Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

DOI: https://doi.org/10.15276/EJ.01.2023.7
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7927345
UDC: 657.6:355.69
JEL: L62

 

Ruslan M. Volchek, PhD in Economics, Associate Professor
Оdesa National Economic University, Оdesa, Ukraine
ORCID: 0000-0002-3741-1458
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Sergey I. Bolshakov, PhD in Military Sciences, Associate Professor, Forensic Expert, appraiser, director of LLC "Research Institute of Forensic Examination and Evaluation", Оdesa, Ukraine
Officer-auditor of the internal control group of the military unit А0800
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Viktor F. Ivanov, Head of the Internal Control Department – Assistant of
the Chief of Staff of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine
Svitlana.V. Samostrol, cеrtified auditor, senior lecturer
Оdesa National Economic University, Оdesa, Ukraine
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Received 22.02.2023

Реферативна стаття. У статті визначено проблематику питань щодо дотримання законодавчих вимог при проведенні процедури мобілізації колісних транспортних засобів на користь збройних сил України. Наголошено про необхідність поточного контролю щодо дотримання процедури мобілізації, зазначено його ключові напрями та особливості, включаючи питання документування Запропоновано форми робочих документів, які дозволять визначити ключові відхилення при проведенні процесу мобілізації колісних транспортних засобів та його документування. Окремо виділено питання проведення належної оцінки вартості мобілізованих колісних транспортних засобів. Доведено, що оцінка вартості колісних транспортних засобів на дату їх мобілізації повинна здійснюватися за ліквідаційною вартістю. Цей вид вартості згідно із законодавством про оцінку, треба трактувати як вартість вимушеного продажу. Розрахунок цієї бази оцінки повинен здійснюватися виходячи із настанов, які містяться у п.7.15 Наказу Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11. 2003 року N 142/5/2092 «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів» із змінами від 24.05.2022 року N 2060/5/496.

Ключові слова: мобілізація, колісний транспортний засіб, оцінка, контроль, документування.

Бібліографічний опис: Волчек Р., Большаков С., Кубік В. Методологічні аспекти виявлення ризиків суттєвого викривлення при аудиті облікової оцінки об'єктів нерухомості / Р. Волчек, С. Большаков, В. Кубік // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2023. – № 1(23). – С. 60-85. - Режим доступу: https://cutt.ly/kwyk18bg Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/uwyk0OHB

Serhii I. Bolshakov

Candidate of Military Sciences, Associate Professor, Appraiser, Forensic expert, Scientific journalist, Director of the non-state specialized expert organization LLC «Scientific Research Institute of Forensic Examination and Evaluation» (Odessa, Ukraine)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

«Procedures for assessing and examining the value of property, property rights and obligations of business entities can be considered performed correctly only if: the chosen type of value corresponds to the objectives of the assessment; availability of a reliable justification of the methods used. The most important aspect that should be taken into account in the implementation of these procedures is a thorough knowledge of the regulatory framework for appraisal and forensic activities. Therefore, the professionalism of appraisers and experts must be constantly improved, and the main criterion for its improvement is the absence of complaints from customers». All these aspects are embodied in the Bolshakov’s School of Assessment (https://expertize-journal.org.ua/shkola-otsenky-bolshakova-si-m-odesa-ukraina)

Судова практика щодо виконання судових експертиз (експертних досліджень) оцінювачами, як фахівцями з відповідних галузей знань. В наведених документах фахівець з відповідних галузей знань, оцінщик стягнув грошові кошти за незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності у розмірі 7306 гривен 00 копійок в 2021 році з Фонду державного майна України. Суд визнав оцінщика фахівцем з відповідних галузей знань на якого можуть поширюватися положення Закону України «Про судову експертизу», а саме: судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом (частина 1 статті 7). До фахівця у відповідній галузі знань, який проводить судову експертизу, застосовуються положення цього Закону щодо гарантій, прав, обов’язків, відповідальності судового експерта, крім відповідальності за відмову від проведення експертизи та положень розділу III цього Закону (частина 5 статті 10).

19 квітня 2021 року Одеським окружним адміністративним судом у справі №420/6284/19 було винесено рішення, яке вступило в закону силу 20 вересня 2021 року (ухвала П’ятого апеляційного адміністративного суду від 20.09.2021), якім було визнано протиправним та скасовано рішення Екзаменаційної комісії Фонду державного майна України, оформленого Протоколом №114 від 26 вересня 2019 року щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності оцінювача за проведення судової оціночної експертизи на замовлення зацікавлених осіб або слідства.  Зазначена ухвала суду у справі №420/6284/19 поставила ще одну крапку в питанні правового статусу висновків експертів, підготовлених оцінювачами, як іншими фахівцями з відповідних галузей знань без присвоєної кваліфікації судового експерта, яких можуть залучати сторони кримінального, цивільного, адміністративного, господарського процесу до проведення судових експертиз.

