Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

21 грудня 2017 року під час міжвідомчого науково-практичного семінару «Використання комп`ютерного поліграфа при проведенні окремих видів судових психологічних досліджень», який відбувався в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз були опубліковані результати тематичного опитування суддів різних рівнів та кваліфікації щодо сфери застосування поліграфа в судово-експертній практиці (400 респондентів упродовж 2015-2017 років, які згодні з використанням поліграфа в судово-експертній практиці).

Розділ "Довідкова інформація. Спеціальні матеріали" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу, норматині документи зі спеціальних знань в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців. Щорічно в розділ включаються достатньо корисні та цікаві публікації про найбільш значущих проблемах в юридичній практиці і застосуванні спеціальних знань, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing - это документ, в котором изложены принципы и подходы, которые должны лежать в основе политики журнала, а так же учитываться и соблюдаться при его продвижении в международные наукометрические базы данных Scopus и Web of Science.

Организации, которые составили документ:

  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • OASPA - Open Access Scholarly Publishers Association
  • COPE - Committee on Publication Ethics
  • WAME - World Association of Medical Editors

Інтернет-проект "Видавництво" по комплексній підтримці наукових журналів в мережі Інтернет спробував зібрати найбільш повний список «міжнародних наукометричних баз», в яких можна зареєструвати науковий журнал (наукометричних баз, каталоги, репозиторії, електронні бібліотеки та ін.). Зараз у списку 220 баз. Останнє оновлення списку відбулось 02.08.2017. За допомогою небайдужих читачів Видавництво сподівається поповнювати даний список і утримувати його в актуальному стані (всі уточнення і нові бази можна надсилати на пошту: 123 Мейн стрит, Нью Йорк, NY 10001. У списку представлені посилання на наукометричні бази даних міжнародного і регіонального, реферативного та повнотекстового, мультидисциплінарного і спеціалізованого характеру, електронні бібліотеки найбільш відомих науково-освітніх установ, інтернет-каталоги і репозиторії наукових періодичних видань, пошукові платформи, в яких можна зареєструвати журнал. Видавництво впевнено, що даний список буде корисний редакторам наукових журналів, всім науковим співробітникам.

29 марта 2018 в г. Киеве состоялся курс практикум по написанию экспертного психологического заключения для суда. Ведущим и автором программы выступила - Копышинская Людмила Александровна, психолог - эксперт, член Украинской ассоциации транзактного анализа, специалист по работе с детьми и подростками, детско-родительскими отношениями. Со слов автора программы, предлагаемый курс был построен с учетом современного украинского законодательства и психологической науки, психодиагностики, понимания возрастного развития. Ориентация информации излагаемой на курсе была для психологов и психоаналитиков. Расписание семинаров предлагалось: 2 раза в месяц, 1 семинар - 5 часов. Весь курс 9 встреч, 45 часов. После прохождения курса была предусмотрена выдача сертификата. Информация  о курсе приводится для анализа и оценки развития психологической экспертизы в Украине.

Форма судового рішення: Ухвала від 20.03.2014 Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по кримінальній справі № 5-232км14 порушеної за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України за касаційними скаргами захисника ОСОБА_5 в інтересах засудженої ОСОБА_3 та захисника ОСОБА_6 в інтересах засудженої ОСОБА_4 на вирок Іллічівського міського суду Одеської області від 27 травня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду Одеської області від 1 жовтня 2013 року (Касаційні скарги залишено без задоволення, а вирок та ухвалу судів без змін).

Правова позиція суду: Результати психофізіологічного інтерв'ю відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України не є джерелом доказів у кримінальному судочинстві. Застосування поліграфа чинним законодавством не регламентовано та спеціаліст, який проводить відповідні дослідження, не підлягає кримінальній відповідальності за завідомо неправдивий висновок. Враховуючи викладене, результати таких досліджень не можуть бути підставою для висновків про винуватість або невинуватість особи у вчиненні злочину, а можуть слугувати лише орієнтовною інформацією для вжиття органами досудового розслідування подальших необхідних заходів з метою підтвердження чи спростування такої інформації доказами, одержаними у встановленому законом порядку.

