Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Розділ "Довідкова інформація. Спеціальні матеріали" є місцем поточної інформації про вітчизняні і зарубіжні наукові роботи, літературу, норматині документи зі спеціальних знань в юридичній практиці і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців. Щорічно в розділ включаються достатньо корисні та цікаві публікації про найбільш значущих проблемах в юридичній практиці і застосуванні спеціальних знань, які збираються адміністрацією online видання. Бібліографічний опис супроводжується анотацією або рефератом та надається виключно у електронному вигляді, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т

Залучення спеціально навчаних психологів до процесуальних дій допоможе дітям уникнути повторного травмування та сприятиме захисту їх прав, а органам правопорядку та судам дасть можливість бути максимально ефективними і справедливими в кримінальному провадженні. Реєстр психологів - це база даних, яка формується та ведеться Координаційним центром з надання правової допомоги, в якій містяться відомості про психологів, які можуть залучатися у випадках, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, до участі у кримінальних провадженнях за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Офіційний Інтернет - сайт Реєстру психологівhttps://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/reyestr-psyhologiv/

В Україні створено спеціалізований сайт для свідків "Сайт підтримки свідків" за сприяння Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС), щоб проінформувати свідків про їх права, обов'язки, відповідальність свідків в судовому процесі, а також поради щодо зменшення стресу під час давання свідчень в суді. Інформація, наведена на цьому сайті, є актуальною відповідно до законодавства станом на 1 листопада 2020 року. Кожен може стати свідком. Свідки відіграють дуже важливу роль у кримінальному провадженні. Їхні показання допомагають судам встановлювати факти, що, в свою чергу, допомагає здійснювати правосуддя.

Відповідно до існуючих технік застосування поліграфа поділяються і висновки, які можуть отримувати за результатом застосування валідних та надійних поліграфологічних методик поліграфологи. Це варто знати щоб розуміти напрям досліджень на поліграфі та фаховість поліграфолога. Американська асоціація поліграфологів (APA) вважає, що наукові дані підтверджують достовірність перевірок на поліграфі, які проводяться та інтерпретуються відповідно до документованої та затвердженої процедури. Таким чином, такі дослідження на поліграфі мають велику доказову цінність та корисні для різних цілей, включаючи кримінальні розслідування, роботу з правопорушниками та відбір претендентів на посади, що потребують довіри громадськості. 

Об'єктивізація даних поліграм (система обрахунку або оцінювання реєстрації психофізіологічних показників під час дослідження на поліграфі) була запропонована в XX столітті Джоном Рідом у вигляді "галкової" системи обрахунку (оцінювання) поліграм, а потім і Клівом Бакстером у вигляді бальної системи обрахунку (оцінювання) поліграм. Для зручності вибір правила прийняття рішення та системи обрахунку (оцінювання) поліграм найчастіше залежить від типу обстеження: чи проводиться тест для діагностичних цілей, пов’язаних із конкретною подією, під час розслідування відомого звинувачення чи інциденту, чи для скринінгових цілей, у відсутність будь-яких відомих звинувачень чи інцидентів. 

Нормативне врегулювання отримання Урядом України від Уряду США додаткової технічної допомоги у вигляді фінансування на безповоротній основі в проекті сприяння використанню поліграфних технологій у боротьбі зі злочинністю за умови схвалення Конгресом США, виділення коштів та затвердження Помічником Держсекретаря США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та з правоохоронних питань забезпечено Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки, який підписаний 9 грудня 2002 року та Протоколом № 11 у додатку до Меморандуму (пункт 8 розділу І). Продовження дії фінансування проекту може відбуватися щорічно відповідно до Меморандуму, а також підписання інших Протоколів щодо сприяння використання поліграфних технологій, які широко не публікуються.

Європейський суд з прав людини зауважив, що оцінка моральної шкоди за своїм характером є складним процесом, за винятком випадків, коли сума компенсації встановлена законом (STANKOV v. BULGARIA, § 62, ЄСПЛ від 12 липня 2007 року). Відповідно до частин другої, третьої статті 13 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» розмір моральної шкоди, визначається з урахуванням обставин справи в межах, встановлених цивільним законодавством. Відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом. Отже, межі відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом визначаються судом у розмірі співмірному з мінімальним розміром заробітної плати, визначеної законодавством за кожен місяць перебування під слідством чи судом, виходячи з мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент відшкодування, що діють на час розгляду справи. Визначений законом розмір є мінімальним, який гарантований державою, а тому суд, виходячи із обставин конкретної справи може визначити і більший розмір відшкодування, оскільки обмежень щодо максимального розміру закон не містить.

29.06.2023 Верховною Радою України було прийнято Закон України від 29.06.2023 № 3200-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», який набрав чинності 21.07.2023. Відповідно до вимог процесуального законодавства (пункту 6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України, пункту 6 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 6 статті 14 Цивільного процесуального кодексу України), зокрема, судові експерти в обов’язковому порядку реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (далі - ЄСІТС).

