Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

2 жовтня 2023 року стартує пілотний проєкт про залучення психологів до кримінальних проваджень за участю дітей. Кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович включений до Реєстру дитячих психологів, які залучаються в Україні до опитування дитини та пройшов триденний тренінг за напрямком "Особливості залучення та роль психолога у процесуальних діях за участі дитини в межах кримінального провадження". В Україні в 2023 році запущено міжвідомчий пілотний проєкт, у межах якого до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб можуть залучатися психологи через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Мета проєкту — захистити права дитини, забезпечити її найкращі інтереси та не допустити повторної травматизації, віктимізації під час кримінального провадження. Реалізація проєкту сприятиме застосуванню підходів правосуддя, дружнього до дитини, на національному рівні.

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров Олег Анатолійович був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато цікавих і корисних було підготовлено тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології, застосування поліграфа і опитування дитини в суді. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії: справи по відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо. Звертатися за проведення спеціалізованих вебінарів, тренінгів, занять можна за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

В Киевском кабинете психологической диагностики и помощи оказываются психологические услуги для взрослых, подростков и детей. Организацией работы Киевского кабинета психологической диагностики и помощи занимается кандидат психологических наук, доцент Назаров Олег Анатольевич, опыт практической деятельности больше 24 лет. Работа психолога основана на проведении индивидуального психологического обследования с использованием психологических тестов и других научно обоснованных методик психологического исследования. Выбор методик зависит от конкретной ситуации и цели обследования. По результатам проведенной психологической работы психологом даются рекомендации. Контактный телефон: +38 (093) 476 72 60.

На базі робочого місця атестованого Міністерством юстиції України судового експерта психолога, створено Київський кабінет психологічної діагностики та допомоги, в тому числі проведення професійної психологічної роботи з дітьми (малолітніми та неповнолітніми) з необхідним обладнанням: манежами, дитячою кроваткою, пеленальним столиком, столиком - пісочницею, відеоспостереженням, можливістю дистанційно online спостерігати за поведінкою дитини в сусідній кімнаті для уникнення психотравмуючих ситуацій, психодіагностичними методиками для відповідної діагностичної роботи з дітьми різного віку. Керівником Київського кабінету психологічної діагностики та допомоги є кандидат психологічних наук, доцент, дитячий психолог, судовий експерт Назаров Олег Анатолійович. 

З 28 червня 2022 року (договір №358/ПД від 28.06.2022) дитячий психолог, кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович був включений до Реєстру психологів, які залучатимуться до опитування/допиту за участю дітей. В період з травня по червень 2022 року Назаров О.А. пройшов конкурсний відбір для включення до Реєстру психологів, які залучатимуться до опитування/допиту за участю дітей. Конкурсний відбір передбачав: 1) проходження онлайн-курсу з питань опитування/допиту дитини, 2) попередній відбір (за результатами аналізу отриманих документів) до участі у онлайн-тренінгу з питань опитування/допиту дитини, участь у навчанні тривалістю біля 20 академічних годин (0,7 кредиту ЄКТС), 3) коротку співбесіду з питань включення до Реєстру, 4) завершення конкурсного відбору та внесення до списків психологів, рекомендованих до включення у Реєстр психологів, 5) укладання угоди про виконання конкретних робіт та послуг.

Дитяча психологія є окремою частиною вікової психології, що вирізняється самостійним предметом досліджень. Цей предмет задається тим відтинком індивідуального життєвого шляху особистості, який прийнято називати дитинством. Відповідно до статті 1 «Конвенції про права дитини», прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН та ратифікованою Постановою Верховної Ради України N 789-12 від 27.02.91 року, «дитиною є кожна людська істота до досягнення нею 18-річного віку». Відповідно до наукових досліджень дослідниці дитячої психології кандидата психологічних наук, професора Дуткевич Тетяни Вікторівни, до сфери дійсності, що становить предмет дитячої психології, належить певне коло психологічних явищ від народження дитини до її повноліття, а саме 18 років.

EyeDetect – перша у світі безконтактна технологія виявлення обману, за допомогою ультрасучасного аналізу реакції очей. Це найсучасніший, точний, швидкий та комфортний інструмент визначення правдивості відповідей, технологія дозволена та визнається авторитетною судовою системою США. Систему регулярно використовують понад 500 великих компаній у 40 країнах світу 30 мовами. EyeDetect безконтактна технологія виявлення обману де під час тесту система фіксує всі непомітні та неконтрольовані людиною рухи окорухового апарату – 60 вимірювань за секунду. На ці процеси неможливо свідомо вплинути, що гарантує найвищу точність отриманих результатів.