В Україні починаючи з 2013 року і по теперішній час постійно робляться спроби, спрямовані на втілення в правовому просторі України так званої судово-експертної реформи. Зазначене свідчить про актуальність вивчення данного питання. Вказані дії іноді доходять до повної протилежності по зареєстрованим законодавчим пропозиціям, як від повної державної монополії у галузі судової експертизи, як це було прописано в частині 1 статті 7 Закону України «Про судову експертизу», так і до самостійного самоврядування в експертній діяльності (законопроект № 8223). До речі, в Україні починаючи з років їх незалежності і досі не було прийнято окремого закону, який б регламентував саме діяльність державних спеціалізованих експертних установ, а не в цілому всю галузь, як це існує зараз у вигляді Закону, який має назву "Про судову експертизу" та зміст якого створює ситуації дублювання прав та обов’язків судових експертів при тому, що тіж самі права та обов'язки вже наведені безпосередньо в процесуальних кодексах України, які мають вищу юридичну силу стосовно положень Закону України "Про судову експертизу" і повністю регламентують як порядок залучення експерта у досудовому та судовому слідстві (розгляду справ), так і навіть наводять вимоги до змісту його висновку, що Закон України "Про судову експертизу", як спеціальний закон не описує. В 2018 році навіть створилася ситуація, коли стаття 7-1 Закону України "Про судову експертизу" надає право органу досудового слідства, стороні захисту призначати судові експертизи в кримінальному провадженні, а стаття 242 КПК України, це забороняє, покладаючи обов'язок призначення судової експертизи в кримінальних провадження виключно на слідчого суддю або суд.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Проведення судово-експертної реформи в Україні за період 2013-2018 роки: повний перелік зареєстрованих законопроектів у Верховній Раді України. - Режим доступу: http://expert-nazarov.com/normativnie-documenti/838-perelik-zakonoproektiv-shchodo-provedennya-sudovo-ekspertnoji-reformi-abo-vnesennya-zmin-u-diyuche-zakonodavstvo-ukrajini (звернення 14.06.2018).

11 лютого 2016 року громадською організацією "Незалежна Медіа профспілка України" було надано роз'яснення щодо питання "Чи є Інтернет-видання засобами масової інформації?". У своєму роз'ясненні Незалежна Медіа профспілка України повідомила про наступне. Відповідно до частин першої, другої статті 22 Закону України “Про інформацію”: “Масова інформація — інформація, що поширюється з метою її доведеннядо необмеженого кола осіб. Засоби масової інформації — засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації”. 

На офіційній сторінці Верховного суда України в соціальній Інтернет-мережі Facebook, розміщено повідомлення про те, що 26 квітня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційні скарги захисника та прокурора на вирок суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції стосовно К., засудженого за умисне убивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Конституція України гарантує кожному право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Судова практика — це масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. З урахуванням романо-германської правової системи, до якої належить і правова система України, цей термін позначає вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю. В Україні акти органів судової влади також відіграють помітну роль у процесі нормативного регулювання суспільних відносин. Враховуючи це, все більше українських вчених погоджуються із тим, що судову практику слід визнати джерелом вітчизняного права. До уваги читачів пропонується інформаційний довідник судового експерта товарознавця (оцінювача) "Судова практика доручення проведення судово-товарознавчих експертиз в кримінальних провадженнях експертам (фахівцям) не державних спеціалізованих установ в Україні в 2018 році" - завантажити довідник.

