Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2239

В статье раскрываются возможности проведение специальных психофизиологических опросов с использованием полиграфа как одного из мероприятий направленного на повышение качества проводимых люстрационных процессов в Украине - очищение власти, повышение эффективности борьбы с коррупцией, установление в обществе верховенства права, законности, а так же описываются общие требования ведущих школ и профессиональных полиграфологичеких ассоциаций относительно механизмов обеспечения качества подготовки эксперта-полиграфолога.

Библиографическое описание: Алєксєєв О.О. Підготовка експертів-поліграфологів в Україні: вимоги та тенденції // Проблеми громадської безпеки, євроінтеграції та безпеки бізнесу в умовах військового протистояння: зб. наук. праць науково-практичної конференції; м. Київ, 16 грудня 2014р., Європейський університет / Редкол.: О.І. Тимошенко (голова) та ін.. – К.: Вид-во Європейського університету, 2014. – С. 12-14. - Режим доступу: http://www.e-u.in.ua/ukr/zbirnik/zbirnik.16.12.2014.pdf

Для справки: Алексеев Александр Александрович, украинский полиграфолог, кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции в запасе, имеет высшее юридическое образование, научный сотрудник отдела психологических исследований Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы, действительный член Американской ассоциации полиграфологов (American polygraph association).

Текст статьи. Люстраційні процеси – очищення влади, підвищення ефективності боротьби із корупцією, встановлення в суспільстві верховенства права, законності – є одними з ключових сьогоденних вимог українського народу, що потребують комплексу взаємопов’язаних дієвих заходів. Одним з таких заходів є проведення спеціальних психофізіологічних опитувань з використанням поліграфа, що також носить неофіційну назву «детекції брехні», кандидатів на посади органів законодавчої, виконавчої та судової влади, запровадження періодичних кадрових перевірок діючих чиновників.

Ефективність застосування спеціального психофізіологічного опитування з використанням поліграфа в антикорупційному спрямуванні підтверджено практикою та багаточисельними науковими дослідженнями за кордоном й в Україні, і саме тому сьогодні здобуває таке підтвердження під час проведення експерименту з реформування органів внутрішніх справ. Однак, завдяки тому, що цей метод завжди знаходиться на вістрі забезпечення соціальної справедливості – у суспільстві постійно виникають питання точності застосування поліграфа, що є достатньо логічним, для забезпечення прозорості демократичних перетворень.

Головними компонентами забезпечення точності проведення спеціального психофізіологічного опитування з використанням поліграфу є: високий рівень кваліфікації експерта-поліграфолога; використання ним якісного сучасного приладу; чітке дотримання умов та правил проведення дослідження. Кожен з цих компонентів може розглядатися окремо, але найбільш болючим та актуальним питанням є якісна підготовка експертів-поліграфологів, її організація у відповідності зі світовим досвідом, оскільки за попередніх років в Україні розвиток цього питання не відбувалося й, навпаки, відбувалося всіляке його стримування. В сучасних умовах в Україні наявний значний дефіцит якісно підготовлених експертів-поліграфологів й повна відсутність державних навчальних центрів для підготовки відповідних фахівців. Існуючі українські приватні навчальні курси, що позиціонують себе, як школи підготовки поліграфологів, з багатьох причин, які розглядаються, сьогодні не відповідають прийнятим у світі стандартам якості.
Природно, що більш ніж сторічний досвід використання поліграфу, підготовки поліграфологів в інших країнах світу дає можливість дослідити найкращі традиції та перейняти досвід ефективної їх підготовки, адже експерт-поліграфолог є ключовою ланкою в процедурі «детекції брехні». Його значимість яскраво охарактеризував Джон Едгар Гувер (John Edgar Hoover), який очолював ФБР в 1924-1972 роках.

Він визнав, що сам апарат не є «детектором брехні». «Детектором брехні» є людина, що керує апаратом.
В США, Ізраїлі, Японії та інших державах, що активно використовують цей метод, кожне державне відомство має коло штатних поліграфологів і школу підготовки відповідних кваліфікованих фахівців.

Узагальнення вимог провідних шкіл та професійних асоціацій дає можливість виділити наступні мінімальні вимоги щодо механізмів забезпечення якості підготовки експерта-поліграфолога:
1. Проходження офіційного курсу навчання роботі на поліграфі в уповноваженому на це навчальному закладі, що передбачає охоплення всіх основних методик, розроблених за час розвитку «детекції брехні» (загальний час проведення базового курсу повинен складати не менше 300 аудиторних годин).
2. Достатня кількість практичних занять на поліграфі в цілях набуття відповідного досвіду, що має бути забезпеченим технічним оснащенням занять (на двох слухачів повинен бути мінімум один поліграф).
3. Під час навчання групи слухачів (група, як правило, складається з 10 осіб) в центрах підготовки має бути не менше трьох викладачів, які мають досвід роботи експертом-поліграфологом не менше 3-х років і не менше 400 проведених спеціальних психофізіологічних опитувань з використанням поліграфа. При проходженні практики за кожним слухачем повинен бути закріплений викладач-наставник.
4. При відборі кандидатів на навчання потрібно враховувати наступні чинники:
- вік кандидата повинен бути не молодше 25 років;
- рівень базової загальної підготовки має бути високим, що забезпечує розуміння відповідальності професійної діяльності в сфері «детекції брехні» та загальну ерудованість;
- кандидат повинен мати вищу освіту, переважно в галузі психології або правознавстві;
- кандидат повинен мати істинний інтерес та схильність до професійної діяльності в сфері «детекції брехні», що підтверджується не менш ніж 2-х річним досвідом роботи слідчим, оперативним співробітником у правоохоронних органах;
- кандидат повинен володіти комунікативними якостями, психологічною стійкістю, розвиненим інтелектом, артистичними здібностями, хорошими базовими знаннями та бути ерудованим;
- важливими є такі позитивні якості кандидата, як товариськість, доброзичливість, здатність до аналізу та узагальнення;
- кандидат повинен мати бездоганну репутацію, порядність, й успішно пройти перевірку на поліграфі;
- до підготовки не слід допускати осіб, що зазнають психологічні труднощі в спілкуванні з людьми, володіють низьким рівнем критичності та професійної компетентності, схильні до категоричності та амбітності тощо.
У зв’язку з тим, що результативність спеціального психофізіологічного опитування з використанням поліграфа залежить в основному від кваліфікації поліграфологів, від організації їх роботи, то особливе значення віддається забезпеченню стандартів і оцінки якості проведення перевірок. З цією метою, наприклад, в структурах МО США розроблена і є обов’язковою при проведенні будь-яких перевірок з допомогою поліграфа «Програма контролю якості» (Quality Assurance Program). Правоохоронні органи федерального підпорядкування й федеральні спеціальні служби, що використовують поліграф в своїй роботі, також приєдналися до даної програми в добровільному порядку. Відповідно до вимог «Програми контролю якості» (QAP), групи контролю в складі експертів-поліграфологів проводять оцінку організаційно-методичних і процедурних аспектів проведених поліграфних перевірок, а також розглядають обґрунтованість висновків щодо конкретних справ, накопичують статистичний матеріал, забезпечують постійну перепідготовку та підвищення кваліфікації експертів-поліграфологів.

 

 30 марта 2020

Новини