Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 468

Вдосконалення процедури кваліфікаційного оцінювання суддів має відбуватися з урахуванням позиції усіх представників правової спільноти. Таке переконання висловила член Вищої ради правосуддя Оксана Блажівська у коментарі для нашого сайту, аналізуючи висновок Асоціації розвитку суддівського самоврядування України щодо законопроєкту № 3534 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення участі Громадської ради доброчесності у оцінюванні на відповідність займаній посаді судді».

Законопроєкт пропонує Вищій кваліфікаційній комісії суддів України враховувати позицію Громадської ради доброчесності під час прийняття не лише рішень щодо підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді, а й рішень про відповідність судді займаній посаді.

Оксана Блажівська зауважила, що Асоціація погоджується із консультативним висновком Вищої ради правосуддя, у якому йдеться про те, що законопроєкт № 3534 не відповідає заявленій меті удосконалення законодавства щодо прискорення проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді займаній посаді, не відповідає вимогам нормотворчої техніки щодо раціонального та адекватного врегулювання суспільних відносин, не є чітким і однозначним.

Член ВРП звернула увагу, що у висновку Асоціації важливим є наголошення на тому, що Громадська рада доброчесності мала бути сформована з осіб з юридичною освітою, які є моральними та професійними авторитетами у суспільстві й самі дотримуються високих критеріїв професійної етики та доброчесності, є об’єктивними та неупередженими. Крім того, члени ГРД мали би взаємодіяти із правоохоронними та антикорупційними органами для перевірки інформації й забезпечення документального обґрунтування своїх висновків.

«Асоціація окремо вказала на те, що ГРД для відновлення довіри до неї як з боку юридичної спільноти та громадянського суспільства, так і з боку державних інституцій має бути реформована у Раду громадського контролю при Вищій раді правосуддя. Потрібно змінити порядок формування: від однієї громадської організації має делегуватися одна кандидатура. Необхідно чітко визначити обов’язки та правовий статус ГРД, залишивши за нею функції громадського контролю за діяльністю органу суддівського врядування та усунувши її від участі у формуванні суддівського корпусу», – зазначила вона.

За словами Оксани Блажівської, ВРП також висловила своє бачення рівня впливовості ГРД. У консультативному висновку ВРП щодо законопроєкту № 3534 наголошується: якщо Громадська рада доброчесності й надалі братиме участь у кар’єрних процесах в системі судоустрою, її рішення (висновок, інформація) повинні мати рекомендаційний характер, що виключає процедуру подолання такого висновку. У такому разі висновок ГРД буде прирівнюватись до висновків уповноважених державних органів, від яких ВККСУ отримує інформацію з метою проведення спеціальної перевірки.

Член ВРП зауважила, що свою позицію щодо ролі ГРД має також Венеційська комісія. У своїх рекомендаціях від 30 червня 2017 року (пункти 7476) вона зазначила: «В Україні оцінювання суддів здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів за сприяння Громадської ради доброчесності. Якщо повноваження Громадської ради виходять за межі повноважень суто дорадчого органу і навіть дозволяють Громадській раді суттєво впливати на результати оцінювання шляхом, фактично, накладання вето на позитивну оцінку певного судді з боку Вищої кваліфікаційної комісії суддів, то це означає, що процедура оцінювання вже не повністю належить до компетенції органу суддівського самоврядування. З огляду на слабкості, властиві ролі та діяльності Громадської ради, та недоступність для неї тієї інформації, якою володіє Вища кваліфікаційна комісія суддів України, у тому числі можливості обговорити її з відповідним суддею чи кандидатом на посаду судді, наділення Громадської ради таким впливом у встановленні відповідності судді чи кандидата суддівській посаді може мати негативні наслідки для всієї процедури оцінювання суддів/кандидатів на посаду судді». Таку позицію ВРП підтримала у консультативному висновку щодо законопроєкту № 3711-2 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», зазначивши, що виключення Громадської ради доброчесності з процесів обрання та оцінювання суддів пришвидшить вказані процеси та порядок призначення суддів.

«На особливу увагу заслуговують питання доброчесності та визначення суб’єкта прийняття рішення, на що окремо вказала Асоціація у висновку. Зокрема, зазначивши, що судова влада повинна мати власний механізм самоочищення, який має застосовуватись із проведенням ретельних розслідувань фактів недоброчесної та/або неетичної поведінки суддів. А рішення мають бути обґрунтовані належними, достатніми, достовірними та допустимими доказами», – сказала Оксана Блажівська.

Вона підкреслила, що Вища рада правосуддя підтримує будь-які пропозиції суддівської спільноти, які можуть слугувати рушійною силою для імплементації нових процедур, спрямованих на забезпечення незалежності судової влади, її функціонування.

«Вища рада правосуддя відкрита для професійного обговорення пропозицій, викладених у висновку Асоціації розвитку суддівського самоврядування України щодо проєкту № 3534. Ми прагнемо залучити широкі кола юридичної спільноти для досягнення розумного балансу та доопрацювання окремих законопроєктів, що стосуються судоустрою в Україні», – наголосила Оксана Блажівська.

Вища рада правосуддя


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).