Порядок визначає процедуру формування, ведення і користування відомостями Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту (далі - Реєстр). Реєстр - інформаційна система, що містить відомості про засуджених, осіб, узятих під варту, та складається з трьох модулів:

1) інформаційно-аналітичний модуль обліку засуджених та осіб, узятих під варту;

2) модуль електронних сервісів управління справами суб’єктів пробації;

3) Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Витяг про несудимість може знадобитися: під час оформлення на роботу, для оформлення візи для виїзду за кордон, для участі в тендері, для усиновлення, встановлення опіки, для оформлення громадянства, для оформлення або поновлення документів тощо. Подання заяви: до 5 хвилин. Опрацювання: до 30 календарних днів. Вартість: безоплатно. Витяг про несудимість  це витяг, що містить інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Онлайн ресурс URL для отримання витягу про несудимість: https://diia.gov.ua/services/vityag-pro-nesudimist

УДК 159.99              

Назаров Олег Анатолійович
к.психол.н. доц., директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, атестований Міністерством юстиції України судовий експерт психолог (поліграфолог)

https://doi.org/10.53672/ej.1.2023.01

http://orcid.org/0000-0002-3427-1162 

Анотація. В роботі розглянуто орієнтовний перелік вирішуваних питань психологом, якого включено до Реєстру психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А також межі його компетенції, права та особливості залучення в кримінальних провадженнях за участю дітей в сучасних умовах.

Ключові слова: психолог, кримінальне провадження, опитування дитини, безоплатна правова допомога.

Бібліографічний опис: Назаров О.А. Орієнтовний перелік вирішуваних питань, межі компетенції, права психологів Реєстру психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб та особливості їх залучення в кримінальних провадженнях / О.А. Назаров. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2023. № 1 (23). Дата публікації: 18.06.2023. URL: https://tinyurl.com/4dddbxcp (дата звернення: 18.06.2023).

Базу даних науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій України створено на основі інформаційного фонду на паперових та магнітних носіях; містить бібліографічну інформацію про виконані НДДКР, учені ради і захищені дисертації з усіх галузей знань. На основі інформації бази даних видається друкований збірник "Бюлетень реєстрації НДДКР і ДР" та "Збірник рефератів, дисертацій НДР та ДКР". База даних поповнюється за рахунок інформації, що подається виконавцями НДДКР і авторами дисертацій в Український інститут науково-технічної експертизи та інформації для державної реєстрації цих робіт.

В 2022 році в Україні була створена Національна електронна науково - інформаційна система NAUKA (URIS) (далі - Система). Вказана Система стала сучасним центром об'єднання даних про результати фахової наукової та науково-технічної діяльності українських наукових установ, ЗВО та безпосередньо вчених в Україні. Завдання Системи є об’єднати всі дані, інформацію, процедури та послуги, що необхідні вченим, науковим установам та закладам вищої освіти в їх фаховій діяльності. Мета зробити українську науку відкритішою, а роботу вітчизняних вчених зручнішою. Національна електронна науково-інформаційна система реалізується на замовлення Міністерства освіти та науки України та Міністерства цифрової трансформатизації. Розробкою та впровадженням системи займається Державна науково-технічна бібліотека України.

УкрІНТЕІ здійснює державну реєстрацію та облік НДДКР (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР)) і дисертацій України, який регламентується Порядком державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, який затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2022 року № 271. З 2018 року в УкрІНТЕІ запроваджена on-line реєстрація НДДКР, дисертацій та технологій. Редакція журналу зібрала читачам найбільш корисні посилання та ресурси по цій темі.

Відовідно до п. 2 Порядку в Україні створюється Реєстр психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. До Реєстру психологів Координаційний центр включає осіб, які успішно пройшли конкурс з відбору психологів, які можуть залучатися до кримінальних проваджень за участю малолітніх, неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс з відбору психологів).

