Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 565

Під час вебінару на тему «Захист адміністративним судом соціальних прав» учасники заходу обговорили питання щодо строків в адміністративному судочинстві, розглянули спори у сфері захисту пенсійних прав осіб, які проходили публічну службу (державних службовців, прокурорів, суддів), спори у сфері захисту прав військовослужбовців, а також розглянули питання щодо захисту соціальних прав Європейським судом з прав людини.

У заході, який відбувся 2 жовтня 2020 року в режимі онлайн-трансляції через платформу «Zoom», для суддів апеляційних та окружних адміністративних судів взяли участь голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, судді КАС ВС Анна Бучик, Наталія Коваленко, Володимир Кравчук, Олександр Стародуб.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович у вітальній промові зауважив, що проведення цього заходу є ще одним важливим кроком у справі забезпечення ефективності правосуддя у соціальних спорах, оскільки інститут адміністративного судочинства покликаний поставити суб’єкта владних повноважень на один щабель із громадянином і зобов’язати першого довести в суді правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності.

Михайло Смокович зазначив, що соціальні права громадян становлять найбільш складний та численний об’єкт захисту в адміністративному судочинстві. І зовсім не випадково їх захист відбувається в адміністративній юстиції, оскільки встановлення цих прав безпосередньо впливає на реалізацію соціальної функції держави та практично забезпечується діяльністю відповідних суб’єктів владних повноважень.

Доповідач поінформував, що за останні десятиріччя приймалися закони, які теоретично гарантували соціальну допомогу пільговим категоріям громадян, проте подекуди фактично не виконувалися або порушувалися. Проведені узагальнення та дані судової статистики переконливо свідчать, що останніми роками спостерігається тенденція зростання кількості звернень осіб до судових органів з метою захисту своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів у сфері соціального забезпечення.

Він також зазначив, що з метою вироблення єдиної судової практики у справах щодо соціальних виплат, які є наразі найпоширенішими, орієнтуючись на високопрофесійну діяльність та позитивний результат, уже від початку своєї діяльності судова палата з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду розпочала роботу над пошуком шляхів урегулювання проблем, виявлених під час здійснення правосуддя.

Суддя КАС ВС Анна Бучик висвітлила актуальну практику Верховного Суду у спорах щодо захисту пенсійних прав осіб, які проходили публічну службу.

Так, суддя проаналізувала практику у сфері захисту пенсійних прав державних службовців, зокрема, щодо: права на призначення пенсії державного службовця після 1 травня 2016 року (постанова КАС ВС від 10 квітня 2019 року у справі № 607/2474/17); щодо зарахування до стажу державної служби періоду служби у Збройних Силах (постанова КАС ВС від 27 грудня 2019 року у справі № 500/2565/18); щодо призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про державну службу» (постанова КАС ВС від 15 серпня 2019 року у справі № 676/6166/17); про перерахунок пенсії державного службовця (постанова КАС ВС від 3 квітня 2019 року у справі № 521/15387/16-а).

Аналізуючи практику щодо вирішення спорів, пов’язаних із захистом пенсійних прав прокурорів, Анна Бучик розповіла про висновки Верховного Суду у справах: про припинення виплати пенсії на посаді прокурора (постанова КАС ВС від 28 травня 2019 року у справі № 466/10568/16-а); обмеження максимального розміру пенсії прокурорам (постанова КАС ВС від 5 грудня 2019 року у справі № 522/9594/16-а); перерахунок пенсій прокурорів відповідно до Рішення КСУ від 13 грудня 2019 року № 7-р(II)/2019 (рішення КАС ВС від 14 вересня 2020 року у справі № 560/2120/20).

Суддя також приділила увагу позиціям ВС у справах щодо захисту пенсійних прав суддів. Зокрема, проаналізувала справи: стосовно визначення стажу роботи на посаді судді, який дає право на відставку та призначення щомісячного довічного грошового утримання (постанова КАС ВС від 30 травня 2019 року у справі № 308/13559/16-а); щодо правового регулювання розміру суддівської винагороди (постанова КАС ВС від 11 липня 2019 року у справі № 334/3253/17 (2-а/334/393/17)); складу суддівської винагороди, з якої обчислюється щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці (постанова КАС ВС від 15 липня 2019 року у справі № 740/1894/17).

Суддя КАС ВС Володимир Кравчук розкрив поняття строку звернення до суду, його значення, звернув увагу на різницю в тривалості строків, навів спільні та відмінні риси строку звернення до суду і позовної давності, а також розповів про наслідки пропуску строку.

Суддя зауважив, що строк звернення до суду стосується виключно стадії прийняття до розгляду або відмови в розгляді позовних вимог по суті, але не застосовується для прийняття рішення про задоволення чи незадоволення таких вимог, а також періоду, протягом якого такі вимоги підлягають задоволенню. Крім того, він зазначив, що основною метою строку є правова визначеність щодо правомірності акту держави.

Володимир Кравчук також висвітлив актуальні позиції Верховного Суду щодо поважних і неповажних причин пропуску строку.

Про спори у сфері захисту прав військовослужбовців розповіли судді КАС ВС Наталія Коваленко та Олександр Стародуб.

Наталія Коваленко зауважила, що справи щодо оскарження рішень пенсійних фондів, якими обмежувався максимальний розмір пенсійного забезпечення, виникли через зміни до законодавства, внесені у 2011, 2015 і 2016 роках. Вона нагадала, що 2011 року законодавець обмежив максимальний розмір пенсій, в тому числі щомісячного грошового утримання. Так, суддя висвітлила правову позицію ВС у зразкових справах, які стосувалися перерахунку пенсії пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням грошового забезпечення поліцейських та питання нескладення нової довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

Доповідачка звернула увагу і на правову позицію у зразковій справі щодо розстрочення виплат сум підвищеної пенсії військовослужбовцям у відставці, згідно з якою з 5 березня 2019 року пенсія військовому пенсіонеру підлягає виплаті у розмірі 100 відсотків суми підвищення пенсії, оскільки обмеження щодо часткової (поетапної) виплати суми підвищення до пенсії було скасовано у зв’язку зі скасуванням п. 2 постанови КМУ від 21 лютого 2018 року № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (постанова ВП ВС від 11 березня 2020 року, рішення КАС ВС від 6 серпня 2019 року у справі № 160/3586/19).

Вона також проаналізувала позицію ВС у справі щодо перерахунку та виплати особі пенсії з 1 січня 2018 року з урахуванням у складі грошового забезпечення для обчислення пенсії середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення (постанова ВП ВС від 9 лютого 2020 року, рішення КАС ВС від 13 березня 2019 року у справі № 240/6263/18).

Крім того, Наталія Коваленко надала для огляду інші позиції суду, зокрема щодо обмеження максимального розміру пенсій для осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, які згідно з Рішенням Конституційного Суду України у 2016 році визнано неконституційними (постанова КАС ВС від 30 жовтня 2019 року у справі № 826/17744/17).

Олександр Стародуб у своїй доповіді узагальнив перелік істотних фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справ щодо виплати одноразової грошової допомоги. Він звернув увагу на проблеми правозастосування, які виникають під час вирішення спорів цієї категорії.

Крім того, суддя здійснив огляд актуальної практики вирішення спорів щодо виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям та поліцейським.

Захід проведений Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду спільно з Національною школою суддів України для суддів адміністративних судів.

Верховний Суд


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).