Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Довідкова інформація. Спеціальні матеріали" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу, норматині документи зі спеціальних знань в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців. Щорічно в розділ включаються достатньо корисні та цікаві публікації про найбільш значущих проблемах в юридичній практиці і застосуванні спеціальних знань, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Відовідно до п. 2 Порядку в Україні створюється Реєстр психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До Реєстру психологів Координаційний центр включає осіб, які успішно пройшли конкурс з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс з відбору психологів).

В 2016 році проведено порівняльний огляд діяльності органів судової експертизи в Україні й державах – членах ЄС. Результати порівняльного огляду викладено у звіті експерта Європейського Союзу у рамках Проекту Європейської комісії/ENPI «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». Аналіз проведено дистанційно, шляхом оцінювання українського законодавства на його відповідність стандартам ЄС щодо судово-експертної діяльності та підготовки відповідних рекомендацій. Крім того, в теперішній час в Європейському союзі спостерігається тенденція досягнення європейського консенсусу щодо кращих практик судової експертизи та розробка європейського керівництва з передової практики. Метод, обраний для досягнення цього, — консенсусна конференція — перевірений метод, який дотримується суворих правил, щоб гарантувати, що остаточні пленарні дебати приведуть до конструктивних результатів. Підготовча робота зазвичай проводиться групою з вивчення даних за 4 напрямами: 1) Призначення експерта: місія та очікування, 2) Експертне провадження та висновок експерта, 3) Кваліфікація, компетентність та оцінка експертів, 4) Статус та етика експертів: свобода дій та відповідальність. Активну участь у формуванні спільних стандратів судової експертизи беруть такі країни ЄС як Бельгія, Болгарія, Румунія, Чехія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Велика Британія та Іспанія.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», підпункту 67 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 14 Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 жовтня 2008 року № 1666/5, затверджено переліки рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, згідно з додатками 1 - 24 новим наказом Міністерства юстиції України від 08.05.2018 № 1467/5 «Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз». З 08.05.2018 року вважається таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року № 1722/5 (із змінами).

25 жовтня в Україні відмічається День поліграфолога України та один рік з дня створення професії поліграфолог. 25 жовтня 2021 року в Україні уведена професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог», яка набула чинності з дати затвердження Зміни № 10 до Класифікатора професій, а саме 25 жовтня 2021 року. Відповідальний за розробку кваліфікаційної характеристики - член ГО «Колегія поліграфологів України», директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, к.психол.н., доц. Олег Назаров. Текст кваліфікаційної характеристики професії «Поліграфолог» відкореговано та погоджено членами Координаційної Ради ГО «Колегія поліграфологів України» - Віталій Шаповалов, Олег Рибальченко, д.ю.н., проф. Олександр Мотлях, к.психол.н. Дмитро Зубовський, к.ю.н., доц. Олексій Алєксєєв, к.і.н., с.н.с. Діана Алєксєєва-Процюк, Андрій Лисенко, Олеся Гончарова. Наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 року №1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог» підписано головою громадської організації Віталієм Шаповаловим. - URL: https://cutt.ly/YTAlaYV Введення професії «Поліграфолог» та визначення кваліфікаційних вимог до неї (кваліфікаційна характеристика) є сучасним кроком до приведення у відповідність переліку професійних робіт та назв в Україні згідно з нормативами міжнародних стандартів в цій сфері. 

Порядок заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Висновок судово-психіатричного експерта № _____» (далі - форма № 100/о) визначає Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Висновок судово-психіатричного експерта № ____», яка затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.07.2014 № 527. Форма № 100/о заповнюється на особу, стосовно якої проводиться судово-психіатрична експертиза (далі - експертиза). Форма № 100/о ведеться в усіх закладах охорони здоров’я, у яких проводиться експертиза лікарем-судово-психіатричним експертом одноособово або у складі амбулаторних (стаціонарних) судово-психіатричних експертних комісій. Форму первинної облікової документації № 100/о «Акт судово-психіатричного експерта № ____ » та Інструкцію щодо її заповнення виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014.

