Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1083

Розділ "Наукові статті. Детектор брехні (поліграф)" є місцем науково-прикладних публікацій з питань застосування поліграфа та проведення психофізіологічних досліджень з його використанням і може служити довідковим посібником для науковців і практичних фахівців, а також працівників органів науково-технічної інформації. В наукових статтях відображається інформація про найбільш актуальні, значущі проблеми в галузі експертної психофізіології та інструментальної детекції прихованої інформації, які опубліковані в online виданні. Бібліографічний опис супроводжується анотацією, у тому числі працює авторський і предметний покажчики на сторінках online видання.

З М І С Т