Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 375

Асоціація розвитку суддівського самоврядування України вважає неприйнятними законодавчі зміни, які пропонуються законопроєктом № 3534 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення участі Громадської ради доброчесності у оцінюванні на відповідність займаній посаді судді».

Асоціація погоджується із висновком Вищої ради правосуддя (затвердженим рішенням № 2077/0/15-20 від 9 липня 2020 року) про те, що законопроєкт № 3534 не відповідає заявленій меті удосконалення законодавства щодо прискорення проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді займаній посаді та суперечить вимогам нормотворчої техніки щодо раціонального та адекватного врегулювання суспільних відносин.

Асоціація звертає увагу на загальні принципи оцінювання суддів. Зокрема, на те, що здійснення онлайн-трансляції співбесід кваліфікаційного оцінювання діючих суддів більше шкодить авторитету правосуддя, ніж відновлює довіру до судової влади. «Питання, які задають уповноважені посадові особи, далекі від коректності та іноді становлять безпрецедентне втручання у право на повагу до особистого та сімейного життя, яке, до речі, Держава Україна зобов’язана захищати, як відповідно до норм власної Конституції, так і відповідно до міжнародних зобов’язань», – зазначено у висновку.

На думку його авторів, потребують змін порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів у судді), показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання, засоби їх встановлення, повноваження органів, що мають його проводити, та порядок їх формування.

Як зазначено у висновку, для усунення недоліків необхідно змінити порядок кваліфікаційного оцінювання та забезпечити можливість оскарження будь-якого рішення ВККСУ в адміністративному порядку до Вищої ради правосуддя та до адміністративного суду не тільки з процедурних питань, а й по суті. Для реалізації загальних принципів кваліфікаційного оцінювання суддів Асоціація пропонує доповнити Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII статтями відповідного змісту.

На думку членів Асоціації, також потребують реформування підходи до оцінки доброчесності суддів. Зокрема, ефективним буде надати повноваження щодо проведення першого етапу кваліфікаційного оцінювання – за критерієм професійної етики та доброчесності суддів – Раді суддів України. Це має слугувати допуском або недопуском до подальшої процедури кваліфікаційного оцінювання професійної здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, вважають правники, із можливістю оскарження негативного рішення РСУ в адміністративному суді.

Законопроєктом також пропонується надати додаткові повноваження Громадській раді доброчесності. На переконання Асоціації, ГРД не забезпечила достатньою мірою виконання своїх повноважень відповідно до вимог законодавства, що стало свідченням неефективності її роботи та недосягнення задекларованої мети.

Тому, вважають учасники Асоціації, повноваження щодо оцінки репутації судді (доброчесності, професійної етики) доцільно було б передати професійному середовищу, залишивши інститутам громадянського суспільства притаманну їм контрольну функцію за здійсненням наданих законодавством повноважень.

Для відновлення довіри з боку юридичної спільноти, громадянського суспільства та держаних інституцій ГРД має бути реформована зі зміною назви на Раду громадського контролю при Вищій раді правосуддя. Крім того, на думку Асоціації, має бути змінений порядок формування цієї інституції, згідно з яким обрання до неї буде можливе тільки у разі, коли одна кандидатура пропонується однією громадською організацією. Це унеможливить подання однієї кандидатури декількома суб’єктами з метою маніпулювання із виборчим процесом, а також участь осіб із сумнівною репутацією.

«Судова влада повинна мати власний механізм самоочищення, який має застосовуватись із проведенням ретельних розслідувань фактів недоброчесної та/або неетичної поведінки суддів, а рішення мають бути обґрунтовані належними, достатніми, достовірними та допустимими доказами», – зазначає Асоціація.

Враховуючи наведене, законопроєкт № 3534 у запропонованій редакції є неприйнятним та потребує суттєвого доопрацювання, вважають в Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).