Верховним Судом Україні у своїй постанові від 06 квітня 2016 року по справі № 6-551цс16 було надано роз'яснення понять "вплив тяжкої обставини" та "вкрай невигідні умови" для визнання недійсним правочину за статтею 233 ЦК України. Рішення суду: Позивачу для визнання правочину недійсним із підстав «вплив тяжкої обставини» та «вкрай невигідні умови», в сукупності необхідно мати такі підстави, які будуть використанні в суді, як докази, зокрема: 1) наявність у особи, що вчинює правочин, тяжких обставин: хвороба, смерть годувальника, загроза втратити житло чи загроза банкрутства та інші обставини; 2) правочин, повинен бути вчинений саме для усунення та/або зменшення тяжких обставин; 3) правочин повинен бути вчинений особою добровільно, без наявності насильства, обману чи помилки; 4) особа повинна усвідомлювати свої дії, але вимушена це зробити через тяжкі обставини. Верховний суд України чітко констатує: «Особа, яка оскаржує правочин, має довести, що за відсутності тяжкої обставини правочин не було б вчинено взагалі або вчинено не на таких умовах».

Бібліографічний опис: Постанова від 6 квітня 2016 року № 6-551цс16. - Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/8116.doc  

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 542 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710", яка набрала чинності з 1 січня 2018 року, вартість однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи більше не залежить від складності (простої складності дослідження, середньої, складне дослідження) судової експертизи. Вартість проведення експертиз, що призначаються у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення, та досліджень за матеріалами кримінальних проваджень, що призначаються органами досудового розслідування, прокуратури та суду, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи, що становить 143 гривні, та з урахуванням фактично витраченого часу на проведення судової експертизи.

На допомогу суддям України, Національна школа суддів України з 2011 року зібрала більше 30 електронних наукових посібників (методичних рекомендацій, монографій, навчальних курсів тощо), які можуть бути корисними різним представникам судової гілки влади та у тому числі, які були розроблені у співпраці з Національною школою суддів України та іншими вищими судами України - Верховним Судом України, Вищим адміністративним судом України тощо, правоохороними органами - Міністерством внутрішніх справ України, Генеральною прокуратурою України тощо та міжнародними організаціями, в тому числі Урядом Канади, Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та право охоронних питань Державного департаменту США, ОБСЄ в Україні тощо. Крім того, наводиться більше 15 електронних посібників зібраних з 2008 року Державною судовою адміністрацією України та підготовлених за підтримки Проекту Європейського Союзу “Прозорість та ефективність судової системи України: компонент державної служби”, Проекту Агентства США з міжнародного розвитку «Україна: верховенство права» тощо. Електронна бібліотека буде корисною для суддів різних видів судочинства, а також помічників суддів, кандидатів на посаду судді, працівників апрату суду, адвокатів, інших зацікавлених осіб.

Грант – це безоплатна субсидія підприємствам, організаціям і фізичним особам в грошовій або натуральній формі на здійснення будь-якої діяльності з подальшим звітом про їх використання повідомляє BusinessWeek. Стажування за кордоном. Стажування за кордоном. Плануючи роботу на рік і зважаючи на велику зацікавленість українців у грантових коштах, були створені корисні підбірки фондів і програм, якими можна скористатися вже сьогодні для того щоб розвіяти міф, що українцям не доступні європейські програми.

Для довідки: В Україні фундація CEASC багато років проводить навчання у сфері євроінтеграції. Один з напрямків – написання проектів для отримання грантів за європейською методологією та управління ними. SME2027 (Small & Medium Entrepreneur Project Management Academy) - це спільний проект Центральноєвропейської Академії Навчань та Сертифікації (CEASC) та Компанії CITY PROFIT - http://www.sme2027.com

В научной заметке приведена статья Натальи Зозули, опубликованная 14.12.2017 под названием "ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ПРАВА: ПРОБЛЕМА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ" на портале "Українське право" (язык оригинала - украинский). В которой сообщается, что одной из новелл, которая присутствует в обновленных процессуальных кодексах (ст. 73 ГПК, ст. 70 ГПК, ст. 69 КАС), является введение института эксперта по вопросам права. Однако регламентация этого института является несовершенной и, как следствие, очевидно может провоцировать ряд вопросов при применении этих положений на практике.

