Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Довідкова інформація. Спеціальні матеріали" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу, норматині документи зі спеціальних знань в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців. Щорічно в розділ включаються достатньо корисні та цікаві публікації про найбільш значущих проблемах в юридичній практиці і застосуванні спеціальних знань, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

В Україні скасували довідки про відсутність (наявність) судимості та про притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомив заступник комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко. Він зазначає, що офіційним документом тепер є витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”, який можна отримати на порталі МВС. Доступ до ІАС мають фізичні особи, органи державної влади, установи та організації. Видачу “довідок про несудимість” у формі витягів встановили на підставі наказу МВС від 30.03.2022 № 207 “Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”. Кожен витяг: 1) засвідчується електронною печаткою служби Єдиної інформаційної системи МВС; 2) містить QR-код, по якому можна знайти відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС.

УДК 343.132.1
ББК 67.53
П 844

 Автор: Прохоров-Лукин Г.В. - судебный эксперт высшего квалификационного класса с тридцатилетним опытом практической работы, один из основателей таких видов судебной экспертизы в Украине, как криминалистическое исследование транспортных средств, взрывотехническая экспертиза, экспертиза объектов интеллектуальной собственности, кандидат юридических наук.    

 

П 844               Прохоров-Лукин Г.В. Теоретические и методические основы судебно-экспертной ситуалогии : учеб.-метод. пособ. Киев : Издатель Назаров О. А., 2022. 140 с. (приложение к електронному реферативно-научному журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці»), рос. - URL : https://cutt.ly/RHNXxmL

 ISSN: 2521-1463

УДК 343.132.1
ББК 67.53
© Прохоров-Лукин Г.В., 2022
© Издатель Назаров О. А., 2022

Історія розвитку Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз розпочинається 01 вересня 1968 року - повідомляє ЛНДІСЕ.  Цей період в СРСР та Україні характеризується значним зростанням кількості експертних досліджень і збільшенням їх складності, з чим вже не могли впоратись існуючі експертні установи. У зв’язку з цим була прийнята Постанова Державного комітету Ради Міністрів СРСР від 12 липня 1968 року № 269 «О проведении в 1968 г. дополнительных научно-исследовательских работ в области судебных экспертиз». В Україні дія даної Постанови була конкретизована Наказом Юридичної комісії при Раді Міністрів Української РСР від 21 серпня 1968 року № 116, згідно якого збільшувалось науково-дослідне навантаження на існуючі на той час експертні установи та передавалось додаткове фінансування Київському та Харківському науково-дослідним інститутам судових експертиз.

22 березня 2022 року Національне агентство України з питань державної служби відповідно до пункту 3 частини третьої статті 13 Закону України "Про державну службу" (далі - Закон) надало роз'яснення щодо особливостей проходження служби державними службовцями, які виїхали за кордон після введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляється на сайті НАДС. З початком вторгнення російських військ на територію України та розгортання бойових дій на обширній території країни значна кількість громадян була вимушена залишати свої домівки та шукати більш безпечні місця перебування, у тому числі і за кордоном. Серед громадян, які виїхали за межі України, також є і державні службовці. Іноземні держави прагнуть допомогти українцям та надають їм притулок. Європейська Рада 04 березня 2022 року прийняла рішення щодо прийому переміщених осіб відповідно до пункту 1 статті 5 Директиви Ради 2001/55/ЕС від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту. З цього ж дня громадяни України мають можливість подати заяву до відповідних державних органів країни перебування на отримання дозволу на проживання. Чимало європейських країн, зокрема Польща та Німеччина, вносять зміни до національного законодавства і дозволяють громадянам України та громадянам третіх країн легально в'їжджати та перебувати на їх території у зв'язку із воєнними діями за спрощеними процедурами.

За організації заходу Національної школи суддів України відбувся Всеукраїнський онлайн-семінар для суддів апеляційних та місцевих судів на тему: «Зловживання процесуальними і матеріальними правами: правові наслідки», спікерами якого були судді Верховного Суду всіх касаційних палат:  суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Олена Кібенко, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Василь Крат, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ян Берназюк, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Антонюк, суддя Великої Палати Верховного Суду Віктор Пророк та професорка кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Інна Спасибо-Фатєєва. Темами виступів вказаних спікерів були: 1) Поняття та критерії визначення зловживання правом, 2) Зловживання процесуальними правами в господарському процесі, 3) Судова практика з питань оспорювання правочинів і застосування судом норми статті 13 Цивільного кодексу України про зловживання правом, 4) Особливості дотримання принципу неприпустимості зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві, 5) Зловживання процесуальними правами у кримінальному процесі, 6) Зловживання учасниками справи процесуальними правами у практиці ВП ВС.