Большаков Сергій Іванович - в даний час проректор з економічно-фінансової діяльності «Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку», раніше займав посаду проректора з наукової роботи даного університету (м. Одеса), має науковий ступінь – кандидата військових наук, вчене звання – доцента, освіта вища: військова, технічна, економічна та з експертизи товарів та послуг. Має статус журналіста, судового експерта, оцінювача, вченого. Обіймає за сумісництвом посаду головного наукового співробітника ТОВ «Науково-дослідній інститут судової експертизи та оцінки». Має наукові праці в галузі судово-експертної, оціночної, економічно-фінансової діяльності, інтелектуальних технологій і зв’язку, в тому числі опублікованих в наукових журналах США, Європи. Член правління ЧБО «Спілка ветеранів військової розвідки». Підполковник запасу, має досвід бойових дій. Місце знаходження – м. Одеса. Контакти: тел. +38 (063) 585-38-14.

Видатні досягнення Большакова С.І., які фактично і призвели до створення Школи оцінки Большакова Сергія Івановича: Сергій Іванович перший в Україні організував, ліцензовану нову спеціальність у вищих навчальних закладах міста Одеси - «оціночна діяльність». За вказаною спеціальністю здійснив перший випуск молодших спеціалістів в Одеській національній академії зв'язку ім. О.С. Попова з видачею дипломів державного зразка із спеціальністю «оціночна діяльність». Єдиний експерт (фахівець) в Україні, який робить судові експертизи з визначення вартості права вимоги.

Науковими здобутками Бльшакова С.І. за період з червня 2019 по липень 2020 років є публікація низки важливих для громадськості наукових робіт, у тому числі тих, які мають державний та суспільний резонанс. Найголовніші серед яких:

1. Большаков, С. І. Інструменти забезпечення коректного нарахування податків під час відчуження земельних ділянок. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць / За ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2020. № 1 (72). С. 85-104. Науковій журнал з індексом DOI. 

Реакція Державного бюро розслідувань на публікацію наукової статті: ДБР відправило лист за №3868зки/10-16-06-9531/20 від 16.07.20200 року до Національної поліції України, щодо фактів, які були вказані у статті  з метою звернення уваги правоохоронного органу на ознаки кримінального правопорушення, підслідного Національній поліції України, та подальшого прийняття рішення згідно з вимогами чинного законодавства України.

2. Большаков С.І. Особливості формування обліково-аналітичного інструментарію оцінки активів підприємств транспортної галузі // Теоретико-методичні засади дослідження бізнес-процесів у підприємництві : монографія / за ред. Н.А. Волкової. Одеса. 2019. С.110-130.

3. Большаков С.І. Обліково-аналітичний інструментарій оцінки вартості майнових прав на земельні ділянки // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу к контексті євроінтеграції». 21 травня 2020 року / редкол.: М.І. Звєряков та ін. Одеський національний економічний університет. Одеса : ОНЕУ. 2020. С.109-113.

4. Большаков С.І. Критерії проведення судової експертизи щодо цівільних справ в Україні //Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 51- 56 та 4 науково-прикладних статті опубліковані в розділі «Наукові статті. Спеціальні знання» ONLINE журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфу та спеціальних знань в юридичній практиці»: https://expertize-journal.org.ua/spetsialni-znannya 

УДК: 368.2 

Волчек Р. М., к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса 

Большаков С.І., науковий журналіст, к. військ. н., доцент, судовий експерт, оцінювач, директор ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки», м.Одеса 

Найда А. В., к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет,  м.Одеса 

Деменко К.С., Держилов Д.І., експерти ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки» м. Одеса

Анотація до наукової статті: Дослідження присвячено критичному аналізу вітчизняних та міжнародних норм та механізмів оцінки вартості збитків, завданих власникам колісних транспортних засобів, внаслідок скоєння дорожньо-транспортних пригод. Надано рекомендації, впровадження яких призведе до дотримання прозорих механізмів оцінки вартості відшкодування збитків власникам пошкоджених колісних транспортних засобів в Україні.

Ключові слова: колісний транспортний засіб; дорожньо-транспортна пригода; страхування; оцінка; збитки; вартість відшкодування; ринкова вартість.

Бібліографічний опис: Волчек Р.М., Большаков С.І., Найда А.В., Деменко К.С., Держилов Д.І. Дискусійні аспекти оцінки вартості збитків, завданих власникам колісних транспортних засобів внаслідок ДТП / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2021. № 5 (20). Дата публікації: 02.03.2021. URL: https://bitly.su/YgvB7v (дата звернення: 02.03.2021).

