Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1408

В тезисах выступления описывается современная практика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины последних лет, которая базируется на проведении различного рода оперативно - технических мероприятий в том числе с использованием возможностей полиграфного опроса. Делается акцент на том, что одной из востребованных областей применения полиграфа является проверка показаний свидетелей и очевидцев на их добросовестность. Заблуждение или ошибка добросовестного участника (свидетеля или очевидца) в уголовном производстве может привести к судебной ошибке точно так же, как умышленное искажение фактов недобросовестным его участником.

Библиографическое описание: Назаров О.А. Особливості застосування поліграфа при перевірці показань учасників кримінального провадження [ Текст виступу] / О. А. Назаров // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція поліграфологів. 16-18 жовтня 2015р. - Режим доступу (язык оригинала - украинский): http://polygraph.ua/ru/assotsiatsiya/anonsy/182-itogi-pervoy-vseukrainskoy-konferencii-poligrafologov

Текст тезисов. Сучасна практика оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ України останніх років стала базуватися на проведенні різного роду оперативно - технічних заходів із залученням можливостей поліграфного опитування. На сьогоднішній день немає необхідності доводити ефективність грамотного застосування поліграфних технологій при розслідуванні кримінальних проваджень. Користь (ефективність) і результативність при розкритті злочинів з використанням поліграфа, є буденною реальністю роботи співробітників оперативних підрозділів усіх рівнів.

До однієї з витребуваних областей застосування поліграфа відноситься перевірка показань свідків і показань очевидців на їхню сумлінність. Омана або помилка сумлінного учасника (свідка або очевидця) в кримінальному провадженні може привести до судової помилки точно так само, як навмисне викривлення фактів несумлінним його учасником.

Проводячи опитування відносно несумлінного учасника, поліграфолог може змінити систему мотивів і установок, що визначають його поведінку, і привести тим самим до думки про необхідність давати правдиві показання.

Сприймаючи конкретну подію, очевидець неминуче намагається осмислити її, зрозуміти значення певних дій і всю ситуацію в цілому, визначити своє місце й ступінь участі в події, спрогнозувати можливий хід розвитку подальших дій і їх наслідків. Усвідомлення очевидцем того, що відбувається особливим чином організовує й сам процес його сприйняття, яке в такому разі становиться - сприйняттям активного характеру.

Свідок, який не розуміє, що відбувається та не здатний виділити його зі звичного перебігу подій і з безлічей інших явищ і сприймає його як повсякденне у власному розумінню речей таким чином формуючи сприйняття пасивного характеру, тобто у людини не відбувається "команди” на внутрішню мозкову обробку того, що відбувається в навколишньому середовищі з вжиттям відповідних дій зі свого боку, тому що він перебуває у звичній для себе ситуації.

Практичне застосування поліграфа при опитуванні очевидців і свідків у всіх випадках може бути корисним не тільки при виборі правильної тактики проведення самого опитування, але й післетестової бесіди, післятестового інтерв'ю з метою одержання від опитуваного об'єктивних показань.

За даними юридичної психології, перебільшення всякого роду небезпеки притаманно показанням активного очевидця, а зменшення їх значення – пасивним спостерігачам. Розуміючи всю аморальність своєї поведінки й найчастіше не бажаючи пояснювати причину своїх дій (бездіяльності) або відмови в дачі повноцінних показань пасивний очевидець - спостерігач може несвідомо для себе трансформувати сприйняту їм ситуацію через власний об'єктивізм, для своєї вигоди так, щоб його поведінка не одержала б негативної оцінки з боку оточующих. У таких підсвідомих змінах подій і фактів дійсності в процесі дачі показань можуть проявлятися різні форми внутрішніх захисних механізмів (заперечення, витіснення з пам’яті значимих фактів, раціоналізація (оправдування протиправної поведінки) тощо).

Активізуючи всі розумові процеси свідка при спогаді різних деталей події, опитування на поліграфі дає можливість більш повного й точного відтворення минулого, тим більше, що саме в такі моменти є привід для відновлення в пам'яті тимчасово забутої інформації у ланцюзі різних подій, що цілком узгоджується з виникаючої у людині в такі моменти психологічним явищем як ремінісценція.

Як правило, опитування із застосуванням поліграфа відносно свідків очевидці сполучає в собі повторний допит, тобто коли вже є первісні показання. Таким чином, за результатами обстеження ця інформація може підтверджуватися, спростовуватися (частково або повністю) або розширюватися.

У більшості випадків очевидці й свідки зацікавлені в дачі правдивих показань, оскільки зацікавлені в розкритті кримінального правопорушення. Однак, можливі ситуації, при яких встановлення істини в кримінальному провадженні, наприклад, для очевидця - потерпілого небажане, тобто коли він сам був ініціатором якогось інциденту (наприклад, уявне пограбування).

На емоційний стан свідків і очевидців під час дачі ними показань впливають різні фактори, однак найвпливовішими є такі як - 1) почуття й переживання, пов'язані зі спогадами про подію, 2) почуття й переживання, пов'язані із самим процесом дачі показань (обстановка, час, люди і т.і.). Всі фактори в різному ступені можу впливати один на інший, однак, останній фактор у значно меншому ступені позначається на повноті й точності відтворення події.

Таким чином, при проведенні опитування із застосуванням технічних засобів (поліграф), поліграфологу необхідно на початковій стадії бесіди зробити акцент саме на ті моменти, які можуть вплинути за результатами дослідження (опитування) на поліграфі на самого свідка або очевидця й додати значимість самій процедурі в рамках розслідування кримінального провадження. Викладене підкреслює момент вагомості якомога раніше встановити істинність і повноту показань, застосовуючи поліграф, і дати можливість самому свідкові або очевидцеві й у майбутньому бути впевненим і переконаним у викладеній їм інформації, без наступної її зміни.

 1 апреля 2020

Новини