Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 3514

Просвітницьку інформацію підготовлено за матеріалами Міністерства юстиції України та Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (за змінами).

? ​​САМООБОРОНА ТА ЇЇ МЕЖІ, КОМПЕТЕНЦІЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИ:

Кожна людина має право на життя і це непорушна істина. Однак, бувають випадки, коли з різних причин хтось посягає саме на життя людини, бажаючи нашкодити її інтересам та волі. Тому особа повинна не тільки вміти захистити себе, але й зробити це законно, не перевищивши межі самооборони, які встановлені законом. Що таке необхідна оборона? Як, захищаючи себе та інших людей, не перевищити її межі? Яка різниця між «необхідною обороною» та «уявною обороною»?

? Відповідно до статті 19 КУпАП не є адміністративним правопорушенням дія, яка вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті державного або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

При цьому, відповідно до статті 36 КК України ? необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Захищаючи себе, близьких і власність слід пам’ятати про надзвичайно важливий нюанс – межі необхідного самозахисту ☝️. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту.

⚠️ Особа не підлягає кримінальній відповідальності ⚖️ за перевищення меж самооборони, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. За інформацією Мін'юсту.

? Судово-психологічна експертиза афекту і інших емоційних станів - один з підвидів судової психологічної експертизи, яка встановлює такі особливості психічної, а саме емоційної сфери при певній діяльності людини і такі їх прояви в її поведінці, які мають юридичне значення і викликають настання певних правових наслідків, а саме перевищення меж самооборони в стані сильного душевного хвилювання.

☝️ Емоційні стани, які можуть створювати глибокий деструктивний вплив на свідомість і поведінку людини розподіляються на фізіологічний афект (короткостроковий звужений стан свідомості), стрес (емоційне збудження) та фрустрація (емоційна напруга).

В ході як досудового, так і судового розгляду у кримінальних провадженнях нерідко виникає необхідність в діагностиці емоційних станів (фізіологічний афект, стрес, фрустрація) підозрюваного, обвинуваченого, які можуть створювати глибокий деструктивний вплив на свідомість і діяльність людини, її поведінку. За вказаних вище підстав може призначатися судово-психологічна експертиза встановлення фізіологічного афекту або інших кримінально релевантних емоційних станів (стресу, фрустрації) у підозрюваного, обвинуваченого в момент вчинення ним інкримінованого діяння (ий).

☝️ Хто може призначити судово-психологічну експертизу? В кримінальному провадженні - сторона захисту призначає самостійно на підставі частини 1 статті 243 КПК України, сторона обвинувачення, слідчий суддя - експерт може бути залучений слідчим суддею за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу (частина 3 статті 243 КПК).

⚠️ Експертні питання, які можуть бути поставлені на вирішення судово-психологічної експертизи для встановлення факту сильного душевного хвилювання у разі перевищення меж самооборони:

1. Чи мали суттєвий вплив індивідуально-психологічні особливості та емоційний стан підекспертної особи на її поведінку в аварійній ситуації (у справах щодо керування транспортом або механізмами й автоматизованими системами на виробництві тощо)?

2. Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій в емоційному стані (і в якому саме (сильний страх, пригніченість, розгубленість, відчай, емоційний стрес, фрустрація тощо)), що суттєво вплинув на її свідомість і поведінку (або згідно зі справою на діяльність, виконання професійних обов'язків)?

3. Чи перебувала підекспертна особа в стані вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, що може розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання?

4. Чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння протиправних дій у стані фізіологічного афекту як психологічної підстави сильного душевного хвилювання?

⚠️ Важливо! Замовляти проведення судово-психологічної експертизи потрібно у атестованих Міністерством юстиції України судових експертів психологів, які включені до державного реєстру атестованих судових експертів.

Нагадуєм, що науковий журнал запроваджує надання послуг "Консультація": запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесульних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia 

Додаткова інформація для ознайомлення:

Проверка (тестирование) на современном полиграфе EyeDetect, проведение судебно-психологической экспертизы с применением полиграфа в Киеве, Киевской области и других городах Украины - методические рекомендации 

Онлайн консультация. Судебно-психологическая экспертиза по делам по определению места жительства ребенка. Какие вопросы задать эксперту? 

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Экспертное психологическое заключение для суда, органов опеки, в школу, детский сад в Киеве и Киевской области 

Назначение судебно-психологической экспертизы для определения, обоснования и подтверждения размера компенсации в следствии причиненных моральных страданий (полученного морального вреда) в судопроизводстве 

В кримінальному і цивільному процесах здійснюється проведення певних актуальних напрямів судово-психологічної експертизи: довідкова інформація 

Судово - психологічна експертиза: науково-методичні рекомендації Міністерства юстиції України 

Информация для назначения судебной психологической экспертизы в городе Киеве и других областях Украины 

Проведение судебных психологических экспертиз с применением компьютерного полиграфа в городе Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской областях и других регионах Украины 

Независимая психологическая экспертиза в Киеве