Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 398

В одному з кримінальних проваджень, що перебуває на розгляді ВАКС, стороною обвинувачення анонсовано прослуховування 2700 годин матеріалів

Про «швидкі» вироки у резонансних справах (власне про кримінальний процес)

Як показує практика, широкий загал і засоби масової інформації не дуже цікавляться справами, які перебувають на розгляді Вищого антикорупційного суду. Точніше, суспільство цікавиться результатом розгляду таких справ, аж ніяк не процесом. Але важливо пояснити, як відбувається розгляд кримінального провадження, для того, аби зрозуміти, чи можливі «швидкі» вироки.

Щоб відповісти на питання щодо орієнтовного часу ухвалення вироку у «середньостатистичному» кримінальному провадженні щодо корупційних злочинів, варто коротко розповісти про алгоритм розгляду кримінальної справи. У досить загальних рисах судове провадження у суді першої інстанції у кримінальних справах складається з:

1) підготовчого судового провадження;

2) судового розгляду;

3) ухвалення і проголошення судового рішення.

Кожна з цих стадій є невід’ємною частиною кримінального процесу, виконує своє завдання та має певні особливості. На першій стадії суд, отримавши від органу прокуратури обвинувальний акт з доданими до нього документами, перевіряє цей акт на наявність недоліків, які б унеможливлювали призначення провадження до судового розгляду, і у разі їх відсутності – призначає судовий розгляд по суті пред’явленого обвинувачення.

На другій, найважливішій стадії відбувається дослідження доказів – допит свідків, потерпілого, експерта та обвинуваченого, дослідження речових доказів, документів, звуко- і відеозаписів, інші процесуальні дії, проведення яких є необхідним для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У цьому контексті важливо зазначити, що однією із загальних засад кримінального процесу є безпосередність дослідження показань, речей і документів, і Кримінальний процесуальний кодекс України містить окреме застереження, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться у показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду.

На практиці це означає, що суд не може отримати від сторони захисту і сторони обвинувачення всі письмові докази, звуко- і відеозаписи, самостійно вивчити, прийти до певних правових висновків і ухвалити вирок. Кожний доказ, яким сторона обвинувачення або сторона захисту обґрунтовує свою позицію – письмовий, речовий, показання свідка, експерта тощо – має бути безпосередньо досліджений у судовому засіданні за участі сторін кримінального провадження, із наданням їм права подати зауваження і заперечення, поставити питання тощо.

Загальновідомим є те, що досудове розслідування кожної категорії злочинів здійснюється за певною методикою. Слідство у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів проводиться із широким використанням негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, обстеження публічно недоступних місць. Відповідно, під час судового розгляду засада безпосередності дослідження доказів вимагає заслуховування та/або перегляду всіх цих звуко- і відеозаписів за участі як сторони обвинувачення, так і сторони захисту. Після відтворення цих доказів кожна зі сторін кримінального провадження має право (і слід визнати, майже завжди цим правом користується) прокоментувати почуте та побачене, у тому числі заявити клопотання про визнання доказів неналежними або недопустимими. В одному з кримінальних проваджень, що перебуває на розгляді ВАКС, стороною обвинувачення анонсовано прослуховування 2700 годин матеріалів, що стали результатом проведених негласних слідчих (розшукових) дій.

Також корупційні злочини часто містять економічну складову, що передбачає необхідність дослідження під час судового розгляду великої кількості письмових доказів (господарських договорів, первинних бухгалтерських документів), висновків ревізій, аудиту, судово-економічних експертиз тощо.

І лише за наслідками дослідження всіх доказів, суд переходить до судових дебатів, надає обвинуваченому останнє слово, після чого негайно видаляється до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Ухвалений вирок може бути оскаржений в апеляційному та касаційному порядку, але це предмет окремої розмови.

Наведене, звісно, є дуже узагальненим викладом того, що відбувається під час розгляду кримінального провадження.

У дійсності судове провадження є складним і непередбачуваним механізмом, але саме у цих викликах і спроможності суду їх подолати виявляється справжня краса кримінального процесу.

Після закінчення дії обмежувальних карантинних заходів запрошуємо всіх охочих подивитись і відчути, як здійснюється правосуддя у відкритому і гласному судовому процесі.

Вищий антикорупційний суд


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).