Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1514

В статье рассмотрен важный вопрос законности проведения опроса с использованием полиграфа как ценной дополнительной помощи при выявлении, предупреждении, документировании, предотвращении, раскрытии преступлений, других противоправных деяний, а также применении в оперативно-розыскной деятельности.

Библиографическое описание: Тактика використання технічних засобів (поліграфа) в оперативно-розшуковій діяльності [Електронний ресурс] / Сергій. Пічкуренко, Сергій. Бітний, Костянтин. Блажкун // Вісник Академії управління МВС . - 2007. - № 2-3. - С. 89-95. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/UJRN/ucnavs_2007_2-3_9

 

 30 марта 2020

Новини