Назва науково-методичної роботи: Волчек Р.М., Большаков С.І., Найда А.В. Оцінка вартості відшкодування збитків, завданих власникам колісних транспортних засобів, відповідно до позиції страхових компаній.

Науково-методична стаття. У статті доведено, що порівняно із іноземними, вітчизняні страхові компанії при частковому і повному страхуванні транспортних засобів відшкодовують лише частину збитків при дорожньо-транспортній пригоді внаслідок врахування вікового зношення автомобіля. Задля дотримання прозорості у розрахунках збитків при дорожньо-транспортних пригодах, обґрунтовано внесення змін до нормативної бази України у частині того, що розмір відшкодування реальних збитків власнику пошкодженого автомобіля повинен дорівнювати вартості відновлювального ремонту, розрахованого за цінами, наведеними у первинних документах, без врахування фізичного зносу.

Бібліографічний опис: Volchek R.М. Assessment of the cost reimbursement of damages caused to owners of wheeled vehicle according to the position of insurance companies / R. М. Volchek, S. І. Bolshakov, А. V. Naida // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 6 (52). – С. 15-24. – Режим доступу до журн.:
https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No6/15.pdf DOI: 10.15276/ETR.06.2020.2. DOI:

DOI: https://doi.Org/10.32070/ec.v1149.112 

Руслан Волчек
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,
Одеський національний економічний університет, Україна, Одеса
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID ID:0000-0002-3741-1458

Сергій Большаков
кандидат військових наук, експерт ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки»
Україна, Одеса, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Валентина Кубік
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту,
Одеський національний економічний університет Україна, Одеса, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: 0000-0002-5948-1385

Реферативна стаття. Розглянуто проблематику ідентифікації ризиків суттєвого викривлення у процесі проведення аудиторської перевірки розкриття інформації у фінансовій звітності підприємств у частині облікових оцінок, визначених за справедливою вартістю. На прикладі здійснюваних транзакцій із інвестиційною нерухомістю, яка для цілей продажу переводиться до товару й відчужується різними суб'єктами господарювання й інституціями, зокрема місцевими органами влади, висвітлено актуальність розробки аудиторами комплексу аналітичних процедур, які сприяють дотриманню транспарентності й об'єктивності інформації, що міститься у фінансовій звітності підприємств. Доведено, що нехтування принципами обліку та оціночної діяльності під час визначення вартості комерційної нерухомості для цілей її продажу призводить до маніпулювання результатами оцінки, визначеної за справедливою вартістю. Об'єктом дослідження є процес облікової оцінки комерційної нерухомості за справедливою вартістю. Мета статті полягає у розробці аналітичних процедур ідентифікації ризиків суттєвого викривлення при аудиті облікової оцінки об'єктів нерухомості. Методи дослідження - загальнонаукові, а саме: аналіз і синтез; аналогія і моделювання - при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення при аудиті облікової оцінки вартості комерційної нерухомості для цілей продажу; абстрагування і конкретизація - при наданні рекомендацій щодо коректності визначення справедливої вартості нерухомості, яка відчужується на користь державних інституцій. Доведено, що обрання методів оцінки комерційної нерухомості для цілей продажу залежить від її фізичного зношення та від сукупності прав, які є складовими права власності на земельні ділянки, на яких розташована вказана нерухомість. Розроблено комплекс аналітичних процедур, направлених на зменшення невизначеності при аудиті облікових оцінок, визначених за справедливою вартістю. Зокрема, надано рекомендації щодо перевірки коректності визначення коригуючих коефіцієнтів при оцінці ринкової вартості нерухомості відповідно до порівняльного підходу; обґрунтовано умови застосування дохідного підходу, а саме, методу прямої капіталізації, для оцінки справедливої вартості нерухомості, фізичний стан якої потребує проведення ремонтних робіт. Встановлено, що недоцільним є застосування методу залишку для визначення ринкової вартості права користування земельною ділянкою для тих об'єктів нерухомості, які не містять у собі право власності за землю. Обґрунтовано, що для вказаних об'єктів нерухомості коректним буде визначення права користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані, виходячи із орендної плати, розрахованої відповідно до нормативної оцінки землі.

Бібліографічний опис: Волчек Р., Большаков С., Кубік В. Методологічні аспекти виявлення ризиків суттєвого викривлення при аудиті облікової оцінки об'єктів нерухомості / Р. Волчек, С. Большаков, В. Кубік // EUROPEAN COOPERATION, Volum 1(49) 2021. - P. 90-115. - Режим доступу: https://cutt.ly/jWR8xoo Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/oWR8vNY 

 20 июня 2024

Новини