Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 286

Судді Господарського суду Харківської області висловили глибоке занепокоєння наявністю в проєкті Антикорупційної стратегії положень, які безпідставно дискредитують не лише судову систему України загалом, а й кожного суддю та працівника суду. На їхню думку, у документі продемонстровано вибірковий підхід та намагання перекласти відповідальність за корупційні правопорушення з усіх державних інституцій саме на судову систему. Про це наголошено у висновку суду щодо проєкту стратегії.

Судді зазначають, що розміщена на офіційних сторінках державних органів інформація щодо наявності корупції та недовіри до судової системи хоч і не містить належного доказового та правового обґрунтування, може сприйматися громадянами України як достовірна. Оприлюднення необґрунтованих тверджень, на їхню думку, є прямим свідченням зневаги до поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Висновок Господарського суду Харківської області містить аргументи щодо неприйнятності конкретних пропозицій проєкту стратегії.

Зокрема, у ньому зазначається, що пропозиція запровадити механізм, за яким адміністративні посади у судах судді обійматимуть по черзі впродовж нетривалого часу, не відповідає Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з яким адміністративні посади у судах є виборними. Судді зауважують, що виконання адміністративних повноважень голови суду потребує не лише лідерських якостей, бажання, а й поваги з боку колективу суддів та сприйняття цієї особи як голови суду.

На думку суддів, пропозиція запровадити за допомогою електронного судочинства розгляд окремих категорій справ у режимі реального часу – незалежно від місцезнаходження сторін і суду – суперечить принципу територіальності розгляду справ, визначеному статтею 125 Конституції України. Відповідно до чинного законодавства України суди розглядають справи, які належать до їхньої територіальної, предметної, інстанційної юрисдикції. Це означає, що справа, яка віднесена до підсудності того чи іншого суду, має бути розглянута саме цим судом.

Неприйнятним з точки зору суддів є також положення проєкту про забезпечення касаційного перегляду судових рішень у справах про високопосадову корупцію суддями, відібраними із залученням Громадської ради міжнародних експертів. Адже неможливо бути достеменно переконаним у незалежності й неупередженості таких експертів, у відсутності впливу на них з боку конкретних осіб або інших держав.

Пропозиція застосовувати під час оцінювання доброчесності суддів / кандидатів на посаду судді стандарт доказування «обґрунтований сумнів у доброчесності» (коли сумніви у доброчесності судді тлумачаться проти судді) суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Нею визначено, що кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. Цей принцип також закріплений у статті 62 Конституції України, де вказано, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. На думку суддів, правомірним буде застосовувати саме презумпцію невинуватості.

Судді Господарського суду Харківської області вважають, що положення проєкту стратегії стосовно унормування питань судоустрою і статусу суддів ставлять під загрозу принцип незалежності судової влади від виконавчої гілки влади, не відповідають цілям та завданням діяльності НАЗК, виходять за межі повноважень цього органу і не можуть бути предметом регулювання Антикорупційної стратегії. Сам проєкт не відповідає вимогам нормотворчої техніки, має декларативний характер та не містить конкретних механізмів реалізації. Тому документ не може бути прийнятий за основу для зміни законодавства України, оскільки потребує суттєвого доопрацювання.

Вища рада правосуддя


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).