Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Согласно действующего законодательства Украины каждый человек имеет право как на возмещение материального вреда, так и на возмещение морального вреда (статьи 22 и 23 Гражданского кодекса Украины) вследствие их нанесения определенными противоправными действиями. Если с подтверждением материального ущерба все ясно, то с моральным ущербом - намного сложнее. Трудность состоит как в доказывании его наличия, глубины, характера, тяжести, так и в определении, а главное, в подтверждении суммы морального ущерба. К компетенции судебно-психологической экспертизы относится оценка моральных страданий (морального ущерба).

Анотація: Вказана науково-реферативна робота є першою частиною написання доктрини відшкодування моральної шкоди в законодавстві України. Головна риса доктрини відшкодування моральної шкоди в законодавстві України (далі - ДВМШ) полягає в тому, що вона являє собою певний підсумок великої наукової роботи та практичних наукових досліджень за більш ніж 20 років, які включають вивчення понять, структури, закономірностей побудови, функціонування і розвитку відшкодування моральної шкоди, а також обґрунтування і розробки оптимальних стандартів практики її застосування. Легалізація отриманих при цьому знань доктринального характеру відображена у наукових працях, науково-практичних коментарях до законодавства щодо відшкодування моральної шкоди, судових практиках і що дуже важливо у правових нормах, юридичних конструкціях та інститутах сучасного судочинства, а також актах центральних органів влади в державі. До науково-допоміжного бібліографічного покажчику у війшли 1 судова методика, 30 дисертаційних досліджень, 17 посібників, монографій, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір за період з 1998 по 2021 роки, оглядова судова практика Верховного Суду, проекти Законів.

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи щодо визначення факту заподіяння моральних страждань (моральної шкоди) та розміру їх можливої компенсації за фактами протиправних дій згідно судових методик Міністерства юстиції України на замовлення зацікавлених фізичних осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 310 консультацій на замовлення по телефону. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).