Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 440

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розглянув справу про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України щодо звільнення особи з посади Голови Державної служби з питань надзвичайних ситуацій за порушення Присяги державного службовця та наказу Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій по особовому складу цивільного захисту і поновлення на посаді у зв’язку з порушенням передбаченого законом порядку звільнення.

Суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги з огляду на те, що звільнення позивача відбулося без додержання встановленого порядку та без наявних на це підстав.

Суд апеляційної інстанції погодився з позицією суду першої інстанції щодо безпідставного звільнення позивача із займаної посади та змінив рішення у частині стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу шляхом уточнення суми стягнення.

КАС ВС розглянув касаційну скаргу і дійшов висновку, що з посади, яку обіймав позивач, може звільнити Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, яке внесене за пропозицією Міністра внутрішніх справ України. У пропозиції щодо звільнення з посади обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання додаються завізований керівником відповідного органу проєкт рішення про звільнення з посади із зазначенням причини, біографічна довідка з фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою, заява особи про звільнення, пояснення особи, що звільняється за порушення трудової дисципліни, у разі потреби – матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

Суд встановив, що до пропозиції МВС долучено додаток, а саме завізований Міністром проєкт рішення про звільнення. При цьому відомостей про долучення біографічної довідки з фотокарткою, засвідченої підписом керівника кадрової служби і скріпленої печаткою, він не містить. Із зазначеного вище вбачається, що пропозиція Міністра про звільнення позивача не відповідає вимогам передбаченого законом порядку звільнення.

Також суд виявив, що подання Прем’єр-міністра України до КМУ щодо звільнення зареєстровано раніше, аніж оскаржуване розпорядження КМУ. Наведене свідчить, що подання Прем’єр-міністра України про звільнення позивача внесено без відповідної пропозиції МВС, вже після прийняття КМУ оскаржуваного розпорядження.

Зі змісту спірних правовідносин, що склались у цій справі, вбачається, що позивача звільнено у зв’язку з порушенням ним Присяги державного службовця. Порушення Присяги слід розуміти як скоєння державним службовцем проступку (вчинку) проти інтересів служби, який суперечить покладеним на нього обов’язкам, підриває довіру до нього як до носія влади, що призводить до приниження авторитету державного органу та унеможливлює подальше виконання ним своїх обов’язків. Таким чином, звільнення за порушення Присяги має застосовуватися за конкретні надзвичайно тяжкі проступки, як за фактом їх вчинення, так і за наслідками, до яких вони призводять. Передумовою звільнення державного службовця за вчинення дисциплінарного правопорушення, пов’язаного зі здійсненням службової діяльності, з підстави припинення державної служби за порушення Присяги мають бути порушення, встановлені внаслідок ретельного службового розслідування.

Водночас, як встановили суди, позивач не приймав Присяги державного службовця, але приймав Присягу працівника органів внутрішніх справ, її порушення є дисциплінарним проступком, тобто недотриманням службової дисципліни, а наслідки допущення особою такого порушення регулюються спеціальним законодавством, що встановлює порядок та умови проходження служби в міліції. Це ж саме стосується і служби цивільного захисту та Присяги працівника служби цивільного захисту, наслідки порушення якої встановлюються окремими законодавчими актами. Отже, умови проходження та звільнення зі служби в органах внутрішніх справ, служби цивільного захисту відрізняються від державної служби, а складення особою Присяги працівника органів внутрішніх справи автоматично не поширює на неї обов’язку дотримання Присяги державного службовця.

Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що службове розслідування стосовно позивача щодо порушення ним Присяги державного службовця не призначалося та не проводилося, обставини щодо порушення ним Присяги були встановлені лише на підставі повідомленої на засіданні КМУ інформації.

Таким чином, ВС вважає, що непроведення службового розслідування та відсутність вмотивованих висновків про вчинення позивачем порушення Присяги державного службовця, якої він не складав, свідчать про протиправність оскаржуваних рішень щодо звільнення позивача із займаної посади.

З огляду на викладене ВС прийняв рішення залишити касаційні скарги без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Постанова Верховного Суду від 11 червня 2020 року у справі № 826/7299/15 (адміністративні провадження № К/9901/58901/18, № К/9901/59242/18, № К/9901/60674/18) – http://reyestr.court.gov.ua/Review/89757510.
За повідомленням преслужби суду


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).

 20 июня 2024