Для проведення експертного психологічного дослідження орган (особа), який (яка) призначив(ла) психологічну експертизу (залучив(ла) експерта), надає експерту психологу можливість психологічного обстеження підекспертної особи та матеріали справи. Для проведення психологічної експертизи (з огляду на вік підекспертної особи та виходячи з питань, поставлених перед експертом) експерту необхідно надати: медичну документацію, особову справу, шкільні характеристики і характеристики з місця роботи, свідчення співучнів, педагогів, колег, друзів, знайомих, родичів та інших людей, з якими підекспертна особа близько спілкувалася. У свідченнях рідних та близьких повинні бути відображені особливості її розвитку та поведінки, умов життя, оточення, притаманні їй схильності, захоплення, інтереси. За наявності також надаються щоденники, листи, зразки творчості підекспертної особи.

Судова психологічна експертиза – це професійне всебічне дослідження людини у сфері психології. Ця експертиза може бути призначена судовими органами, органами слідства, з ініціативи самих підозрюваних чи постраждалими лицами. Висновок психологічної експертизи використовується судом та слідчими органами. Зазначимо також, що експерт немає права давати юридичну оцінку у справі, його головне завдання – оцінка психологічних особливостей людини. Судово-психологічну експертизу проводить атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович. Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60. Для отримання персональної консультації потрібно записатися за вказаним телефоном.

Судово-психологічна експертиза. Відповідно до чинного законодавства України кожна людина має право як на відшкодування матеріальної шкоди, так і на відшкодування моральної шкоди внаслідок їх заподіяння певними протиправними діями. Якщо з підтвердженням матеріальних збитків все ясно, то з моральними збитками - набагато складніше. Складність полягає як у доведенні її наявності, глибини, характеру, тяжкості, так і у визначенні, а головне, у підтвердженні суми моральної шкоди. Судово-психологічну експертизу проводить атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович. Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60. Для отримання персональної консультації потрібно записатися за вказаним телефоном.

Оцінка моральної шкоди – компетенція психологічної експертизи.

Психологічна експертиза, саме той вид експертизи, який встановлює факт завдання моральної шкоди та визначає її розмір у грошовому еквіваленті. При її виконанні, експертом-психологом проводиться психологічна діагностично-орієнтована бесіда, застосовуються судові методики з потерпілим, у деталях аналізується ситуація, що склалася, і її вплив на психологічний стан під'експертного, вивчаються медичні документи, свідчення свідків тощо.

Визначаємо, обґрунтовуємо та підтверджуємо розмір компенсації моральної шкоди.

За результатами вивчення встановлюється обсяг, характер, глибина, ступінь, інтенсивність та тривалість фізичних та душевних страждань, які впливають на розмір грошового еквівалента моральної шкоди та визначається її сума.

Психологічна експертиза у Києві та Україні проводиться згідно з офіційною судовою методикою, яка включена до Реєстру методик проведення судових експертиз, зареєстрованих Міністерством юстиції України.

При визначенні моральної шкоди використовуємо лише офіційні методики.

Як показує судова практика, за наявності висновку психологічної експертизи шанси на підтвердження та стягнення суми моральної шкоди істотно збільшуються.

Психологічна експертиза допоможе:

- Визначити факт нанесення моральної шкоди.

- Визначити розмір моральної шкоди у грошовому еквіваленті.

Психологічна експертиза проводиться:

- за ухвалою суду

- за постановою слідчих органів

- на договірних умовах з фізичними особами, адвокатами (стаття 106 ЦПК України)

Вартість психологічної експертизи визначається у кожному конкретному випадку індивідуально, залежно від складності ситуації, кількості винесених на експертизу питань та обсягу наданих матеріалів. Мінімальна ціна на проведення психологічного дослідження становить 15 101,6 грн.

Найпопулярнішими напрямками психологічної експертизи за якими частіше звертаються адвокати, громадяни є: 1) Визначення розміру моральної шкоди, 2) Встановлення психологічного стану, 3) Визначення відносин між батьками та дітьми, 4) Встановлення відсутності психологічної установки на приховування інформації важливої для справи (психологічна екпертиза із застосуванням поліграфа). Перелік напрямків, наведений нище не є вичерпним. Судово-психологічну експертизу проводить атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович. Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60. Для отримання персональної консультації потрібно записатися за вказаним телефоном.

Психологічна експертиза (судово-психологічна експертиза) - рід судових експертиз, спрямованих на встановлення обставин (фактів) шляхом дослідження психологічних особливостей особистості, характеру та закономірностей психічної діяльності особи, особливостей психологічного впливу комунікативних засобів на реципієнта. Судово-психологічну експертизу проводить атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович. Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60.

Психологічна експертиза. Судово-психологічну експертизу проводить атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович. Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60. Психологічна експертиза є однією із форм застосування спеціальних психологічних знань у цивільному судочинстві, яка допомагає суду у вирішенні питань психологічного змісту. На сьогодні психологічна експертиза (Київ) має велике значення при встановленні істини у кримінальному, цивільному, адміністративному судочинстві, оскільки питання, які необхідно вирішити в ході судового процесу, пов'язані з особами, які беруть участь у справі. Об'єктом судово-психологічної експертизи є психічна діяльність здорової людини.

