Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1541

Статья посвящена проблемам использования полиграфа в уголовном производстве Украины согласно новому УПК Украины, исследуются возможные формы проведения обследований на полиграфе и их особенности.

Библиографическое описание: Лешкович Т.А. Форми використання поліграфа в кримінальному провадженні України [Електронний ресурс] / Т. А. Лешкович // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція . - 2013. - Вип. 6-1(2). - С. 192-195. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2013_6-1(2)__48

 6 апреля 2020

Новини