Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1945

В 2010 году коллектив авторов: С.Н. Злепко, С.В. Тимчик, Р.С. Белзецкий, Л.Г. Коваль подготовили и выпустили в печать монографию "Методи і засоби для тестування оператора поліграфа", которая была рекомендовано к изданию Ученым советом Винницкого национального технического университета Министерства образования и науки Украины (протокол № 9 от 29 04. 2010 года).

В монографии научно обоснованы основные теоретические основы и практические аспекты применения психофизиологического тестирования для определения уровня профессиональной пригодности операторов полиграфа. Разработана психограмма, программно-технические средства и математические модели для отбора кандидатов на должность оператора полиграфа. Создана автоматизированная биотехническая система, обеспечивающая скрытый инструментальный контроль за психоэмоциональным и физиологическим состоянием операторов полиграфа. Монография рассчитана на научных и специалистов в области психофизиологического тестирования и отбора персонала. Может быть полезна для студентов, аспирантов и докторантов соответствующего образовательного и научного направления.

Вступ. Активне використання поліграфа і поліграфних технологій в Україні розпочалося з кінця 90-х років ХХ сторіччя. Значну роль у розвитку вітчизняної поліграфії відіграють органи внутрішніх справ, використовуючи поліграфи при розкритті і розслідуванні злочинів, в роботі з персоналом. Популярність використання поліграфа у кадровій роботі відзначається високою точністю обстеження і достовірністю отриманих результатів, оперативністю та іншими факторами.

Застосування поліграфа в кримінальному процесі обумовлюється не тільки ефективністю його використання при розробці слідчих версій в якості засобу, що знижує трудомісткість їх перевірки та прискорює хід розслідування, але і як додаткового засобу захисту прав та інтересів законослухняних громадян, з тих чи інших причин втягнутих в орбіту розслідування і що опинилися у стресовій ситуації. У зв’язку з цим важливе значення набуває факт проведення опитування з використанням поліграфа в спеціально обладнаному стаціонарному приміщенні в будівлі лабораторії, тобто «на території» громадянської установи. Мова йде, по-перше, про забезпечення свободи волевиявлення опитуваного, бо в індивідуальній бесіді з експертом, що передує тестуванню, опитуваному в обов’язковому порядку роз’яснюється основний принцип проведення перевірок на поліграфі – їх добровільний характер, оскільки сама методика тестування виключає можливість його примусового виконання. Цей фактор має вирішальне значення при проведенні опитування обвинуваченого, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. По-друге, вдається уникнути можливого зниження результативності опитування через дискомфорт, який можуть відчувати опитувані, коли тестування проходить у кабінеті слідчого або іншому, аналогічному за службовою специфікою, приміщенні. Методика проведення опитування з використанням поліграфа відрізняється достатньою складністю, а ефективність застосування поліграфа, результативність проведених перевірок, цілком залежать від професіоналізму поліграфолога, який повинен мати спеціальну науково-практичну підготовку, а також пройти курс навчання під керівництвом досвідченого викладача, оскільки самостійно освоїти роботу на поліграфі, так би мовити, «по книжках», фактично неможливо.

Библиографическое описание: Методи і засоби для тестування оператора поліграфа: монографія / С. М. Злепко, С. В. Тимчик, Р. С. Белзецький, Л. Г. Коваль. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 168 с. Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/715/370-6.pdf (первичный электронный ресурс - http://publish.vntu.edu.ua/txt/370-6.pdf).

Ознакомится более детально с монографией можно на Интернет-сайте "Видавництво Вінницького національного технічного університету" - http://publish.vntu.edu.ua/book/?b=470  

Для справки: Тимчик С.В. Автоматизована біотехнічна система для тестування оператора поліграфа: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / С. В. Тимчик ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2010. - 20 с. - укp. Режим доступа: http://expert-nazarov.com/attachments/article/715/10tsvtop.zip (первичный электронный ресурс - http://irbis-nbuv.gov.ua/2010/10tsvtop.zip). 

В автореферате Тимчика С.В. описывается разработаная модель биотехнической системы для тестирования оператора полиграфа, обусловленнпя определенным механизмом принятия решений и комплексом контролируемых физиологических показателей диагностируемых психофизиологическую пригодность оператора полиграфа по интегральному показателю, учитывая при этом текущие, максимальные и минимальные значения динамических и квазистационарных сигналов, их динамику в процессе тестирования, в том числе с измерением и обработкой биотехнической системы для тестирования операторов полиграфа.

 2 декабря 2023

Новини