На офіційному сайті Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності 13 листопада 2017 року було опубліковано новостне повідомлення "Секція судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР Міністерства юстиції України прийняла рішення щодо «рецензій на висновки судових експертів», проведених судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ".  Розглянувши, на виконання рішення Секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерства юстиції України (далі – Секція) від 18 травня 2017 р., на круглому столі «Рецензування висновків судових експертів: підстави призначення, зміст, процесуальний статус» (м. Київ, 13 вересня 2017 року), за участі науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ), Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Асоціації правників України, суддів, адвокатів, патентно-правових компаній, патентних повірених, науковців, та на засіданні Секції 06 листопада 2017 року, визначились із наступних принципових положень щодо поширеної на сьогодні практики надання в судовому провадженні т.з. «рецензій на висновки судових експертів», проведених судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, або іншими фізичними особами.

Відповідно до пунктів 10, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, наказом Міністерство освіти і науки України від 12.01.2017 №40, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023 було затвержено Вимоги до оформлення дисертації. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) готується державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису в твердій або м’якій палітурці та в електронній формі. За бажанням здобувача дисертація може бути перекладена англійською мовою або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження, з поданням перекладу до спеціалізованої вченої ради. У розділах дисертації має бути вичерпно і повно викладено зміст власних досліджень здобувача наукового ступеня, зроблено посилання на всі наукові праці здобувача, наведені в анотації. Список цих праць має також міститися у списку використаних джерел. У разі використання наукових результатів, ідей, публікацій та інших матеріалів інших авторів у тексті дисертації обов’язково повинні бути посилання на публікації цих авторів. Фрагменти оприлюднених (опублікованих) текстів інших авторів (цитати) можуть включатися до дисертації виключно із посиланням на джерело (крім фрагментів, які не несуть самостійного змістовного навантаження).

Електронний Сервіс розроблений Держстатом України в 2011 році. - Режим доступу (натиснути на посилання для переходу): http://kved.ukrstat.gov.ua/index.html Для прикладу, діяльність психологів має КВЕД-2010: клас 86.90, судово-експертна діяльність відповідає КВЕД-2005, підклас 74.87.0, тестування претендентів на отримання роботи - КВЕД-2005: підклас 74.50.0, дослідження і розробки в галузі суспільних наук (психологія) - КВЕД-2010 -> КВЕД-2005: підклас 73.20.2, проведення розслідувань та забезпечення безпеки - КВЕД-2005: підклас 74.60.0, інші види освіти, н.в.і.у (курси підвищення професійної кваліфікації). які не відносяться до будь-якого з освітніх рівнів: КВЕД-2010: код 85.59. За допомогою цього електронного сервісу можливо: знайти потрібні коди КВЕД-2005 або КВЕД-2010 за пошуковими словами, переглянути відповіді на типові запити, отримати необхідну інформацію у вигляді зручному для друку, перейти на головну Веб-сторінку Держстату України.

Посібник покликаний допомогти суддям та кандидатам на посаду судді розвинути і удосконалити уміння та навички щодо підготовки та написання судових рішень. Посібник містить корисні поради, що стосуються вимог до написання широкого кола судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві, які регламентуються не лише національним законодавством, а й нормами міжнародного права та практикою Європейського суду з прав людини. Посібник також містить зразки процесуальних документів. Ця публікація розроблена та видана у рамках проекту «Розробка стандартизованих програм підготовки суддів» Координатора проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Національною школою суддів України. Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несе відповідальності за зміст та погляди, висловлені у цій публікації.

Бібліографічний опис: Посібник з написання судових рішень у цивільному і кримінальному судочинстві. К.: Ваiте, 2016. – 206 с. - Режим доступу: http://nsj.gov.ua/files/1485510942Opinion_writing_civil_and_criminal_matters%20(27.01.2017).pdf Дзеркало посилання на файл (розміщення в базі реферативно-наукового журналу) - http://expert-nazarov.com/attachments/article/749/1485510942Opinion_writing_civil_and_criminal_matters%20(27.01.2017).pdf 

 17 января 2020

Новини