Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

УДК: 159.922                        

Батура Юрій Володимирович
Провідний поліграфолог Поліграфологічної служби ПриватБанку
 Україна

У даній статті піднімається проблема прогнозу поведінки людини, якій належить пройти поліграфологічне тестування, на підставі аналізу її особистісних особливостей і сформованих соціальних обставин. Метою даного аналізу є підвищення ефективності перевірки на поліграфі в кожному конкретному випадку. Актуальність статті продиктована проблемою шаблонності підходу до тестуємих при проведенні тестів на поліграфі.

Бібліографічний опис: Батура Ю.В. Визначення особистісних особливостей досліджуваного під час проведення перевірки на поліграфі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.922                        

Глоба Ксенія Игорівна
Головний поліграфолог, ПриватБанк
Україна, м.Харків

На сьогоднішній день в області детекції брехні немає єдиної та однозначної думки щодо обсягу діагностичної інформації фотоплетізмограмми в рамках проведення поліграфологічного тестування. Як наслідок, деякі професійні школи рекомендують використання датчику ФПГ, як одного з основних датчиків, представники інших шкіл, в принципі, не використовують цей датчик в тестах. З огляду на той факт, що фотоплетізмограмма відображає деякі характеристики серцево-судинної системи, в рамках цієї роботи була розглянута і перевірена можливість використання фотоплетізмограмми замість даних на кардіосигналу, отриманих за допомогою кардіоманжети. З цією метою було проведено дослідження, підсумку якого дозволили виявити вірогідне вирішення проблеми неможливості використання датчика артеріального тиску (наприклад, через спричинення дискомфорту) шляхом використання при проведенні тестування датчика ФПГ (з урахуванням необхідних умов).

Бібліографічний опис: Глоба К.І. Особливості використання фотоплетізмограми при наявності складнощів аналізу кардіосигналу. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2017. № 4 (17). Дата публікації: 30.12.2017. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/844-2017-4-17 (дата звернення: 30.12.2017).

УДК: 159.91; 159,99                        

Златіна-Коткова Олена Григоріївна
Місце роботи: ПАТ КБ «ПриватБанк» провідний поліграфолог, м.Київ, Україна.

У статті висвітлюються проблеми, пов'язані з негативним ставленням персоналу до поліграфних тестувань, такі як .вчинення протидії процедурі тестування, навіть відмова від проходження перевірки на поліграфі; загострення взаємин між рядовими співробітниками і керівництвом через введення такої процедури відбору і контролю персоналу, як тестування на поліграфі; зростання негативної інформації в інтернеті, яка дискредитує поліграфні перевірки, що тягне за собою певні складності для фахівців-поліграфологів в реалізації своєї діяльності. Також в статті розглянуті основні фактори, що впливають на формування думки співробітників про тестування із застосування поліграфу, наведені рекомендації, як створити правильне сприйняття і розуміння співробітниками і кандидатами на роботу майбутньої поліграфної перевірки, щоб мінімізувати ризики виникнення негативного ставлення до даної процедури.

Бібліографічний опис: Златіна-Коткова О.Г. Проблеми відносин персоналу до перевірки на поліграфі. Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці: Електронний журнал / [редкол.: Назаров О. А. (голов. ред.) та ін.]. К., 2018. № 6 (17). Дата публікації: 30.04.2018. URL: http://expert-nazarov.com/nomera/846-2018-6-17 (дата звернення: 30.04.2018).

