Оголошення

Редакція надає сприяння у пошуку експертів або фахівців для проведення психологічної, товарознавчої експертизи, досліджень на поліграфі.

Тел.: 0934767260

Перегляди: 1206

Періодичність видання: 1 раз на два місяці

Засновано у травні 2016 р. на базі інформаційно-правового Веб-сайту

Засновник - кандидат психологічних наук, доцент Назаров О.А.

Галузь - юридичні, психологічні науки

                 Редакційна колегія не завжди поділяє 
                 позицію авторів
Рукописи можуть рецензуватися
і не повертаються
                 За точність викладеного матеріалу
                 відповідальніcть покладається на
                 авторів
Комерційне використання матеріалу
заборонено. Авторські права належать 
їх авторам
                 Зміни тексту та скорочення, що
                 не впливають на зміст матеріалів,
                 а також їх перейменування вносяться
                 редакцією без узгодження з автором
За достовірність інформації,
що міститься в опублікованих
матеріалах, відповідальність
несуть автори

УВАГА! Будь-яка інформація в Виданні, розміщується автоматично, без чийогось контролю з чиєї-небудь сторони, що відповідає загальноприйнятій світовій практиці розміщення інформації в мережі Інтернет. Представлений матеріал служить для ознайомлення. Якщо Ви є правовласником розміщеного у Виданні матеріалу і не хотіли б щоб дана інформація поширювалася без Вашої на те згоди, то ми будемо раді надати Вам сприяння, видаливши або змінивши цей матеріал.

ВНИМАНИЕ! Любая информация в издании, размещается автоматически, без чьего-либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Представленный материал служит для ознакомления. Если вы являетесь правообладателем размещенного в издании материала и не хотели бы чтобы данная информация распространялась без Вашего на то согласия, то мы будем рады предоставить Вам содействие, удалив или изменив этот материал.

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Abobe Acrobat (Abobe Reader).

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТТІ)

Теорія та історія застосування спеціальних знань

Кириченко О.А.
ІННОВАЦІЙНИЙ НАУКОВИЙ СТАТУС СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ЗА НОВОЮ ДОКТРИНОЮ КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Проблемні аспекти застосування поліграфа

Златіна-Коткова О.Г.
ПРОБЛЕМИ ВІДНОСИН ПЕРСОНАЛУ ДО ПЕРЕВІРКИ НА ПОЛІГРАФІ

Правове та науково-прикладне забезпечення професійної діяльності

Євдокимова Н.О., Тимців М.М.
МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ЇХ ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Точка зору фахівця

Кокошко Ф.І.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА

Ланцедова Ю.О.
ІННОВАЦІЙНА РЕДАКЦІЯ СТАТТІ ПРО ДОКАЗИ ТА ІНШІ ТІСНО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ ПОЛОЖЕННЯ В АНТИКРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Сторінка вченого

Тунтула О.С.
НОВІТНЯ ДОКТРИНА ВИДОВОГО ПОДІЛУ ОБ’ЄКТИВНИХ ДЖЕРЕЛ (ТРАСОСУБСТАНЦІЙ, ОБ’ЄКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ) АНТИКРИМІНАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