Судово-психологічну експертизу проводить атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог), кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович. Контактний телефон: +38 (093) 476 72 60. Орієнтовні експертні питання, які відповідають компетенціям судових експертів психологів та виносяться на судово-психологічну експертизу в Україні наведені в розділі VI Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. №53/5 (зі змінами та доповненнями). 

14 червня 2022 року у зв'язку з надходженням великої кількості дзвінків від громадян, адвокатів, суддів, прокурорів, слідчих та узагальненням типових питань щодо задаються з підготовки та проведення судово-психологічної експертизи, були створені соціальні групи у Viber та Телеграм для всіх зацікавлених осіб отримати сучасні та корисні спеціальні психологічні знання з призначення, підготовки та проведення психологічної експертизи, у тому числі із застосуванням поліграфа за міжнародними стандартами. В групах будуть публікуватися також новини з галузі судової експертизи в Україні та світі, нормативні документи.

Задати питання судовим експертам та отримати відповіді по підготовці та призначенні судово-психологічної експертизі, у тому числі із експертних досліджень, а також із застосуванням поліграфа можливо за вказаними нище посиланнями.

Министерство обороны Украины запускает горячую телефонную линию «Вернись живым из Украины!» — для родственников российских солдат и офицеров. Если ваши близкие в последние месяцы отправились на учения и с ними нет связи, скорее всего они участвуют в нападении на Украину. Только за первые два дня украинскими войсками убито и ранено более 3000 российских интервентов, более 200 захвачено в плен. По телефонным номерам, которые указаны ниже, вы сможете узнать где ваш родной человек, который долго не выходит с вами на связь и проходит службу в вооруженных силах или правоохранительных органах специального назначения Российской Федерации. «Захваченные в плен имеют возможность позвонить домой, чтобы остановить убийц Кремля, о потерях своих солдат и офицеров должны узнать как можно больше россиян», - говорится в сообщении Министерства обороны Украины. Горячая линия работает с 19.00 26 февраля 2022 года.

Коллеги, мы все знаем друг друга, встречались на различных общих мероприятиях, обменивались опытом и помогали друг другу различной профессиональной информацией. Возможно вы знаете меня, я развиваю тему с международными стандартами в профессии полиграфолога в Украине, использованием современного оборудования в вопросах установления скрываемой информации, меня зовут Назаров Олег Анатольевич, я украинский полиграфолог, представитель в Украине Международного сообщества полиграфологов, член Коллегии полиграфологов Украины, Технического комитета Е52 ASTM International по экспертной психофизиологии и полиграфу. Давайте остановим эту войну! У нас, в Украине смертельная ситуация! Выходите на площади! Спасите и ваших детей, и наших! На фото потери ваших войск, они реальны за 24-26 февраля 2022 года.

Ukrainian Bar Association welcomes you to participate in the Х annual judicial forum «Independent judiciary the basis of the state in times of turbulence». The main goal of the event is to discuss topical issues related to the functioning of the judicial system in Ukraine with the representatives of judicial institutions, international and national experts. You will see such representative among the participants of the forum: judges of the Constitutional Court of Ukraine, of the Supreme Court, representatives of the Ministry of Justice of Ukraine, People's Deputies of Ukraine, judges and practicing lawyers, international experts, representative s of the Council of Europe, and the Media. Date and time: September 30 October 1, 2021, 09:30 19:30 (Kyiv time)Place: Hilton Kyiv, 30 Taras Shevchenko blvd, Kyiv, Ukraine. Attention! Pre-registration is required to attend the event. URL: https://uba.ua/eng/registration/4098/

Асоціація правників України запрошує всіх бажаючих взяти участь у Х Щорічному судовому форумі «Незалежна судова влада — фундамент держави в умовах турбулентності», який відбудеться 30 вересня — 01 жовтня 2021 року, 09:30 — 19:30 (за київським часом). Місце проведення: готель Hilton Kyiv, б-р Тараса Шевченка, 30, м. Київ, Україна. Мета заходу — обговорення з представниками судових інституцій, міжнародними та національними експертами актуальних питань, пов’язаних з функціонуванням судової системи в Україні. Участь у форумі візьмуть: судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, представники Міністерства юстиції України, народні депутати України, судді, міжнародні експерти та представники Ради Європи, а також практикуючі юристи та представники ЗМІ. Увага! Для участі у заході попередня реєстрація обов’язкова за посиланням. URL: https://uba.ua/ukr/registration/4098/

Психологическая экспертиза является одной из форм применения специальных психологических знаний в гражданском судопроизводстве, которая помогает суду в решении вопросов психологического содержания. Об этом сообщает Независимый институт судебных экспертиз. На сегодняшний день психологическая экспертиза (Киев) имеет большое значение при установлении истины в уголовном, гражданском, административном судопроизводстве, поскольку вопросы, которые необходимо решить в ходе судебного процесса, связаны с лицами, участвующими в деле. Объектом судебно-психологической экспертизы является психическая деятельность здорового человека.