У реферативній замітці статті Ivanа Kohutyczа наведене авторське висвітлення питання щодо історії, сучасного стану і перспектив застосування поліграфа у судочинстві та інших сферах правового регулювання Польщі. Дана інформація є достаньо цікавою з урахуванням того, що вона стосується найближчого західного сусіда України - Польщі. Актуальність інформації з урахуванням використаних джерел відноситься до 2007 року. Публікується за бібліографичним посиланням на статтю у якості реферативної інформації: Ivan Kohutycz Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011, Pages (92 - 116). - Режим доступу: http://wlzp.sjol.eu/preview/-1463 

У місті Дніпрі пенсіонер МВС України, поліграфолог Олександр Будьонний разом з однодумцями (юристами, психологами) та різними технічними фахівцями (програмістами, електромеханіками - інженерами) орієнтовно з серпня 2017 року приступив до виготовлення експериментальної моделі вітчизняного комп'ютерного поліграфа під умовною назвою "Астрея" (грец. Ἀστραῖα - в грецькій міфології богиня справедливості), який би по технічними можливостями не поступався російським, українським (прототипам російських) або американським аналогам, проте вартість якого не перевищувала б 25 000 гривень. В ході науково-технічної роботи аналізувалися поліграфи російського виробництва, а так само апаратна частина і датчики торгової марки "поліграф Рубікон", який фактично є здебільшого клоном російських поліграфів моделей Бар'єр, Кріс, Риф, винахідником яких був російський академік Варламов В.О. До речі, в Україні є представник російського приватного підприємства ТОВ "Школа академіка Варламова" - директор ТОВ «Українська Академія Безпеки» (м. Львів) Ясінський Олег Миколайович.

Авиталь Гинтон (англ. - Avital Ginton), доктор философии в области в психологии (в 1978 году защитил диссертацию в Тель-Авивском университете), эксперт в области психофизиологического обнаружения обмана с помощью полиграфа и других методов расследования и судебной психологии, 40 лет практической работы. Отставной пенсионер израильской полиции, в которой прослужил в период с 1977 по 1999 года, общий стаж 22 года службы. Последние 5 лет своей службы возглавлял отдел психологии и организационного консультирования (1993-1998), а так же был руководителем научно-исследовательской лаборатории научного допроса и поведения в отделе уголовной идентификации и судебной науки. Его главный опыт - это проведение тестирований на полиграфе. В течении четырех десятилетий ему удавалось сочетать академическую (педагогическую) и исследовательскую деятельность с использованием психологических знаний в полиции и в последующем в частной практике. Авиталь Гинтон является основателем Академии оценки достоверности Horowitz-Ginton в Израиле, в которую входит израильская школа подготовки полиграфологов. Контактная информация:  tel: 972-3-6161111, ext. 105, электронный адрес: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., веб-сайт: www.horowitz-ginton.com 

В Україні у відповідності до міжнародного стандарту ASTM E2229 - 09(2018) Standard Practices for Interpretation of Psychophysiological Detection of Deception (Polygraph) Data існують два рецензованих науково-прикладних видання в галузі застосування поліграфа (PDD). Рецензоване печатне видання - "Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика" та рецензоване електронне видання - "Судово-психологічна екпертиза. Застосування поліграфа та спеціальних знань в юридичній практиці" ISSN 2521-1463. До складу редакційних колегій обох видань входять визнані на міжнародному рівні знані фахівці поліграфологи: Ян Відацькі (Польща), Марк Хендлєр (США), Мілан Кормош (Словаччина), Б.Алієв (Азербайджан), В. Князєв (Білорусь), О.Гайдамашев (Казахстан), Родольфо Прадо Пєлайо (Мексика).

Research and engineering center "Pulse" is the first scientific institution in Ukraine that was engaged in the development of domestic polygraphs in the 2000s

Oleh А. Nazarov, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor

iD: https://orcid.org/0000-0002-3427-1162

DOI: https://doi.org/10.53672/ej.4.2018.01

Bibliographic description: Nazarov O.A. Research and engineering center "Pulse" is the first scientific institution in Ukraine that was engaged in the development of domestic polygraphs in the 2000s. Forensic psychological examination. Application of polygraph and special knowledge in legal practice: Electronic journal / [edited by: O. A. Nazarov (chief editor) and others]. K., 2018. No. 4(18). Publication date: 04/03/2018. URL: bit.ly/3orz1SP 

Наведена науково-практична доповідь для зацікавлених осіб за темою: "Міжнародні стандарти ASTM в галузі психофізіологічної детекції прихованої інформації: плюси та мінуси, які вони несуть фахівцям поліграфологам в Україні". Доповідач: член Технічного комітету Е52 «Forensic Psychophysiology» ASTM International, кандидат психологічних наук, доцент, поліграфолог, юрист, судовий експерт психолог Назаров Олег Анатолійович.

Для довідки: Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів - http://uas.org.ua/ua/news/povidomlennya-pro-rozroblennya-pershih-redaktsiy-proektiv-natsionalnih-standartiv-119  

02 лютого 2018 року в Харківському національному університеті внутрішніх справ відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук по спеціальності 19.00.06 (юридична психологія) - українського поліграфолога Вагіної Олени Вікторівни на тему: "Психологічні чинники використання поліграфних опитувань осіб правоохоронними органами України", науковий керівник - доктор психологічних наук, професор Барко Вадим Іванович. Офіційними опонентами дисертанта були:  доктор юридичних наук, професор Цільмак Олена Миколаївна, Одеський державний університет внутрішніх справ, кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії, професор та кандидат психологічних наук, доцент Назаров Олег Анатолійович, м. Київ.

15 февраля 2018 года в Национальной академии внутренних дел с участием представителей Министерства внутренних дел Украины, Министерства обороны Украины и Коллегии полиграфологов Украины состоялся круглый стол. Тематикой собрания было обсуждение научной общественностью и практическими сотрудниками ряда нерешенных проблем, связанных со стандартами ASTM, в частности международной терминологии в области использования полиграфа и ее адаптации в Украине. Традиционно на мероприятие, кроме сотрудников и руководства вуза, прибыли представители многих научно-исследовательских и практических учреждений и заведений Украины, в том числе известные специалисты полиграфологи и исследователи. В новостной заметке предлагается для ознакомления презентация кандидата психологических наук, доцента Назарова Олега Анатольевича представленная участникам на данном научном мероприятии.

Представитель Украины включен в Технический комитет Е52 по судебной психофизиологии Международной организации "ASTM International" (ASTM Committee E52 on Forensic Psychophysiology), который был образован в 1998 году и занимается стандартизацией профессиональной деятельности полиграфологов по всему миру. В настоящее время разработано и используется в международной практике 15 стандартов, опубликованных в Ежегодной книге стандартов ASTM, том 14.02. Эти стандарты играют и продолжают играть важную роль во всех аспектах, важных для полиграфологических исследований, полиграфической аппаратуры, контроля качества, обучения полиграфологов и этических аспектов использования полиграфа.

Для справки: Назаров Олег Анатолійович - украинский полиграфолог, кандидат психологических наук, доцент, юрист, имеет квалификацию судебного эксперта психолога, член Координационного совета Общественной организации "Коллегия полиграфологов Украины" (Украина), Международного сообщества полиграфологов (США), Независимого научно-исследовательского экспертного союза (Украина).

Чарльз Скотт Спигл (Charles S. Speagle) - акредитованный инструктор Американской полиграфологической ассоциацией по обучению работе на полиграфе, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования (ВВА) в области управления рисками (Университет Джорджии), член Американской ассоциация полиграфологов, директор Тюдоровской академии полиграфологических наук в городе Медельине (Колумбия), а также со-директор Полиграфологической академии имени Марстона в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния, США) с конца 2017 года. Свободно говорит на испанском языке, участвует в обучении полиграфологов по всему миру, в основном в Латинской Америке (Перу, Эквадор, Мексике, Колумбии), Испании. Имеет более 20 лет практического стажа работы в качестве экзаменатора полиграфолога, провел больше 6000 тестирований на полиграфе, в течении 4 лет руководил Государственной программой по применению полиграфа в США в штате Калифорнии, обучил более 500 студентов в области базовых и современных полиграфических технологий, проживает в г. Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В научной заметке описываются основные требования предъявляемые к системе обучения будущих полиграфологов Американской полиграфологической ассоциацией, проверенные временем и жизнью, на примере созданных Академий в двух странах - США и Колумбии.

Перевод свидетельских показаний Дэвида Раскина с английского языка на русский язык выполнен известным российским полиграфологом А.Б. Пеленицыным, по мнению которого использование результатов тестирования на полиграфе в американских судах сопряжено с особой процедурой. Как известно, длительное время в большинстве штатов действовал запрет на их использование в суде. В настоящее время этот запрет преодолен и по решению Верховного суда США действует так называемый прецедент Дауберта (Daubert). В соответствии с этим прецедентом устанавливается порядок, по которому решение о допустимости использования результатов тестирования на полиграфе в качестве доказательств принимает лично судья, ведущий дело. Однако прежде чем принять такое решение, он обязан в ходе судебного разбирательства сначала убедиться в научной обоснованности «метода тестирования» (речь идет о «методике»), использованного в данном конкретном случае, а затем в том, что этот «метод» был применен правильно. Иными словами судья должен в суде установить теоретическую и практическую валидность (научную обоснованность) примененной специалистом методики. Обычно для прений в зал суда приглашаются, помимо полиграфолога, эксперты, выступающие с позиций «за» и «против» использования полиграфа. Чтобы получить представление о том, как американское правосудие рассматривает результаты тестирования на полиграфе, полезно ознако­миться с выступлением в суде одного из выдающихся полиграфологов США Дэвида Раскина в ходе слушаний по уголовному делу Woodworth. 

Библиографичекое описание: Комиссарова Я. В., Мягких Н. И., Пеленицын А. Б. Полиграф в России и США: проблемы применения. — М.: Юрлитинформ, 2012. - 224 с. - Режим доступа: http://detectinfo.ru/library/stati/Svidetelskie-pokazanija-doktora-Djevida-Raskina  

В декабре 2017 года в США были опубликованы результаты исследований по созданию системы искусственного интеллекта - специального алгоритма-полиграфа DARE, который может распознать ложь подсудимого по его лицу и голосу в ходе судебного процесса. Команда из Университета штата Мэриленда и Колледжа Дартмута научила искусственный интеллект распознавать пять небольших изменений в выражении лица людей. По мнению разработчиков, если кто-то врет, то либо он хмурится либо поднимает брови, подворачивает губу, выпячивает губу или поворачивает голову ил использует комюинацию этих признаков. Программа оценила правдивость показаний на 15 видеозаписях из залов реальных судебных заседаний. Во время испытаний программа в 92% случаев правильно определяла ложь в ответах на вопросы в суде. Эксперты отмечают, что в перспективе во время судебных заседаний DARE может стать отличной заменой детектора лжи, то есть полиграфа, использование которого не всегда удобно. Программа будет представлена на конференции по искусственному интеллекту AAAI-18, описание принципов ее работы можно найти на Интернет-сайте ArXiv.org.

29 октября 2013 года в США был зарегистрирован Патент US 8571629 B2 на изобретение направленное на обнаружение признаков скрываемой информации с использованием МРТ мозга. Одним из автором изобретения был известный американский полиграфолог Натан Гордон. Коллективом авторов изобретения были: Scott H. Faro, Feroze B. Mohamed, Nathan J. Gordon, Steven M. Platek. В изобретении раскрываются способы получения признаков скрываемого сообщения. Метод включает в себя (а) контроль за активацией множества областей мозга субъекта, в то время как субъект отвечает на вопросы, а также (б) измерение одного или несколько психофизиологических параметров, в то время как субъект отвечает на вопросы. В последующем результаты объдиняются (а) и (б) и формировуется комбинированная оценка, указывающую на демонстрацию правды или обмана в ответе субъекта. Так же изобретение дополнительно включает (c) измерение одного или нескольких компонентов невербального поведения, в то время как субъект отвечает на вопросы, а затем результаты (a), (b) и (c) объединяются, чтобы сформировать комбинированную оценку, указывающую на наличие признаков правды или обмана при ответах тестируемого.