На практиці доволі часто виникає у адвокатів та учасників справи питання "На підставі яких нормативних документів Міністерство охорони здоров'я, лікарі повинні оформлювати медичні довідки щодо документування факту звернення громадян зі скаргами на стан здоров'я з причини порушення їх прав?" Лікарі часто відмовляють в наданні потрібних медичних документів посилаючись, що фіксування скарг на здоров'я в тому формулюванні, як заявляє людина та зазначення причин з якими людина пов'язує свої скаргиїї, а саме з фактом порушення прав цієї людини іншим громадянином або скоєнням відносно неї злочину - не передбачено наказами МОЗ України. Проте, така поведінка лікарів не відповідає дійсності та є порушенням діючих медичних стандартів, настанов та наказів МОЗ України (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110, Новий клінічний протокол Екстреної медичної допомоги (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.06.2019 № 1269) і Адаптованої настанови Тактичної медичної допомоги (реєстраційний номер МОЗ України до настанови №КН 2016-612 від 21.06.2016) на догоспітального етапу). Крім того, лікарі можуть забувати, що під час початкового огляду хворого вони повинні зафіксувати скарги хворого, анамнез його хвороби, а також анамнез його життя, а після встановлення діагнозу, навести також обгрунтування діагнозу та розписати план обстежень за потреби та процес лікування. Матеріал підготовлено головним редактором журналу, атестованим Міністерством юстиції України судовим експертом психологом (поліграфологом) к.психол.н., доц. Назаровим Олегом Анатолійовичем. Тема: "Судово-психологічна експертиза: нормативні документи МОЗ України щодо оформлення медичних документів лікарями для використання їх під час проведення судово-психологічної експертизи з встановлення факту моральних страждань (моральної шкоди) та з інших підстав".

Анотація: У Кримінальному кодексі України (далі — КК України) існують два поняття, які визначають особливості потерпілого від злочину. Це поняття безпорадного та уразливого станів особи, різниця між якими, на перший погляд, відсутня. Обидва стани означають неспроможність особи за певних суб’єктивних чи об’єктивних обставин, усвідомлювати характер дій, жертвою яких стає ця особа, або протидіяти незаконним діям винного чи зовнішнім чинникам. Та в силу певних причин законодавець вирішив передбачити обидва з цих понять у законі України про кримінальну відповідальність.

В Україні скасували довідки про відсутність (наявність) судимості та про притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомив заступник комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко. Він зазначає, що офіційним документом тепер є витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”, який можна отримати на порталі МВС. Доступ до ІАС мають фізичні особи, органи державної влади, установи та організації. Видачу “довідок про несудимість” у формі витягів встановили на підставі наказу МВС від 30.03.2022 № 207 “Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”. Кожен витяг: 1) засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС; 2) містить QR-код, по якому можна знайти відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС.

УДК 343.132.1
ББК 67.53
П 844

 Автор: Прохоров-Лукин Г.В. - судебный эксперт высшего квалификационного класса с тридцатилетним опытом практической работы, один из основателей таких видов судебной экспертизы в Украине, как криминалистическое исследование транспортных средств, взрывотехническая экспертиза, экспертиза объектов интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук.    

 

П 844               Прохоров-Лукин Г.В. Теоретические и методические основы судебно-экспертной ситуалогии : учеб.-метод. пособ. Киев : Издатель Назаров О. А., 2022. 140 с. (приложение к електронному реферативно-научному журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), рос. - URL : https://cutt.ly/RHNXxmL

 ISSN: 2521-1463

УДК 343.132.1
ББК 67.53
© Прохоров-Лукин Г.В., 2022
© Издатель Назаров О. А., 2022

Історія розвитку Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз розпочинається 01 вересня 1968 року - повідомляє ЛНДІСЕ.  Цей період в СРСР та Україні характеризується значним зростанням кількості експертних досліджень і збільшенням їх складності, з чим вже не могли впоратись існуючі експертні установи. У зв’язку з цим була прийнята Постанова Державного комітету Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1968 року № 269 «О проведении в 1968 г. дополнительных научно-исследовательских работ в области судебных экспертиз». В Україні дія даної Постанови була конкретизована Наказом Юридичної комісії при Раді Міністрів Української РСР від 21 серпня 1968 року № 116, згідно якого збільшувалось науково-дослідне навантаження на існуючі на той час експертні установи та передавалось додаткове фінансування Київському та Харківському науково-дослідним інститутам судових експертиз.

22 березня 2022 року Національне агентство України з питань державної служби відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу" (далі - Закон) надало роз'яснення щодо особливостей проходження служби державними службовцями, які виїхали за кордон після введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляється на сайті НАДС. З початком вторгнення російських військ на територію України та розгортання бойових дій на обширній території країни значна кількість громадян була вимушена залишати свої домівки та шукати більш безпечні місця перебування, у тому числі і за кордоном. Серед громадян, які виїхали за межі України, також є і державні службовці. Іноземні держави прагнуть допомогти українцям та надають їм притулок. Європейська Рада 04 березня 2022 року прийняла рішення щодо прийому переміщених осіб відповідно до пункту 1 статті 5 Директиви Ради 2001/55/ЕС від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту. З цього ж дня громадяни України мають можливість подати заяву до відповідних державних органів країни перебування на отримання дозволу на проживання. Чимало європейських країн, зокрема Польща та Німеччина, вносять зміни до національного законодавства і дозволяють громадянам України та громадянам третіх країн легально в'їжджати та перебувати на їх території у зв'язку із воєнними діями за спрощеними процедурами.

