Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 344

Назва науково-методичної роботи: Волчек Р.М., Большаков С.І., Найда А.В. Оцінка вартості відшкодування збитків, завданих власникам колісних транспортних засобів, відповідно до позиції страхових компаній.

Науково-методична стаття. У статті доведено, що порівняно із іноземними, вітчизняні страхові компанії при частковому і повному страхуванні транспортних засобів відшкодовують лише частину збитків при дорожньо-транспортній пригоді внаслідок врахування вікового зношення автомобіля. Задля дотримання прозорості у розрахунках збитків при дорожньо-транспортних пригодах, обґрунтовано внесення змін до нормативної бази України у частині того, що розмір відшкодування реальних збитків власнику пошкодженого автомобіля повинен дорівнювати вартості відновлювального ремонту, розрахованого за цінами, наведеними у первинних документах, без врахування фізичного зносу.

Бібліографічний опис: Volchek R.М. Assessment of the cost reimbursement of damages caused to owners of wheeled vehicle according to the position of insurance companies / R. М. Volchek, S. І. Bolshakov, А. V. Naida // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2020. – № 6 (52). – С. 15-24. – Режим доступу до журн.:
https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No6/15.pdf DOI: 10.15276/ETR.06.2020.2. DOI:

Ключові слова: колісний транспортний засіб; страхування; оцінка; збитки; ринкова вартість.

Attachments:
Download this file (Волчек_Большаков_Найда.pdf)Наукова стаття[текст]501 kB