Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1141

Проведення судово-психологічної експертизи та складання висновку експерта, який буде надано до замовника, вимагає від атестованого судового експерта психолога високого професіоналізму та постійного підвищення рівня своєї кваліфікації. Найважливішою складовою професійної компетенції судового експерта-психолога є мистецтво проведення психодіагностичного дослідження. Психологічне експертне дослідження відбувається при безпосередньому контакті з підекспертною особою, яка знаходиться у складній життєвій ситуації. У своїй діяльності експерт-психолог часто змушений працювати з людьми, які по-людськи, з життєвої точки зору, викликають вкрай негативне емоційне відношення. Це може визначатися характером інкримінованого їм діяння – наприклад, статеві злочини, вбивства, які скоєні з особливою жорстокістю тощо. Іншим фактором емоційного неприйняття може бути неприйнятна з точки зору норм міжособистісного спілкування поведінка досліджуваного у процесі проведення експертизи: підвищена агресивність, лихослів’я тощо. Нормальну суб’єкт-суб’єктну взаємодію порушують також різні форми установочної поведінки: явна симуляція, агравація тощо. Часто дратівливими у спілкуванні є особливості поведінки, що визначаються різними формами психічних розладів: підкреслена демонстративність, негативізм, підвищена підозрілість і вимогливість та ін. Проте в будь-якому випадку експерт-психолог повинен займати професійну позицію по відношенню до поведінки підекспертних осіб та бути неупередженим.

Необхідно враховувати те, що в ситуацію судово-психологічної експертизи найчастіше потрапляють люди, які скоїли правопорушення в силу важких життєвих обставин, стресових впливів. Сама ситуація притягнення до кримінальної відповідальності, відрив від звичних умов життєдіяльності можуть сприйматися підекспертними особливо важко, приводити до змін психічного стану, настрою. Наявність у багатьох підексппертних психічних аномалій різного ступеня вираженості, що заважають їм повноцінно адаптуватися в звичайному житті і в умовах проведення експертизи, також вимагає особливого підходу. Можна сказати, що взаємодія психолога з досліджуваним, разом з виконанням основних завдань експертизи, виконує терапевтичну функцію по відношенню до останнього. Така взаємодія з об’єктом дослідження значно відрізняє судово-психологічну експертизу від інших видів експертиз.

Підвиди судово-психологічної експертизи у цивільному та кримінальному процесі:

Судово-психологічна експертиза індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Судово-психологічна експертиза емоційних реакцій та станів.

Судово-психологічна експертиза неповнолітніх (підозрюваних, обвинувачених, свідків, потерпілих).

Судово-психологічна експертиза по справах щодо сексуального насилля та статевої недоторканності.

Судово-психологічна експертиза здатності сприйняти важливі по справі обставини та давати про них правильні (адекватні) покази

Посмертна судово-психологічна експертиза.

Судово-психологічна експертиза спроможності громадянина розуміти значення своїх дій та керувати ними при укладанні угоди.

Судово-психологічна експертиза у справах про спори між батьками про виховання і місця проживання дитини.

Судово-психологічна експертиза по справах о компенсації моральної шкоди.

Судово-психологічна експертиза із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа.

Основним завданням судового експерта психолога є точна і об’єктивна оцінка індивідуальних особливостей психічної діяльності обвинувачених, свідків і потерпілих на основі використання спеціальних психологічних знань, методів і методик дослідження. Судово-психологічна експертиза є комплексним експертно-психологічним дослідженням з використанням дуже широкого переліку методів. В кожному окремому випадку вибір методів дослідження визначається характером поставлених перед експертизою питань.

Метою судово-психологічної експертизи є надання допомоги суду і органам попереднього розслідування в більш глибокому пізнанні психологічного змісту спеціальних питань, що входять до предмету доказування у кримінальних справах, цивільно-правових спорів і справ про адміністративні правопорушення, а також в дослідженні психологічного змісту цілого ряду правових понять, що містяться в законі. Об’єкт судово-психологічної експертизи – психічна діяльність суб’єкта правовідносин (підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, позивача, відповідача тощо) в юридично значимих ситуаціях (особливості механізму заподіяння тілесних ушкоджень за матеріалами кримінальних справ проти життя і здоров’я громадян; документи як особливий вид доказів, в тому числі авторські твори, щоденники, листи, малюнки, пр., протоколи слідчих дій, висновки судових експертиз, фото- і відеодокументи). Предмет судово-психологічної експертизи – вивчення психічних процесів, властивостей, станів і механізмів психічної діяльності конкретної людини, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі, цивільно-правовому спору, а також у справах про адміністративні правопорушення. Кваліфіковані і об’єктивні висновки експертизи покликані сприяти підвищенню наукової обґрунтованості, індивідуалізації та ефективності судових санкцій.

Висновок. Всебічне, повне розслідування і судовий розгляд кримінальних і цивільних справ, спрямоване на встановлення об’єктивної істини, обов’язково включає в себе аналіз психологічних механізмів поведінки людей, зокрема, ступеня усвідомленості такої поведінки. Відповісти на ряд питань, що виникають у співробітників правоохоронних органів і суду щодо індивідуально-психологічних особливостей особистості обвинувачених, свідків, потерпілих, позивачів і відповідачів дозволяє судово-психологічна експертиза.

Список областей и областных центров в которых может проводится независимая киевская судебно-психологическая экспертиза:

Винницкая (Винница), Волынская (Луцк), Днепропетровская (Днепр), Донецкая (Мариуполь), Житомирская (Житомир), Закарпатская (Ужгород), Запорожская (Запорожье), Ивано-Франковская (Ивано-Франковск), Киевская (Киев), Кировоградская (Кропивницкий), Луганская (Северодонецк), Львовская (Львов), Николаевская (Николаев), Одесская (Одесса), Полтавская (Полтава), Ровненская (Ровно), Сумская (Сумы), Тернопольская (Тернополь), Харьковская (Харьков), Херсонская (Херсон), Хмельницкая (Хмельницкий), Черкасская (Черкассы), Черниговская (Чернигов), Черновицкая (Черновцы).

Нагадуєм, що науковий журнал запроваджує надання послуг "Консультація": запит на проведення судово-психологічної експертизи, дослідження із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia