Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1359

25 сентября 2007 года авторским коллективом Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины: Захараш Михаилом Петровичем, Юдиным Юрием Сергеевичем, Демиденко Игорем Николаевичем, Пирлик Викторией Владимировной был запатентован "Способ определения психофизиологической готовности человека к психофизиологическому тестированию с использованием полиграфа" (патент UA 80446), что фактически представляет собой процедуру проведения полиграфологического Стим-теста со стимулами в виде разработанного набора карт с условно-значимыми изображениями. Создание в Украине данной разработки было связано с активной научной работой, которая велась с 2003 года вокруг изобретения способа регистрации кожно-гальванической реакции и устройства для его реализации, которое бы выгодно отличалось от всех существующих в то время регистраторов КГР. Использование способа и устройства, по мнению авторов позволяло бы проводить регистрацию КГР для исследования динамики взаимодействия эмоциональных стимулов и систем саморегуляции на когнитивном и вегетативном уровнях, а также динамики развития психической патологии, при выборе лекарственных средств и их доз в процессе лечения, контроля тренировки систем саморегуляции. Разрабатываемые способы и устройства, по мнению авторов, позволяли бы проводить регистрацию КГР с высокой разрешающей способностью, вероятностью, точностью воспроизведения результатов измерения при одновременном снижении фактора вредности для здоровья человека. Активными исследователями в то время были Захараш М.П., Юдин Ю.С.

Формула изобретения (язык оригинала - украинский): спосіб визначення психофізіологічної готовності людини до психофізіологічного дослідження, що полягає в накладенні на тіло досліджуваного щонайменше одного датчика реєстрації психофізіологічних реакцій, пред'явленні інформації, реєстрації психофізіологічних реакцій, зокрема шкірно-гальванічної реакції, за допомогою вимірювального або реєструючого пристрою, та їх аналізі, який відрізняється тим, що перед проведенням психофізіологічного дослідження проводять попередню установку коефіцієнта підсилення вимірювального або реєструючого пристрою під індивідуальні особливості людини шляхом вимірювання або реєстрування сигналу у відповідь на глибокий вдих і видих. За показниками пристрою визначають орієнтовний коефіцієнт підсилення, потім пред'являють 

людині стимули у вигляді набору карт з умовно-значущими зображеннями у закритому вигляді зображеннями вниз і пропонують людині вибрати одну з них приховано від дослідника, запам'ятати і відкласти, далі людину інструктують про те, що при пред'явленні кожної карти дослідник задає питання, що стосується вибору карти, на що людина відповідає в залежності від вимог дослідника тільки ствердно чи тільки заперечно, потім із заданим темпом і часом пред'явлення кожної карти по черзі пред'являють людині три нульові карти, причому зображення на перших двох викликають підвищену емоційну напругу, зображення на третій карті відсутнє, по реакції на першу нульову карту уточнюють коефіцієнт підсилення пристрою, потім пред'являють, принаймні три рази, набір карт з умовно-значущими зображеннями, при цьому порядок пред'явлення карт змінюють кожного разу, реєструючи результати психофізіологічної реакції людини, зокрема шкірно-гальванічної реакції, на кожну карту, її порядковий номер пред'явлення, далі роблять аналіз змін психофізіологічної реакції, зокрема шкірно-гальванічної реакції, виділяють максимальні значення реакцій і визначають емоційно-значущу карту для людини, пред'являють цю карту людині, і за збігом її з вибраною нею картою судять про готовність людини до спеціального психофізіологічного дослідження на даний момент часу.