Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Підрозділ 6 Керівних принципів Комітету міністрів Ради Європи, щодо правосуддя дружнього до дітей «Свідчення та заяви дітей» окремо містить положення, що вказують, що опитування дітей з метою отримання інформації та доказів по справі має бути проведено спеціально навченим фахівцем. Так, пункт 64. Опитування та збір заяв дітей повинні, наскільки це можливо, проводитись кваліфікованими фахівцями. Всі зусилля мають бути направлені на те, щоб діти надавали свідчення у найбільш сприятливому оточенні та за найсприятливіших умов, з урахуванням віку, зрілості та рівня розуміння, а також будь-яких труднощів, які вони можуть мати. Україна як держава приєдналася до держав-членів Ради Європи на підставі Закону України "Про приєднання України до Статуту Ради Європи" від 31 жовтня 1995 року № 398/95-ВР.

Відповідно до частини 2 статті 13 Цивільного процесуального кодексу України суд має право збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб. Відповідно до частини 1, 3, 4 статті 232 ЦПК України, допит малолітніх свідків і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі, або представників органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, можуть з дозволу суду ставити свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань. У виняткових випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за ухвалою суду може бути видалений той чи інший учасник справи. Після повернення цієї особи до зали судового засідання головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість ставити йому питання.

Выявление мнения ребенка при рассмотрении споров о воспитании детей – сравнительно молодой правовой институт семейного и гражданского процессуального права, учитывая, что на протяжении столетий мнению ребенка юридического значения на территории постсоветского пространства непридавалось. Выявление мнения ребенка должно проводиться с учетом его возраста и развития, в присутствии психолога (судебного эксперта психолога как специально обученного специалиста), в обстановке, исключающей влияние на него родителей и иных заинтересованных лиц. Опрос ребенка в суде согласно украинскому законодательству по семейным делам может быть проведен согласно части 2 статьи 171 Семейного кодекса Украины. Организация и проведение опроса, получение показаний, заявлений от ребенка во время судебного производства в суде в странах государствах-членах Совета Европы осуществляется согласно Руководящим принципам Комитета министров Совета Европы относительно правосудия дружественного к детям, принятым Комитетом министров Совета Европы 17 ноября 2010 года. Украина как государство присоединилась к государствам-членам Совета Европы на основании Закона Украины "О присоединении Украины к Уставу Совета Европы" от 31 октября 1995 № 398/95-ВР.

Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи, щодо правосуддя дружнього до дітей, прийнятих Комітетом міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року мають окремий розділ щодо організації та проведення опитування дитини у суді в країнах державах-членах, які повинні гарантувати ефективне здійснення прав дітей, щоб їх найкращі інтереси мали першочергову увагу у всьому, що стосується або зачіпає їх інтереси. Нормативні документи, які приймаються уповноваженими органами Ради Європи щодо роботи судів поивнні імплементуватися українськими судами на підставі Закону України «Про приєднання України до Статуту Ради Європи» від 31 жовтня 1995 року № 398/95-ВР. 

Опитування дитини у суді згідно українського законодавства по сімейним справам може бути проведено згідно частини 2 статті 171 Сімейного кодексу України.  Організація та проведення опитування, отримання свідчень, заяв від дитини під час судового провадження у суді в країнах державах-членах Ради Єропи здійснюється згідно з Керівними принципами Комітету міністрів Ради Європи, щодо правосуддя дружнього до дітей, які прийняті Комітетом міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року. Україна як держава приєдналася до держав-членів Ради Європи на підставі Закону України "Про приєднання України до Статуту Ради Європи" від 31 жовтня 1995 року № 398/95-ВР.

Відповідно до статті 171 Сімейного кодексу України дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім'ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім'ї. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення батьківських прав, поновлення батьківських прав, а також спору щодо управління її майном. Суд має право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси. На практиці опитування дитини в суді відбувається за допомогою залучення судового експерта психолога як спеціаліста у галузі дитячої психології.

Традиційно, нагадуємо користувачам журналу, що науковий журнал запроваджує надання послуг «Консультація»: запит на участь судового експерта психолога під час судового засідання з метою проведення опитування дитини в суді при розгляді справи щодо визначення місця проживання (мешкання) дитини на замовлення зацікавлених фізичних осіб, батьків, суду згідно процесуальних кодексів. В 2021 році за запитами читачів, було проведено більше 310 консультацій на замовлення по телефону. - URL: http://expertize-journal.org.ua/konsultacia Телефон для термінового дзвінка судовому експерту: +38 093 476 72 60 (Viber, Telegram, Whatsapp).