Розглянуто дві правові позиції Верховного Суду щодо компенсація понесених витрат стороною на професійну правничу допомогу. Зауважується, що ВС підкреслив, що та обставина, що заявник не надав суду примірника договору про надання правової допомоги адвокатом не спростовує факту понесення ним витрат на правничу допомогу саме у цій справі, а не іншій, оскільки заявником на підтвердження понесених ним витрат на правничу допомогу надано інші належні та допустимі докази, а саме: ордер на надання правничої (правової) допомоги, виданий на підставі договору про надання правової допомоги; свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю; квитанції до прибуткового касового ордера. Крім того, відповідно до частин п`ятої та шостої статті 137 ЦПК України у разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII у учасників справи з’явилося право згідно статті 106 ЦПК самостійно замовити проведення експертизи. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов’язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. Відповідно до частини 3 статті 102 ЦПК висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (частина 2 статті 106 ЦПК).

Відповідно до пункту 1-2 урядової постанови від 1 липня 1996 року № 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" та з метою впорядкування вартості проведення експертиз у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерство юстиції встановило вартість однієї експертогодини у 2022 році.

Законом України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 48, ст.436) - були внесені зміни у всі процесуальні кодекси, які дозволили сторонам самостійно залучати екпертів та призначати судові ексертизи (стаття 106 ЦПК, 104 КАС, 101 ГПК). Так, згідно чатини 1 статті 106 ЦПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Проте, не були внесені зміни у статті процесуальних кодексів щодо того, щоб суди могли за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупиняти провадження у справі у випадках призначення експертизи учасником справи самостійно

Зібрані ключові постанови Верховного Суду та Конституційного Суду України щодо правових позицій відносно позовної давності в питанні відшкодування моральної шкоди в Україні, а також загальна інформація щодо проведення судово-психологічної експертизи щодо підвирдження як факту моральних страждань так і орієнтовного розміру можливої грошової компенсації за завданні моральні страждання. Відомий в Укаїні факт, що з 18 січня 2019 року атестовані Міністерством юстиції судові експерти психологи мають право та відповідну судову психологічну методику (реєстраційний код 14.01.75), яка дозволяє судовим експертам психологам як встановити факт моральних страждань у людини, права якої були порушені, так і науково обгрунтувати орієнтовний розмір грошової компенсації за завдані моральні страждання (моральну шкоду). Нище наводяться правові позиції Верховного Суду, а також норми законодавства та рішення Конституційного Суду з питань, що стосуються позовної давності відшкодування моральної шкоди.

14 травня 2021 року українським поліграфологом Дроздовою Людмилою Володимирівною була захищено дисертаційне дослідження на тему "Психологічні та психофізіологічні чинники шахрайства", яке виконано в Харківському національному університеті внутрішніх справ і подане на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" за спеціальністю 053 "Психологія". Для поліграфологів цікавим є преставлений на захисті розроблений вперше автором опитувальник для проведення поліграфічних досліджень підозрюваних у скоєнні шахрайських злочинів.

Бібліографічний опис: Дроздова Л.В. Психологічні та психофізіологічні чинники шахрайства. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія». – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2021. - 273 с. - URL: https://cutt.ly/sUh25wd Для підвищення надійності зберігання наведеної роботи в мережі Інтернет на випадок її знищення або втрати та можливості безперешкодного ознайомлення з оригінальним текстом в будь-який час, наводиться резервний URL-доступ забезпечений online-журналом: https://cutt.ly/eUh9pG7 

Наводяться виступи кандидата психологічних наук, доцента, експерта психолога, поліграфолога Назарова Олега Анатолійовича на конгресах, семінарах, телеперадача з 2018 року по теперішній час з метою популярізації спеціальних психологічних знань в сучасному судочинстві та виявлення прихованої інформації. Наведені відеозаписи телепередач на телеканалі «Суспільне мовлення України» - Новини. Крим, BBC News Україна, Obozrevatel TV, українське радіо, Oboz TV, телекомпанії МАРС ТВ, телеканалі «Прямий», телеканалі Центр тощо.

Наводяться відеозаписи виступів головного експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центра при ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції Назарова Олега Анатолійовича в період служби в органах внутрішніх справ в телепередачах з метою роз'яснення можливостей психологічної експертизи, психології людини та застосування психологічних знань в юридично важливих ситуаціях в 2012-2014 роках в місті Одесі. Наведені відеозаписи телепередач в Інформаційному агентстві відео-новин 100% NEWS (м. Одеса), Державному телебаченні м. Одеси, Телерадіокомпанії "ГРАД" (м. Одеса).

