Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 2267

УДК 332.64                  

Журналіст, член Незалежної медіа профспілки України, (прес-карта 19-02-1376), к. військ. н, доцент, судовий експерт, оцінювач Сергій Іванович Большаков

У статті розглядаються питання неправомірний дій Фонда державного майна України при позбавленні оцінювача кваліфікації. Описаний факт надання Фондом оцінки висновку судового експерта та не бажання враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань згідно Закону України "Про судову експертизи" (справа Верховного суду / Касаційний адміністративний суд № 815/2467/17).

Бібліографічний опис: Большаков С.І. Фонд державного майна України почав надавати оцінку висновкам судових експертів та не бажає враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань (справа № 815/2467/17) / С.І. Большаков. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2019. № 4 (19). Дата публікації: 30.11.2019. URL: http://lnnk.in/YEe (дата звернення: 30.11.2019).

Текст тез.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Фонд державного майна України», Фонд є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику, зокрема, у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Відповідно розділу ІV Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі − Закон про оцінку), Фонд державного майна України здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

Розглянемо на конкретному прикладі, як це відбувається.

Одеське регіональне відділення ФДМУ продає колишній з/д вокзал в м. Овідіопіль Одеській області за 40 000 гривен. Оцінювач, член УТО, оцінив об'єкт малої приватизації площею 92,4 кв. м. за 35 000 гривен та ФДМУ це затвердив, співробітник Фонду дав позитивну рецензію на звіт оцінювача.

Однак, таким продажем державного майна зацікавилася Прокуратура і згідно норм КПК України, призначила проведення експертного дослідження спеціалісту (він же також є і оцінювачем) з відповідних галузей знань у відповідності до Закону України "Про судову експертизу".

А ось тут починається найцікавіше. ФДМУ вирішує, що він може приймати рішення за прокурора і за своєю особливою думкою карати експерта, якій не погодився з такою оцінкою ринкової вартості. А інструмент, караючий неугодних оцінювачів у ФДМУ, є: Екзаменаційна комісія, яка складає не менше двох третин кількісного складу з представників саморегулюючих організацій оцінювачів. Не важко здогадатися, хто входить в цей склад Екзаменаційній комісії: наприклад, оцінювачі які оцінювали «УКРТЕЛЕКОМ» в десять разів дешевше за його ринкову вартість. Якщо та ж прокуратура або інші правоохоронні органи звернуться до ФДМУ з приводу притягнення недоторканних оцінювачів до дисциплінарної відповідальності: позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, тобто у ФДМУ є завжди відповідь − таке рішення прийняла Екзаменаційна комісія. Так хто ж насправді є державний регулятор оціночної діяльності в Україні: ФДМУ або «заслужені» оцінювачі Українського товариства оцінювачів та інших громадських організацій, які можуть «під замовлення оцінити державне майно». Але треба пам'ятати, що це еліта і не кожен оцінювач має доступ в цей закритий оціночний клан.

Однак повернемося до колишнього з/д вокзалу в м. Овідіопіль Одеській області, якій ФДМУ продав значно нижче ринкової вартості. Щоб не завантажувати читача, скажу так: експерта ФДМУ почав «нагинати», експерт виграв всі суді у ФДМУ, в тому числі і Верховний суд України (справа №815/2467/17), але у ФДМУ на це своя особлива думка, а Верховний суд України йому не указ: зібрали чергове засідання Екзаменаційної комісії та й позбавили експерта кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

Звичайно, черговий суд експерт виграє, але час йде.

Хочу звернутися до нового глави ФДМУ (якій дав дозвіл співробітникам ФДМУ на позбавлення експерта свідоцтва оцінювача, див. лист №10-59-19978 від 13.11.2019 року) і проінформувати його, що згідно чинного законодавства України, а саме: п. 14 Розділу IV ст. 92 Конституції України; ч. 25 ст. 3, ч. 1,3,5 ст. 9, ч. 1 ст. 69 УПК України; ст. 10 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; ст. 7, 7-1, ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», для виконання судової експертизи з оцінки майна, майнових прав, визначенню збитків, особа або орган, які призначають або замовляють судову експертизу, можуть доручити її проведення іншим фахівцям з відповідних галузей знань, яки не внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, в тому числі, оцінювачам.

Питання коли в державі Україна почнуть керуватися законом в оціночній діяльності майна поки залишається риторичним!

Відповіді Міністерства юстиції України щодо можливості залучення оцінювача як фахівця з відповідних галузей знань до проведення судової експертизи.

Роз'яснення Міністерства юстиції України, що визначення способу проведення експертизи належить до компетенції експерта та спеціальних знань якими він володіє.

Відповіді експертних установ щодо відсутності фахівців в державних установах з проведення судової експертизи з питань визначення ринкової вартості права грошової вимоги.

Рішення судів, які набрали законної сили:

1. Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 28 серпня 2017 року (Справа № 815/2467/17) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/68596319 

2. Постанова Одеського апеляційного адміністративного суду від 24 січня 2018 року (Справа № 815/2467/17) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/71789121 

3. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 24 квітня 2019 року (справа №815/2467/17) - http://reyestr.court.gov.ua/Review/81431131 

В статье рассматриваются вопросы неправомерных действий Фонда государственного имущества Украины при лишении оценщика квалификации. Описан факт предоставления Фондом оценки заключения судебного эксперта и не желание учитывать в своей деятельности действующее законодательство Украины о назначении судебной экспертизы оценщикам как специалистам в соответствующих областях знаний согласно Закона Украины "О судебной экспертизе" (дело Верховного суда / Касационный административный суд № 815/2467/17)).

Ключевые слова: оценка имущества, судебная экспертиза, Фонд государственного имущества Украины.

У статті розглядаються питання неправомірний дій Фонда державного майна України при позбавленні оцінювача кваліфікації. Описаний факт надання Фондом оцінки висновку судового експерта та не бажання враховувати в своїй діяльності чинне законодавство України щодо призначення судової експертизи оцінщикам як фахівцям з відповідних галузей знань згідно Закону України "Про судову експертизу" ((справа Верховного суду / Касаційний адміністративний суд № 815/2467/17).

Ключові слова: оцінка майна, судова експертиза, Фонд державного майна України.