Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 228

Останнім часом суддівська спільнота України висловлює стурбованість щодо критичного стану фінансування судів та дефіциту коштів на відправлення поштової кореспонденції, що безпосередньо впливає на можливість здійснення судочинства. Суди повинні діяти чітко у відповідності до визначених законодавством України вимог, а отже зобов’язані повідомляти учасників судового провадження, своєчасно вручати процесуальні документи виключно у спосіб, визначений законодавством – тобто з використанням засобів поштового зв’язку. Відсутність законодавчо закріпленої можливості використання альтернативних способів повідомлення сторін та надсилання судових рішень – як-от: в електронному вигляді, із застосуванням інструментів дистанційного правосуддя - призводить до порушення процесуальних прав учасників процесу та скасування судових рішень з причин недотримання процесуального законодавства.

Для виправлення цієї ситуації, 11 листопада 2020 року у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №4360 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення належного повідомлення учасників судового процесу та направлення копій судових рішень» (надалі - законопроєкт №4360), що передбачає розширення можливостей використання електронної пошти при надісланні процесуальних документів учасникам процесу.

Восьмий ААС концептуально підтримує законопроєкт №4360 та виступає за консолідоване рішення суддівської спільноти щодо необхідності спрощення комунікації з учасниками судових процесів, удосконалення доступу до правосуддя шляхом застосування переваг електронного урядування. Без сумніву, ідею скорочення витрат судів на послуги поштового зв’язку у такий спосіб прискорить становлення електронного правосуддя в Україні, зменшить строки розгляду судових справ та кількість скасованих судових рішень.

Разом з тим, Восьмий ААС напрацював власні пропозиції до законопроєкту №4360 в частині удосконалення розділу, що стосується внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України. З огляду на те, що зміни до процесуального законодавства є викликом сьогодення, Восьмий ААС вважає за доцільне ґрунтовно підійти до внесення змін до КАС України з тим, щоб забезпечити оперативний, швидкий та якісний розвиток електронного судочинства.

Зокрема, напрацювання Восьмого ААС базуються на результатах фахового вивчення і обговорення між суддями та містять такі новели в доповнення до положень оприлюдненого законопроєкту №4360:

  1. На переконання суддівського корпусу Восьмого ААС, жодні зміни до КАС України не будуть дієвими на практиці, допоки не буде внесено зміни в Розділ VII Перехідні положення у зв’язку із сповільненим процесом впровадження програмного забезпечення ЄСІТС. У пунктах 15 і 16 цього Розділу варто передбачити, що до дня початку функціонування ЄСІТС подання, реєстрації, надсилання процесуальних та інших документів можливе в паперовій та електронній формах.
  2. Запропоновані зміни включають можливість зазначення «електронної адреси» і «офіційної електронної адреси» не лише у заявах по суті справи (позовна заява, відзив, відповідь на відзив, заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву), а також у заявах з процесуальних питань (заяви, клопотання, заперечення).
  3. Статтю 251 КАС України «Вручення судового рішення» доповнити новою частиною, якою передбачити альтернативні способи надіслання копій судових рішень учасникам справи: шляхом надіслання на офіційну електронну адресу, електронну адресу, зазначену особою у заяві по суті справи або заяві з процесуальних питань, або ж за поштовою адресою.
  4. Для дієвості цього положення статті 251, внести також зміни до статей 169 «Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви» та 170 «Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі». Це зумовлено, зокрема, питанням підрахунку строків, що залежать від моменту належного повідомлення учасників процесу про прийняті процесуальні рішення по справі.
  5. З метою уніфікації термінології пропонуємо у процесуальному законодавстві застосовувати терміни «електронна адреса» і «офіційна електронна адреса», а також закріпити їх визначення у статті 4 КАС України.

Порівняльна таблиця до проєкту Закону України в частині внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення належного повідомлення учасників судового процесу та надсилання копій процесуальних документів на електронну адресу.

Восьмий апеляційний адміністративний суд


За інформацією Судова влада України

Додатково, Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України та гуманітарної допомоги з платіжної картки 

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджив надання послуг «Консультація»: запит на проведення судово-психологічної експертизи за різними підставами, у тому числі відшкодування моральної шкоди завданою військовими злочинами, із застосуванням поліграфа на замовлення зацікавлених осіб, суду, правоохоронних органів згідно процесуальних кодексів. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).

Звертаємо увагу, організація проведення професійних консультацій всім зацікавленим, здійснюється членом Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, головним редактором журналу, атестованим судовим експертом психологом (поліграфологом), кандидатом психологічних наук, доцентом Назаровим Олегом Анатолійовичем. 

В 2023 року виповнилося 10 років викладання головного редактора журналу Назарова Олега Анатолійовича для суддів, помічників суддів, секретарів та працівників апарату судів, які підвищували свою кваліфікацію в Національній школі суддів України протягом 2013-2023 років. З цієї нагоди Назаров О.А. був відмічений Почесною грамотою Національної школи суддів України за підготовку високваліфікованих кадрів для системи правосуддя. Багато проведено було підготовлених корисних та цікавих тем в галузі судової експертизи, судово-психологічної експертизи, основ психології та застосування поліграфа, опитування дитини. В тому числі багато тем було напрацьовано для адвокатської аудиторії (справи щодо відшкодування моральної шкоди, визначення місця мешкання дитини, угоди з вадами волі, застосування поліграфа тощо). Для замовляння вебінару, тренінгу спеціальної тематики в галузі судової експертизи звертайтесь за телефонами редакції журналу: +38093 476 72 60. 

Офіційній Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи, судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова О.А. (свідоцтво Міністерства юстиції України від 09.07.2020 №2035) 

Офіційний Інтернет-сайт щодо призначення та проведення судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа, тестувань на поліграфі в Україні за міжнародними стандартами (поліграф EyeDetect, розробник Converus Inc., USA)

Продаж портативного обладнання для поліграфа Mobi підлокітники Polygraph в Україні (Схвалено президентом Міжнародного співтовариства поліграфологів, ISOPE, США)

В Україні затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог» та 25 жовтня 2021 року уведена сама професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010

Надання послуг щодо розробки та проведення групових тренінгових занять за різними напрямами судово-психологічної експертизи в сучасному судочинстві, у тому числі із застосуванням поліграфа 

Незалежній не державній професійній атестованій судово-психологічній експертизі в Україні бути: історія однієї перемоги або про можливість призначення першої недержавної професійної атестованої судово-психологічної еспертизи з 09 липня 2020 року 

Електронна бібліотека судді, адвоката, психолога, батьків: «Допит, опитування дитини в суді». Методичні рекомендації, нормативні документи, постанови Верховного Суду 

Огляд змін до законодавства України: процесуальний статус спеціаліста у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки з 1 липня 2020 року  

Електронна бібліотека правозахисника України. Серія: Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українському судочинстві 

Електронна бібліотека судді України: квітень 2020 року (більше 70 книг) 

Колекція зразків клопотань про відкладення розгляду справи у зв’язку із впровадженням карантину та типові зразки заяв, які подаються до суду станом на 20 березня 2020 та оголошення ДСА України від 19 березня 2020 

І на останок щодо професійного розвитку, актуальні вакансії можна переглянути на сайті - Jooble (потрібно на тиснути, щоб перейти за посиланням).