Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 119

Проводити об’єднання судів за округами в межах адміністративно-територіальної реформи слід з урахуванням навантаження на відповідний суд з метою забезпечення громадянам рівних можливостей доступу до правосуддя. Про це йдеться у консультативному висновку щодо законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів» (№ 3025а).

Законопроєкт розроблено з метою приведення у відповідність кількості судів України до кількості новостворених районів. Ним пропонується Закон України «Про судоустрій і статус суддів» доповнити нормою, згідно з якою до прийняття закону, яким буде змінена система судів, місцеві суди продовжують здійснювати свої повноваження у межах раніше визначеної територіальної юрисдикції (але не пізніше ніж до 1 січня 2022 року).

Після ухвалення Парламентом Постанови «Про утворення та ліквідацію районів» відбулася зміна адміністративно-територіального устрою – з 490 районів утворено 136 нових районів. Новий устрій потребує зміни існуючої мережі судів.

У висновку ВРП зазначається, що на сьогодні потребує першочергового вирішення питання територіальної підсудності, оскільки новий устрій на районному рівні ускладнив роботу судів через невизначеність територіальної підсудності кримінальних проваджень і цивільних справ, а також справ адміністративної юрисдикції, підсудних місцевим загальним судам як судам першої інстанції.

«При розробці мережі судів потрібно врахувати і недоліки попереднього переформатування судової системи саме на рівні місцевих судів, і новий устрій, і питання логістики, у тому числі запровадження електронного судочинства. Проводити об’єднання судів за округами необхідно з урахуванням навантаження на відповідний суд з метою забезпечення громадянам рівних можливостей доступу до правосуддя. Вирішення цих проблем у комплексі дасть змогу сформувати оптимальну мережу судів, яка буде забезпечувати максимально ефективний доступ до правосуддя і реалізацію права на справедливий суд», – наголошено у висновку.

«Проведення оптимізації судів призведе до перерозподілу навантаження між існуючими судами та судами, які утворяться. Наразі надмірне судове навантаження є наслідком непослідовних законодавчих змін, які заблокували розпочаті раніше процедури кваліфікаційного оцінювання і конкурсних доборів, а також багато інших питань суддівської кар’єри. Тож при вирішенні зазначеного питання необхідно брати до уваги визначення штатної чисельності судів з урахуванням показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ, які розраховані за категоріями. Саме ці показники дадуть можливість розрахувати оптимальну штатну чисельність конкретного суду з урахуванням реального навантаження», – йдеться у висновку.

Важливим є також вирішення питання передачі судових справ та процесуальних документів між судами у разі ліквідації судів. «Крім проблеми доступу до суду та визначення територіальної підсудності, передача справ може створити додаткові незручності для громадян, оскільки може призвести до розгляду спочатку складних і тривалих судових справ. Йдеться про створення нових судів, нових складів суду, заміну колегій суддів, внесення змін до програмного забезпечення (реєстри, системи діловодства) тощо. Цивільні, господарські та адміністративні справи мають бути перерозподілені між суддями. Особливі труднощі для громадян це може спричинити під час розгляду кримінальних проваджень (особливо у разі утримання під вартою) або адміністративних матеріалів (у зв’язку зі строками притягнення до адміністративної відповідальності)», - зауважено у висновку.

У висновку також наголошено, що для вирішення на законодавчому рівні питання щодо зміни мережі місцевих судів необхідна консолідована робота суб’єктів законодавчої ініціативи, судів та органів суддівського врядування.

Перехідний період понад два роки, на думку ВРП, є надмірним для зміни існуючої мережі судів, що триває з 2016 року, та створює перманентний стан правової невизначеності. Вказаний строк має бути значно скорочений, а нові суди необхідно утворювати з дотриманням вимог частини другої статті 125 Конституції України (суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя).

Вища рада правосуддя в цілому підтримала законопроєкт, однак звернула увагу на необхідність чіткої правової визначеності його положень.


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).