За організації заходу Національної школи суддів України відбувся Всеукраїнський онлайн-семінар для суддів апеляційних та місцевих судів на тему: «Зловживання процесуальними і матеріальними правами: правові наслідки», спікерами якого були судді Верховного Суду всіх касаційних палат:  суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Олена Кібенко, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Василь Крат, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ян Берназюк, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Антонюк, суддя Великої Палати Верховного Суду Віктор Пророк та професорка кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Інна Спасибо-Фатєєва. Темами виступів вказаних спікерів були: 1) Поняття та критерії визначення зловживання правом, 2) Зловживання процесуальними правами в господарському процесі, 3) Судова практика з питань оспорювання правочинів і застосування судом норми статті 13 Цивільного кодексу України про зловживання правом, 4) Особливості дотримання принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві, 5) Зловживання процесуальними правами у кримінальному процесі, 6) Зловживання учасниками справи процесуальними правами у практиці ВП ВС.

Розглянуто дві правові позиції Верховного Суду щодо компенсація понесених витрат стороною на професійну правничу допомогу. Зауважується, що ВС підкреслив, що та обставина, що заявник не надав суду примірника договору про надання правової допомоги адвокатом не спростовує факту понесення ним витрат на правничу допомогу саме у цій справі, а не іншій, оскільки заявником на підтвердження понесених ним витрат на правничу допомогу надано інші належні та допустимі докази, а саме: ордер на надання правничої (правової) допомоги, виданий на підставі договору про надання правової допомоги; свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю; квитанції до прибуткового касового ордера. Крім того, відповідно до частин п`ятої та шостої статті 137 ЦПК України у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII у учасників справи з’явилося право згідно статті 106 ЦПК самостійно замовити проведення експертизи. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов’язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. Відповідно до частини 3 статті 102 ЦПК висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (частина 2 статті 106 ЦПК).

Відповідно до пункту 1-2 урядової постанови від 1 липня 1996 року № 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" та з метою впорядкування вартості проведення експертиз у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерство юстиції встановило вартість однієї експертогодини у 2022 році.

Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 48, ст.436) - були внесені зміни у всі процесуальні кодекси, які дозволили сторонам самостійно залучати екпертів та призначати судові ексертизи (стаття 106 ЦПК, 104 КАС, 101 ГПК). Так, згідно чатини 1 статті 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Проте, не були внесені зміни у статті процесуальних кодексів щодо того, щоб суди могли за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупиняти провадження у справі у випадках призначення експертизи учасником справи самостійно

Зібрані ключові постанови Верховного Суду та Конституційного Суду України щодо правових позицій відносно позовної давності в питанні відшкодування моральної шкоди в Україні, а також загальна інформація щодо проведення судово-психологічної експертизи щодо підвирдження як факту моральних страждань так і орієнтовного розміру можливої грошової компенсації за завданні моральні страждання. Відомий в Укаїні факт, що з 18 січня 2019 року атестовані Міністерством юстиції судові експерти психологи мають право та відповідну судову психологічну методику (реєстраційний код 14.01.75), яка дозволяє судовим експертам психологам як встановити факт моральних страждань у людини, права якої були порушені, так і науково обгрунтувати орієнтовний розмір грошової компенсації за завдані моральні страждання (моральну шкоду). Нище наводяться правові позиції Верховного Суду, а також норми законодавства та рішення Конституційного Суду з питань, що стосуються позовної давності відшкодування моральної шкоди.

14 травня 2021 року українським поліграфологом Дроздовою Людмилою Володимирівною була захищено дисертаційне дослідження на тему "Психологічні та психофізіологічні чинники шахрайства", яке виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ і подане на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 053 "Психологія". Для поліграфологів цікавим є преставлений на захисті розроблений вперше автором опитувальник для проведення поліграфічних досліджень підозрюваних у скоєнні шахрайських злочинів.

Бібліографічний опис: Дроздова Л.В. Психологічні та психофізіологічні чинники шахрайства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2021. - 273 с. - URL: https://cutt.ly/sUh25wd Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/eUh9pG7 

Наводяться виступи кандидата психологічних наук, доцента, експерта психолога, поліграфолога Назарова Олега Анатолійовича на конгресах, семінарах, телеперадача з 2018 року по теперішній час з метою популярізації спеціальних психологічних знань в сучасному судочинстві та виявлення прихованої інформації. Наведені відеозаписи телепередач на телеканалі «Суспільне мовлення України» - Новини. Крим, BBC News Україна, Obozrevatel TV, українське радіо, Oboz TV, телекомпанії МАРС ТВ, телеканалі «Прямий», телеканалі Центр тощо.