Існуючи картки законопроектів щодо судово-експертної реформи на офіційному сайті Верховної Ради України станом на 25 листопада 2021 року: 1) Проект Закону про судово-експертну діяльність. Номер, дата реєстрації: 6284 від 05.11.2021, 2) Проект Закону про судово-експертну діяльність. Редакція законопроекту: Альтернативний. Номер, дата реєстрації: 6284-1 від 19.11.2021, 3) Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення експертизи. Номер, дата реєстрації: 6285 від 05.11.2021, 4) Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення деяких положень, пов'язаних з порядком призначення та проведення експертизи. Редакція законопроекту: Альтернативний. Номер, дата реєстрації: 6285-1 від 19.11.2021, 5) Проект Закону про судово-експертну діяльність та самоврядування судових експертів. Редакція законопроекту: Альтернативний. Номер, дата реєстрації: 6284-2 від 22.11.2021, 6) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судову експертизу". Редакція законопроекту: Альтернативний. Номер, дата реєстрації: 6284-3 від 23.11.2021.

23 листопада 2021 у Верховній Раді України зареєстрований законопроект щодо судово-експертної реформи за участю науковців, експертів Всеукраїнської незалежної науково-дослідної експертної спілки та головного редактора журналу кандидата психологічних наук, доцента Назарова Олега Анатолійовича. Реєстраційний номер Проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу» 6284-3, дата реєстрації - 23.11.2021. Законопроект було підтримано 5 народними депутатами України, які виступили ініціаторами його реєстрації та розгляду у Верховній Раді України: Тарасенко Тарас Петрович (IX скликання), Павлюк Максим Васильович (IX скликання), Кузнєцов Олексій Олександрович (IX скликання), Мазурашу Георгій Георгійович (IX скликання), Хоменко Олена Вікторівна (IX скликання). Головним комітетом, який буде його розглядати законопроект визначено: Комітет з питань правової політики (Костін А.Є.).

Міністерством економіки України 25 жовтня 2021 року було видано наказ № 810-21 «Про затвердження Зміни №10 до Національного класифікатора ДК 003:2010», яким внесено зміни до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а саме: уведено нову професійну назву роботи (посади) «Поліграфолог» (код 2490, підклас 2490 «Поліграфолог», професійне угруповання «Професіонали, що не входять в інші класифікаційні групи» розділу 2 «Професіонали») та скасовано застарілу і невірну професійну назву роботи (посади) «Експерт-поліграфолог» (код 2144.2, підклас «Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій», професійне угруповання «Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій» розділу 2 «Професіонали»).

Lie Detector Test - забавная игра, которая имитирует техническую способность определить, говорит ли ваш собеседник или вы - правду или ложь. Так же, вы можете запрограммировать результат, чтобы подшутить над вашими друзьями! Нажмите клавишу регулировки громкости при сканировании: объем + для правды, объем - для лжи. Пусть ваши друзья надавливают пальцем на сканер отпечатков пальцев, а затем приложение "Детектор лжи" будет имитировать сканирование пальца и вычисление результата, чтобы указать на то, говорить ли ваш собеседник правду или ложь. Конечно, это приложение симулятор, которое используется для шутки в общении с вашими друзьями. Популярная психология в повседневной жизни это очень интересно!

Анотація: Вказана науково-реферативна робота є першою частиною написання доктрини відшкодування моральної шкоди в законодавстві України. Головна риса доктрини відшкодування моральної шкоди в законодавстві України (далі - ДВМШ) полягає в тому, що вона являє собою певний підсумок великої наукової роботи та практичних наукових досліджень за більш ніж 20 років, які включають вивчення понять, структури, закономірностей побудови, функціонування і розвитку відшкодування моральної шкоди, а також обґрунтування і розробки оптимальних стандартів практики її застосування. Легалізація отриманих при цьому знань доктринального характеру відображена у наукових працях, науково-практичних коментарях до законодавства щодо відшкодування моральної шкоди, судових практиках і що дуже важливо у правових нормах, юридичних конструкціях та інститутах сучасного судочинства, а також актах центральних органів влади в державі. До науково-допоміжного бібліографічного покажчику у війшли 1 судова методика, 30 дисертаційних досліджень, 17 посібників, монографій, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір за період з 1998 по 2021 роки, оглядова судова практика Верховного Суду, проекти Законів.

08 грудня 2020 року було проведено Вебінар членами Галузевої експертної ради 05 «Соціальні та поведінкові науки» (далі - ГЕР05) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на тему: «День прямого ефіру. Галузеві бачення, проблеми, приклади кращих практик при акредитації освітніх програм в роботі Галузевої експертної ради 05 «Соціальні та поведінкові науки»». Захід було відкрито Наталією Стукало, заступником Голови Національного агенства із забезпечення яксті вищої освіти. Спікерами навчально-методичного заходу виступили члени та членкині Галузевої експертної ради 05 «Соціальні та поведінкові науки»: голова Галузевої експертної ради 05 - Шаульська Лариса та Величко Олександр, член Галузевої експертної ради 05, Кривенко Ірина, членкиняГалузевої експертної ради 05, Герасименко Анжеліка, членкиня Галузевої експертної ради 05, Вершиніна Дарина, Галузевої експертної ради 05.