Довольно распространенным вопросом среди специалистов полиграфологов и различных руководителей является вопрос: "Существуют ли последствия того, что название должности Полиграфолог не совпадает с названием профессии в Классификаторе профессий Украины (ДК 003: 2010) - "Эксперт-полиграфолог"?" Ведь зачастую в обычной организации полиграфолог не выполняет какую либо функцию "эксперта" и потребности в добавлении этого слова к должности не существует. Данный вопрос обусловлен тем, что в п. 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.93 г. №58, предусмотрено порядок ведения трудовых книжек работников, где говорится: «Записи о наименовании работы, профессии или должности, на которую принят работник, выполняются для рабочих и служащих в соответствии с наименованием профессий и должностей, указанных в «Классификаторе профессий». Учитывая это работники отделов кадров и другие ответственные лица опасаются, что в случае несоответствия названия должности Полиграфолог - Классификатору профессий Украины сотрудник, который работал на должности "обычного" полиграфолога, будет иметь определенные проблемы, в частности при назначении пенсии.

Термінологічний довідник PDD (сучасних наукових підходів до проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа). Офіційний переклад американського Термінологічного довідника PDD (сучасних наукових підходів до проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа) було здійснено українськими поліграфологами: Олегом Назаровим та Андрієм Лисенко на протязі 2017 року. Авторами довідника є великий колектив - американські вчені, практичні спеціалісти поліграфологи. Редакторами довідника у 2012 році стали знані в цій сфері відомі американські фахівці поліграфологи у світі - Дональд Крапол (Donald Krapohl), Марк Хендлер (Mark Handler), а також Ширлі Штурм (Shirley Sturm). Довідник пережив 3 видання. Оригінальна назва термінологічного довідника - Terminology Reference for the Science of Psychophysiological Detection of Deception.  Скорочена назва цієї роботи - «PDD Terminology». В довідник включено – 592 термінологічних поняття в галузі психофізіологічних досліджень із затосуванням поліграфа. 

В публицистической статье Казьмирука С.Д., который проходил обучение в «Marston Рolygraph Аcademy», США на протяжении 2012-2013 годов и получил по ее окончании Сертификат (2012) и Диплом (2013), а в последствии был удостоен и знаком отличия Академии - "Орден выпускника" (2016), автором рассказывается о пути, который ему пришлось пройти чтобы освоить профессию полиграфолог на уровне базового образования, что было хорошо воспринято отечественным и международным профессиональным сообществом. Согласно заявлению Казьмирука С.Д., он постоянно занят системным развитием полиграфа и сопутствующими ему инновационными технологиями, а также координацией украино-американского и украино-латино-американских Проектов в сотрудничестве с «Marston Рolygraph Аcademy», коллегами в Украине, Европе и США по внедрению международных стандартов, методов тестирования и обучения. Так же, помогает автору занимать такую активную позицию в жизни занятия йогой.

Активное внедрение в коммерческую, правоохранительную деятельность в Украине возможностей инструментальной психофизиологической детекции лжи и критическое отношение к уже существующим в этой области методам и подходам стимулирует процессы ее стандартизации, привлечение сформированных международных традиций. Это происходит вследствие необходимости использования одинаковой системы оценки качества проведенных исследований по применению полиграфа и повышение уровня образовательной подготовки украинских полиграфологов, упорядочение терминологии, а также регламентации основных процессов в инструментальной детекции лжи на территории нашего государства.

Библиографическое описание: Назаров О.А. Проблемы внедрения международных стандартов в области применения полиграфа в Украине. Режим доступа: http://expert-nazarov.com/detektor-lzhi-poligraf/733-problemy-vnedreniya-mezhdunarodnykh-standartov-v-oblasti-primeneniya-poligrafa-v-ukraine

 20 июня 2024