Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 336

Вища рада правосуддя розглянула законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо порядку призначення на посаду судді місцевого, апеляційного суду за спеціальною (скороченою) процедурою http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69191 та надала консультативний висновок до нього. https://hcj.gov.ua/doc/doc/3933

Законопроєкт внесений на розгляд Верховної Ради України у порядку законодавчої ініціативи групою народних депутатів України на чолі із головою Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрієм Костіним та зареєстрований під номером 3691.

Обґрунтовуючи необхідність прийняття вказаного законопроєкту надмірним навантаженням суддів у зв’язку із неукомплектованістю штату, що негативно впливає на строки розгляду справ, його автори пропонують запровадити нову належну процедуру кадрового оновлення суддівського корпусу із числа осіб, які у встановленому законом порядку підтвердили здатність здійснювати правосуддя у судах вищого рівня.

Передбачається, що призначення на посаду судді місцевого суду може відбуватися за спеціальною (скороченою) процедурою з числа осіб, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили здатність здійснювати правосуддя на посаді судді апеляційного суду, а на посаду судді апеляційного суду – з числа осіб, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили здатність здійснювати правосуддя на посаді судді касаційного суду у складі Верховного Суду за відповідною спеціалізацією.

Така можливість, вважають народні депутати, існує з огляду на те, що за результатами конкурсів, оголошених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 7 листопада 2016 року та 2 серпня 2018 року на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, здатність здійснювати правосуддя на посадах суддів касаційних судів у складі Верховного Суду підтвердили 499 кандидатів. З них Президентом України на посади суддів Верховного Суду призначено 193 кандидати.

Крім того, зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту № 3691, згідно з відомостями, розміщеними на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, для участі в оголошеному 9 серпня 2019 року конкурсі на заміщення 346 вакантних посад суддів в апеляційних судах звернулись 2208 кандидатів, стосовно яких має бути проведене кваліфікаційне оцінювання. Багато з кандидатів будуть визнані такими, що підтвердили здатність здійснювати правосуддя на посаді судді апеляційного суду, але за рейтингом кандидатів для участі у конкурсі не будуть рекомендовані для призначення на посаду судді апеляційного суду. Натомість завдяки запропонованій проєктом процедурі вони зможуть взяти участь у призначенні на вакантні посади суддів місцевих судів.

Законопроєктом № 3691 пропонується такий порядок призначення:

– Вища рада правосуддя протягом одного місяця з дня набрання чинності законом оголошує та проводить конкурс на зайняття вакантних посад суддів у відповідних місцевих, апеляційних судах за спеціальною (скороченою) процедурою призначення;

– на підставі поданих письмових заяв про участь у конкурсі на вакантні посади суддів місцевих та апеляційних судів Вища рада правосуддя визначає рейтинг кандидатів для участі у конкурсі;

– такий рейтинг складається відповідно до кількості набраних кандидатами балів за результатами кваліфікаційного оцінювання на посаду судді апеляційного суду, касаційного суду у складі Верховного Суду;

– у рейтингу окремо зазначаються найменування відповідних місцевих та апеляційних судів, у яких заміщуються вакантні посади.

На думку авторів законопроєкту, впровадження такого механізму дасть змогу у найкоротші терміни заповнити наявні вакансії суддів у судах першої та другої ланок і скоротити витрати державного бюджету на повторне проведення відповідних конкурсних процедур з огляду на те, що зазначені особи відповідно до рішень ВККСУ підтвердили свій кваліфікаційний рівень, пройшли всі відповідні процедури та спеціальні перевірки.

У консультативному висновку, який надала Вища рада правосуддя щодо законопроєкту № 3691, зауважується: Вища рада правосуддя в цілому підтримує нормативне забезпечення діяльності судової системи України та суміжних правових інститутів відповідно до стандартів Ради Європи та передових практик Європейського Союзу. Адже наразі актуалізується питання впровадження нових законодавчих механізмів, спрямованих на укомплектування суддівського корпусу місцевих та апеляційних судів у стислі строки, оскільки тривалий процес відбору та оцінювання кандидатів гальмує ротацію кадрів. З метою розширення впливу та поліпшення репутації судової влади у суспільстві слід підвищити її статус. Без послідовної та збалансованої системи формування суддівського корпусу неможливо забезпечити відповідальність персоналу судів.

Водночас, вважає Вища рада правосуддя, запровадження скороченої процедури призначення на певні посади суддів, тобто проведення можливого паралельного конкурсу, може створити нерівні умови для кандидатів на посаду відповідного суду, що призведе до зміни порядку і умов проведення конкурсу, який уже розпочато.

Відповідно до положень статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», зазначає ВРП, оголошення та проведення конкурсів на зайняття посади судді є повноваженнями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У численних висновках Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) вказувала на те, що система судового врядування має бути узгодженою. Запровадження альтернативних конкурсів, що оголошуються та проводяться Вищою радою правосуддя, як це пропонується законопроєктом № 3691, є доцільним лише до моменту початку роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

На думку Вищої ради правосуддя, впровадження скороченої процедури призначення суддів місцевих, апеляційних судів із числа осіб, які брали участь у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів (стосовно заміщення вакансій у місцевих судах) та касаційних судів у складі Верховного Суду (стосовно заміщення вакансій в апеляційних судах), може призвести до дискримінації тих кандидатів на посади суддів, які вже пройшли конкурс на зайняття вакантної посади судді.

Крім того, нагадується у консультативному висновку ВРП щодо законопроєкту № 3691, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом трьох років із дня його складення. Водночас автори законопроєкту пропонують встановити строк дії кваліфікаційного оцінювання для участі у відповідному спрощеному конкурсі – чотири роки. У зв’язку із цим, на думку ВРП, може виникати проблема актуальності відомостей про доброчесність та професійність кандидата.

«Отже, з метою подолання кадрового голоду в судах можливо спростити процедуру призначення суддів, однак така процедура повинна враховувати інтереси як кандидатів – діючих суддів, які мають можливість інстанційного кар’єрного зростання, так і кандидатів, які пройшли конкурсну процедуру», – наголошується у консультативному висновку ВРП.

Питання подолання кадрового голоду, на переконання Вищої ради правосуддя, є актуальним, нестача суддів, що здійснюють правосуддя, та дефіцит кадрів судів є однією із пріоритетних проблем, що потребує нагального вирішення. Разом з тим запропонований суб’єктом законодавчої ініціативи спосіб заповнення вакантних посад у судах має відповідати основним принципам верховенства права, незалежності судових органів, закріпленим у Конституції України, вважає ВРП.

З огляду на зазначене Вища рада правосуддя підтримає законопроєкт № 3691 за умови його доопрацювання.

Як відомо, відповідно до пункту 15 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

Вища рада правосуддя


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).