В 2016 році проведено порівняльний огляд діяльності органів судової експертизи в Україні й державах – членах ЄС. Результати порівняльного огляду викладено у звіті експерта Європейського Союзу у рамках Проекту Європейської комісії/ENPI «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні». Аналіз проведено дистанційно, шляхом оцінювання українського законодавства на його відповідність стандартам ЄС щодо судово-експертної діяльності та підготовки відповідних рекомендацій. Крім того, в теперішній час в Європейському союзі спостерігається тенденція досягнення європейського консенсусу щодо кращих практик судової експертизи та розробка європейського керівництва з передової практики. Метод, обраний для досягнення цього, — консенсусна конференція — перевірений метод, який дотримується суворих правил, щоб гарантувати, що остаточні пленарні дебати приведуть до конструктивних результатів. Підготовча робота зазвичай проводиться групою з вивчення даних за 4 напрямами: 1) Призначення експерта: місія та очікування, 2) Експертне провадження та висновок експерта, 3) Кваліфікація, компетентність та оцінка експертів, 4) Статус та етика експертів: свобода дій та відповідальність. Активну участь у формуванні спільних стандратів судової експертизи беруть такі країни ЄС як Бельгія, Болгарія, Румунія, Чехія, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Велика Британія та Іспанія.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», підпункту 67 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 14 Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 жовтня 2008 року № 1666/5, затверджено переліки рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз, згідно з додатками 1 - 24 новим наказом Міністерства юстиції України від 08.05.2018 № 1467/5 «Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз». З 08.05.2018 року вважається таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року № 1722/5 (із змінами).

25 жовтня в Україні відмічається День поліграфолога України та один рік з дня створення професії поліграфолог. 25 жовтня 2021 року в Україні уведена професія «Поліграфолог» змінами № 10 до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 та затверджена кваліфікаційна характеристика професії «Поліграфолог», яка набула чинності з дати затвердження Зміни № 10 до Класифікатора професій, а саме 25 жовтня 2021 року. Відповідальний за розробку кваліфікаційної характеристики - член ГО «Колегія поліграфологів України», директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі, к.психол.н., доц. Олег Назаров. Текст кваліфікаційної характеристики професії «Поліграфолог» відкореговано та погоджено членами Координаційної Ради ГО «Колегія поліграфологів України» - Віталій Шаповалов, Олег Рибальченко, д.ю.н., проф. Олександр Мотлях, к.психол.н. Дмитро Зубовський, к.ю.н., доц. Олексій Алєксєєв, к.і.н., с.н.с. Діана Алєксєєва-Процюк, Андрій Лисенко, Олеся Гончарова. Наказ ГО «Колегія поліграфологів України» від 07.12.2020 року №1 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики «Поліграфолог» підписано головою громадської організації Віталієм Шаповаловим. - URL: https://cutt.ly/YTAlaYV Введення професії «Поліграфолог» та визначення кваліфікаційних вимог до неї (кваліфікаційна характеристика) є сучасним кроком до приведення у відповідність переліку професійних робіт та назв в Україні згідно з нормативами міжнародних стандартів в цій сфері. 

Порядок заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Висновок судово-психіатричного експерта № _____» (далі - форма № 100/о) визначає Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Висновок судово-психіатричного експерта № ____», яка затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.07.2014 № 527. Форма № 100/о заповнюється на особу, стосовно якої проводиться судово-психіатрична експертиза (далі - експертиза). Форма № 100/о ведеться в усіх закладах охорони здоров’я, у яких проводиться експертиза лікарем-судово-психіатричним експертом одноособово або у складі амбулаторних (стаціонарних) судово-психіатричних експертних комісій. Форму первинної облікової документації № 100/о «Акт судово-психіатричного експерта № ____ » та Інструкцію щодо її заповнення виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 527 від 28.07.2014.

На практиці доволі часто виникає у адвокатів та учасників справи питання "На підставі яких нормативних документів Міністерство охорони здоров'я, лікарі повинні оформлювати медичні довідки щодо документування факту звернення громадян зі скаргами на стан здоров'я з причини порушення їх прав?" Лікарі часто відмовляють в наданні потрібних медичних документів посилаючись, що фіксування скарг на здоров'я в тому формулюванні, як заявляє людина та зазначення причин з якими людина пов'язує свої скаргиїї, а саме з фактом порушення прав цієї людини іншим громадянином або скоєнням відносно неї злочину - не передбачено наказами МОЗ України. Проте, така поведінка лікарів не відповідає дійсності та є порушенням діючих медичних стандартів, настанов та наказів МОЗ України (Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 № 110, Новий клінічний протокол Екстреної медичної допомоги (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.06.2019 № 1269) і Адаптованої настанови Тактичної медичної допомоги (реєстраційний номер МОЗ України до настанови №КН 2016-612 від 21.06.2016) на догоспітального етапу). Крім того, лікарі можуть забувати, що під час початкового огляду хворого вони повинні зафіксувати скарги хворого, анамнез його хвороби, а також анамнез його життя, а після встановлення діагнозу, навести також обгрунтування діагнозу та розписати план обстежень за потреби та процес лікування. Матеріал підготовлено головним редактором журналу, атестованим Міністерством юстиції України судовим експертом психологом (поліграфологом) к.психол.н., доц. Назаровим Олегом Анатолійовичем. Тема: "Судово-психологічна експертиза: нормативні документи МОЗ України щодо оформлення медичних документів лікарями для використання їх під час проведення судово-психологічної експертизи з встановлення факту моральних страждань (моральної шкоди) та з інших підстав".