Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2407

Розділ "Судова практика відшкодування моральної шкоди" є місцем поточної інформації про вітчизняні судові рішення у справах відшкодування моральної шкоди, де за допомогою застосування спеціальних психологічних знань можно значно підвищити якість доказової бази щодо розміру вішкодування завданих моральних страждань за наслідком неправомірних дій відповідача. Щорічно в розділ включаються достатньо корисні та цікаві судові рішення з вказаних питань і застосуванні спеціальних знань, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює загальний  предметний покажчик на сторінках online видання.

Пользователем журнала предлагается заказать проведение данной судебной экспертизы или экспертного исследования. Редакция способствует в поиске профессиональных экспертов для качественного проведения данной экспертизы на досудебной или судебной стадии судопроизводства.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Судова практика призначення психологічної експертизи у справах по відшкодування моральної шкоди. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. Дата публікації: 30.06.2018. URL: http://expert-nazarov.com/sudebnaya-praktika-vozmeshcheniya-moralnogo-vreda (дата звернення: 30.06.2018).

З М І С Т

Чотири ключові постанови Верховного Суду щодо встановлення розміру відшкодування моральної шкоди атестованими судовими експертами психологами у 2020 році

Анализ судебной практики по делам о возмещении морального вреда, причиненного в связи с повреждением здоровья при выполнении трудовых обязанностей

Решение № 16380979 от 11.04.2011г. по гражданскому делу № 2-777/11, которое рассмотрено Ровенским городским судом Ровенской области о опровержении недостоверной информации, защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда

Решение № 14822652 от 25.01.2011г. по гражданскому делу № 2-12/11, которое рассмотрено Недрыгайлевским районным судом Сумской области о возмещении морального вреда в связи с нарушением личных неимущественных прав

Решение № 25059943 от 18.06.2012г. по гражданскому делу № 1013/3901/2012, которое рассмотрено Ирпеньским городским судом Киевской области о возмещении морального вреда в следствии словесного унижения со стороны бывшего мужа, препятствии в общении с сыном

Решение № 28938961 от 24.01.2013г. по гражданскому делу № 2/1210/10808/2012, которое рассмотрено Краснодонским горрайонным судом Луганской области о возмещении морального вреда вследствии смерти на производстве

Решение № 29809511 от 24.01.2013г. по гражданскому делу № 1211/1577/2012, которое рассмотрено Краснолуцким городским судом Луганской области о возмещении морального вреда вследствии несчастного случая на производстве

Решение № 29635233 от 22.02.2013г. по гражданскому делу № 2120/6540/12, которое рассмотрено Суворовским районным судом г. Херсона о возмещении морального вреда вследствии ДТП

Решение №29860494 от 12.03.2013г. по гражданскому делу № 1231/5904/2012, которое рассмотрено Стахановским городским судом Донецкой области о взыскании морального вреда в результате попадания в ДТП по вине ответчика

Решение № 23755858 от 27.03.2012г. по гражданскому делу №811/50/2012, котрое рассмотрено Каменско-Днепровским районным суд Запорожской области о возмещении материального и морального вреда, которые причинены преступлением

Решение № 32456839 от 05.07.2013г. по гражданскому делу № 2-3832/11, которое рассмотрено Ровенским городским судом Ровенской области о возмещении морального вреда причиненного незаконными действими органов досудебного следствия, прокуратуры и суда

Решение № 24522238 от 06.06.2012г. по гражданскому делу № 1620/1117/2012, которое рассмотрено Миргородским городским судом Полтавской области о взыскании морального вреда

Решение № 29858236 от 04.03.2013 года по гражданскому делу № 1003/16004/12, которое рассмотрено Белоцерковским горрайонным судом Киевской области о возмещении морального вреда причиненного преступлением связанным с повреждением здоровья

Решение № 32406086 от 12.07.2013г. по гражданскому делу № 427/1866/13-ц, которое рассмотрено Свердловским городским судом Луганской области по прекращению алиментных обязательств и взыскании морального вреда

Решение № 21060372 от 19.01.2012г. по гражданскому делу №2-1714/11, которое рассмотрено Днепровским районным судом г. Херсона по возмещению морального вреда

Решение № 24806276 от 21.06.2012г. по гражданскому делу № 2-1065/12, которое рассмотрено Оболонським районным судом города Киева по возмещению морального вреда причиненного вследствие ДТП

Решение № 25538801 от 03.07.2012г. по гражданскому делу № 2-72/12, которое рассмотрено Кагарлыкским районным судом Киевской области о взыскании материального и морального вреда

Решение № 21310943 от 09.02.2012г. по гражданскому делу № 2-2313/11, которое рассматривалась Октябрьским районным судом г. Харькова о взыскании морального вреда