровенской области, Апелляционный суд  Ровенской области о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органов досудебного следствия, прокуратуры и суда. В обосновании исковых требований указал, что органами  досудебного следствия его было обвинено в том, что он ИНФОРМАЦИЯ_1  в квартире АДРЕСА_1 в г. Ровно по предварительному сговору в группе из ОСОБА_3 причинил смерть ОСОБА_4 и путем разбоя завладел его имуществом, а кроме того незаконно хранил боеприпасы и злостно уклонялся от уплаты алиментов. Приговором судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного суда Ровенской области от 30 мая 2008 года его оправдано по п. 6,12 ч. 2 ст. 115, за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 164 УК Украины и освобождено из-под стражи. 18 декабря 2008 года Верховный Суд Украины приговор оставил без изменений. Согласно заключению  № 589/13-32 от 01.06.2013 года по результатам проведения судебной психологической экспертизы вследствие длительного правового решения проблемы произошла продолжительная изолированность от активного общественной жизни, от полноценных социальных контактов, от возможностей текущего обретения профессионального опыта и налаживания личной жизни, которая содействует формированию чувств утерянных и нереализованных возможностей, социального отставания, утраченного жизненного времени. Вследствие ситуации, которая исследуется по делу («безосновательное возбуждение уголовного дела и привлечение в качестве обвиняемого, незаконный арест и содержание под стражей на протяжении почти 4 лет») в жизни ОСОБА_1 возникли значительные препятствия возможностям активной и полноценной жизнедеятельности, которые обусловили продолжительные негативные изменения психоэмоциональной и социальной сфер существования личности, чем ОСОБА_1 были причиненные интенсивные негативные психоэмоциональные переживания (моральные страдания).

Правовая позиция суда: истец отказался от назначения психологической экспертизы для возможного установления и подтверждения факта причинения ему морального вреда и размера его возмещения. Поскольку при рассмотрении дела, нарушения ответчиком трудовых прав истца не подтверждено надлежащими и допустимыми доказательствами,  судом оснований для удовлетворения заявленного иска не установлено. 

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/24522238.

Правовая позиция суда: ЛИЦО_2 признано виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст.121 УК Украины, а именно: в причинении опасного для жизни умышленного тяжелого телесного повреждения ЛИЦО_1. Моральный вред причиненный истцу подтверждается заключением судебно - психологической экспертизы № 01-15/01 с 15.01.2013 года, которой установлено, что в момент получения телесных повреждений ЛИЦО_1 перенес физическую боль, пережил эмоциональный стресс, который сопровождался чувствами обиды, негодование, униженного достоинства, привселюдно обиженной чести, тревоги за свое здоровье, в дальнейшем находился на границе жизни и смерти, перенес оперативное вмешательство, был вынужден проходить стационарное и амбулаторное лечение. Следствия события, которое произошло, потащили за собой продолжительное расходование продуктивного жизненного времени (на лечение, реабилитацию, следствие, отстаивание правовых интересов); обусловили необходимость привлечения физических, душевных и материальных ресурсов, нуждаются в компенсаторных возможностях ради их преодоления.

Давая оценку установленным обстоятельствам и собранным по делу доказательствам в их совокупности, учитывая степень вины ответчика и его отношение к совершенному преступлению,  глубину физических и душевных страданий истца, которые имеют продолжительный психотравмирующий характер, обусловленный негативными изменениями физической, психоэмоциональной и социальной сфер существования личности, препятствуют возможностям активной и полноценной жизнедеятельности, непоправимость потери здоровья и невозможность возобновить предыдущее положение, суд придет к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца морального вреда в размере 400 000 грн., что по мнению суда отвечает требованиям разумности и справедливости и при данных обстоятельствах не может полагаться завышенной или чрезмерной.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/29858236.

Правовая позиция суда: в браке ответчица ОСОБА_2 родила ребенка, отцом которого истец ОСОБА_1 не является. Однако ввиду того, что истцом ходатайство о проведении судебно-психологической экспертизы не заявлялось об установлении факта причинения ему морального вреда действиями ответчицы ОСОБА_2, то суд приходит к заключению о недоказанности данного обстоятельства истцом ОСОБА_1 и отказе ему в исковых требованиях в виду их необоснованности.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/32406086.

Правовая позиция суда: при определении размера возмещения морального вреда судом учтены требования разумности, справедливости и результаты заключения амбулаторной судебно-психологической экспертизы № 185-11, согласно которой сумма материального эквивалента морального вреда для ОСОБА_1 может равняться 38 400,00 грн. и которую суд оценивает в 30 000,00грн., что отвечает заявленной сумме и подтверждается материалами дела.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/21060372.

Правовая позиция суда: заключением судебной психологической экспертизы № 6978, установлено, что в следствие ДТП, которое произошло 27.05.2008 года истцам ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 были причинены моральные страдания. Суд считает доказанным в судебном заседании факт причинения истцам ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4 морального вреда ответчиком ОСОБА_2. Руководствуясь принципами разумности и справедливости суд определяет размер морального вреда причиненного ДТП, который подлежит взысканию с ответчика ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_1 в сумме 50 000, 00 грн., в пользу ОСОБА_3 в сумме 50 000, 00 грн., в пользу ОСОБА_4 в сумме 50 000,00 грн., частично удовлетворив исковые требования в этой части. В остальной части, а именно в удовлетворении материального ущерба отказать, т.к. истцом не предоставлено никаких квитанций подтверждающих наличие материального ущерба.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/24806276.

Правовая позиция суда: суд отмечает, что проведенная по инициативе истицы ОСОБА_3 судебно-психологическая экспертиза подтвердила факт причинения ей моральных страданий в результате совершения ОСОБА_4, преступления предусмотренного ч.2. ст.272 УК Украины, а именно нарушения обязательных правил безопасности, что привело к гибели мужа истицы. При таких условиях, особенности ситуации, которая произошла в жизни истицы ОСОБА_3 (смерть мужа), и жизненные обстоятельства, в которых оказались ее родные дочери (принимая во внимание роль погибшего ОСОБА_5 в их жизни), определяют ее как такую, что вызывает мощную психологическую травму, вызывая психологически разрушительные переживания и создавая страдания. Ввиду доказанности факта причинения моральных страданий истицы ОСОБА_3, суд считает необходимым взыскать с ответчика ОСОБА_4 в полном объеме затраты истицы ОСОБА_3 на проведение судебно-психологической экспертизы, а так же 200 000 грн. в счет возмещения морального вреда причиненного истице ОСОБА_3  исходя из принципов разумности, взвешенности и справедливости.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/25538801.

Правовая позиция суда: суд отмечает, что истцом не заявлялось ходатайство о проведении психологической экспертизы, которая могла бы дать ответы на вопросы, в частности, по факту причинения и, в случае причинения, размера морального вреда, причиненного истцу. При таких обстоятельствах суд считает исковые требования недоказанными и такими, что не подлежат удовлетворению.

Полный текст решения суда находится на официальном веб-сайте Единого государственного реестра судебных решений (язык оригинала – украинский) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/21310943.