Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 458

Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка проаналізував проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування», реєстр. № 3711, та надав свій науково-консультативний висновок щодо нього.

Із набранням чинності Законом України № 193-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» були припинені повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а спроба формування її складу була приречена на невдачу з огляду на прогалини законодавчого регулювання відповідної процедури та статусу ВККСУ. Внаслідок цього у системі функціонування органів судової влади виникла глибока системна криза, йдеться у висновку.

Конституційний Суд України своїм Рішенням № 4-р/2020 від 11 березня 2020 року визнав ряд положень Закону № 193-ІХ такими, що не відповідають Конституції, та рекомендував Верховній Раді України невідкладно привести Закон у відповідність до цього Рішення.

19 червня 2020 року Президент України подав до Верховної Ради України як невідкладний законопроєкт № 3711. Також до парламенту надійшли два альтернативних законопроєкти – реєстр. № 3711-1 від 7 липня 2020 року та реєстр. № 3711-2 від 7 липня 2020 року. Як вбачається із пояснювальних записок до законопроєктів, усі вони мають на меті виконати приписи згаданого Рішення Конституційного Суду України, однак у різний спосіб.

Законопроєкт № 3711 загалом підтриманий ВРП, а також Радою суддів України, Верховним Судом, Комітетом з питань правової політики Верховної Ради України. На думку вчених, така єдність представників різних сфер державної діяльності у підтримці документа свідчить про усвідомлення масштабу описаної проблеми та нагальної потреби стабілізувати процес розвитку судової влади в Україні. Водночас у своєму висновку науковці звертають увагу на окремі положення законопроєкту, які, на їхню думку, потребують удосконалення.

Функції ВРП, ВККСУ та ДСАУ

Зокрема, науковці Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка зазначають, що ідея зміни повноважень Вищої ради правосуддя шляхом передачі тих, які нині належать Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Державній судовій адміністрації України, заслуговує на підтримку. Оскільки ВРП як конституційний орган суддівського врядування повинен вирішувати питання, що є ключовими для ефективного функціонування незалежної судової системи. Водночас ДСАУ повинна виконувати у системі органів судової влади лише «сервісну» роль, вважають автори висновку. Але такі нововведення, на їхню думку, потребують узгоджених змін відповідних норм Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Інститут права також звертає увагу на зауваження Венеційської комісії, яка неодноразово наголошувала, що паралельне існування окремих органів ВРП та ВККСУ замість спеціалізованих підрозділів ВПР утворює дуже складну систему, формує дуалізм в адміністративному управлінні судовою системою, підвищує ризик виникнення збігів і конфліктів.

Склад ВККСУ

Науковці підтримують передбачений законопроєктом № 3711 підхід до врегулювання статусу ВККСУ, що охоплює також питання її складу. Проте, посилаючись у своєму висновку на приписи Великої хартії суддів, затвердженої Консультативною радою європейських суддів (КРЄС), а також на висновки КРЄС № 1 (2001) та № 10 (2007), вчені зазначають: незалежний судовий орган, який приймає рішення щодо призначення судді або просування судді по службі, має або складатися повністю із суддів, або мати мішаний склад, де більшість членів мають бути суддями, для запобігання будь-якому маніпулюванню чи сторонньому впливу. У висновку Інституту права наголошено на необхідності передбачити на рівні Закону те, що більшість складу ВККСУ – судді.

Строк повноважень члена ВККСУ

Стосовно проблемних ситуацій, які мали місце у зв’язку із закінченням строку повноважень членів ВККСУ, науковці зауважили, що це питання частково врегульоване у проєкті Закону № 3711 (частина четверта статті 92). Але з метою забезпечення безперебійної роботи ВККСУ у її повноважному складі Інститут права вбачає доречним темпорально не обмежувати пролонгацію повноважень члена ВККСУ, строк перебування на посаді якого закінчився. Як приклад наведено частину третю статті 23 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що судді Європейського суду з прав людини «обіймають посаду доти, доки їх не замінять. Проте вони продовжують вести ті справи, які вже є в їхньому провадженні».

Уповноважений з прав людини у конкурсній комісії для обрання ВККСУ

У консультативному висновку позитивно оцінюється запропонований законопроєктом № 3711 спосіб належним чином забезпечити формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ. Зокрема, документ передбачає участь субсидіарного суб’єкта її формування – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на якого покладається обов’язок протягом 15 днів запропонувати кандидатів до складу конкурсної комісії у разі, якщо основні суб’єкти її формування у визначений Законом строк не запропонують свої кандидатури. Проте для виконання таких функцій Уповноваженого положення Закону, який регулює його статус і повноваження, потребують належного узгодження із відповідними ініціативами, зазначають науковці.

Необмежене право доступу до державних реєстрів

Окремо науковці зауважують, що законопроєктом № 3711 пропонується надати конкурсній комісії необмежене право безоплатного доступу до відкритих державних реєстрів, що містять інформацію приватноправового характеру, конфіденційність якої захищає стаття 32 Конституції України: «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». Вчені вважають, що невизначене коло реєстрів створює ризики зловживання наданим особі правом, зокрема й корупційні.

Крім того, вони вказують на порушення задекларованого в Україні принципу єдиного статусу суддів у пункті 7 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» законопроєкту № 3711 і пропонують взяти до уваги викладені ними міркування при доопрацюванні документа.

Вища рада правосуддя


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).