Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 161

Згідно з п.6. ч.1 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України, спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму (виборчі спори) підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Особливості розгляду адміністративними судами справ, пов’язаних з виборчим процесом, встановлено в ст. 273-279 КАС України.

Важливо: спори, що виникли поза межами виборчого процессу або не стосуються його, не належать до виборчих спорів згідно КАС України, а тому розглядаються у загальному порядку.

Юрисдикція

Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні адміністративні справи, зокрема пов’язані з виборчим процесом щодо (п. 2 ч. 1 ст. 20 КАС України):

 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності дільничних виборчих комісій, членів цих комісій за місцезнаходженням відповідної комісії (ч. 5 ст. 273 КАС України);
 • уточнення списку виборців (ч. 2 ст. 274 КАС України);
 • оскарження дій чи бездіяльності ЗМІ, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та референдум, за їх місцезнаходженням (ч. 3 ст. 275 КАС України)
 • оскарження дій чи бездіяльності кандидата у депутати сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського, селищного голови, їх довірених осіб за місцезнаходженням територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала кандидата (ч. 4 ст. 276 КАС України).

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, пов’язані з виборчим процесом щодо:

 • оскарження рішень, дій чи бездіяльності територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів за місцезнаходженням відповідної комісії (ч. 4 ст. 273 КАС України)
 • оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб, за їх місцезнаходженням (ч. 3 ст. 275 КАС України);
 • позовні заяви з інших питань, визначених статтею 276 КАС України, а саме у справах щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії /блоку, місцевої організації партії, їхніх посадових осіб, за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена (ч. 5 ст. 276 КАС України).

У випадку якщо:

 • справа щодо пов’язаних вимог територіально підсудна різним місцевим адміністративним судам, то її розглядає один з цих судів за вибором позивача (ч. 2 ст.21 КАС України)
 • справа щодо однієї з вимог підсудна окружному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому загальному суду як адміністративному суду, таку справу розглядає окружний адміністративний суд (ч. 3 ст. 21 КАС України).
 • справа щодо однієї з вимог підсудна апеляційному адміністративному суду, а щодо іншої вимоги (вимог) - місцевому адміністративному суду, таку справу розглядає апеляційний адміністративний суд (ч. 4 ст. 21 КАС України).

Апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, як суду І інстанції (ч. 2 ст. 22 КАС України) підсудні справи щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії, крім встановлення результатів виборів, члена цієї комісії, прийняті у межах виборчого процесу (ч. 3 ст. 273 КАС України).

Верховному Суду як суду І інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів (ч. 4 ст. 22, ч. 3 ст. 273 КАС України).

Строки звернення

Загальний строк подання позовної заяви до суду щодо захисту виборчих прав громадян складає 5 днів з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Однак, позовні заяви щодо :

 • рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цієї комісії, що мали місце у день голосування і під час підрахунку голосів та встановлення результаті голосування можуть бути подані в дводенний строк з дня прийняття рішення, дії чи бездіяльності (ч.8 ст. 273 КАС України)
 • щодо уточнення списку виборців подається не пізніш як за 2 дні до дня голосування (ч.3 ст. 274 КАС України).

Апеляційні скарги на судові рішення щодо виборчих справ можуть подані у дводенний строк з дня їх проголошення, а на судові рішення, ухвалені до дня голосування – не пізніш як за 4 години до початку голосування (до 4 ранку).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Днем подання позовної заяви чи апеляційної скарги вважається день надходження до відповідного суду. Строки подання позовних заяв у виборчих справах не може бути поновлено. Тому, позовні заяви, апеляційні скарги, що подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду.

Строки розгляду судом

За загальним правилом, суд вирішує справи, що пов’язані з виборчим процесом, у дводенний строк після надходження позовної заяви.

Однак:

 • справи, що надійшли до дня голосування – у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування (до 6 ранку);
 • справи, що надійшли в день голосування – вирішуються до закінчення голосування;
 • справи, що надійшли в день голосування, але після закінчення голосування – у дводенний строк після надходження позовної заяви;
 • справи щодо уточнення списку виборців – у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніш ніж за 2 дні до голосування, якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування – невідкладно (суд негайно вирішує питання щодо відкриття провадження, проводить підготовчі дії, викликає учасників справи та проводить судовий розгляд справи).

Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку на оскарження з повідомленням учасників справи.

Апеляційна скарга на судове рішення, ухвалене до дня голосування, розглядається не пізніше ніж за 2 години до початку голосування (до 6 ранку).

Важливо:

 • Суди не можуть розглядати виборчі справи за правилами спрощеного позовного провадження, однак, за наявності підстав, такі справи можуть бути розглянуті у порядку письмового провадження.
 • У виборчих справах суд проголошує повне судове рішення. Копії судових рішень невідкладно видаються учасникам справи чи надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення. За наслідками розгляду судами І інстанції, судові рішення набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, в разі апеляційного оскарження – з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.
 • Суд за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд (ч. 2 ст. 272 КАС України).
 • Оперативне та правильне вирішення судом спору в певній частині залежить і від сторін по справі, адже саме від вірного визначення підсудності вказаної категорії справ, від належного оформлення позовної заяви та матеріалів до неї, залежить кінцевий результат вирішення спору та реалізація виборчого права, гарантованого ст. 38 Конституції України.


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).

 12 августа 2022